Розрахунки технологічних і конструктивних параметрів МбЛЗ - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 109
Температурні параметри безперервного розливання. Теплофізична характеристика процесу безперервного розливання сталі, охолодження заготовки. Вибір форми технологічної осі. Продуктивність, склад МБЛЗ, пропускна спроможність і тривалість розливання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Для визначення температур ліквідус () і солідус () сталей використовують два прості методи - або по діаграмі стану системи , або в наближенні адитивного впливу домішок, що містяться в сталі, на температуру плавлення чистого заліза: розливання заготовка сталь охолодження де і - коефіцієнти, що показують, на скільки градусів змінюються температури ліквідус і солідус сталі при додаванні 1% і - го компоненту. На підставі проведених раніше досліджень встановлено, що у верхній частині кристалізаторі [8,9] щільність теплового потоку складає 1,86 - 2,33 . У наслідок теплового опору в середині кристалізатора вона знижується до значень 0,7 - 0,93 , а на виході з нього на відстані 600 - 700 від меніска складає 0,23 - 0,47 . У прямокутних кристалізаторах щільність теплового потоку уздовж вузьких сторін менше, тому що тут швидше виникає зазор між злитком і кристалізатором. В інженерній практиці при аналізі теплової роботи кристалізатора найбільш часто приходиться вирішувати задачі розрахунку витрати охолоджуючої води, швидкості її руху в каналах робочих стінок кристалізатора, а також визначення температури поверхні злитка на виході з кристалізатора. Як випливає з рівняння, якщо задана товщина оболонки, температура поверхні злитка на виході з кристалізатора і температура поверхні злитка наприкінці зони затвердіння, то для кожного розміру заготовки і швидкості витягування існує визначена закономірність зміни температури поверхні злитка по його довжині, при якій коефіцієнт має максимальне постійне значення на всій ділянці охолодження. За значеннями товщини оболонки і температури поверхні злитка на виході з кристалізатора, а також температури поверхні злитка наприкінці зони затвердіння знайдемо: Температура поверхні злитка та товщина кірки на виході з кристалізатора були визначені раніше і складають 1086 0С та 24,27 мм відповідно.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?