Розподіл влади як принцип правової держави - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 79
Виникнення теорії розподілу влади та її значення. Поняття системи розподілу влади в державі та її правове закріплення. Головне призначення законодавчої, виконавчої та судової влади. Конституція України, Верховна Рада та Конституційний Суд держави.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Її головна ідея полягає в тому, що для утвердження свободи, забезпечення законності й усунення зловживання владою з боку будь-якої групи інтересів, закладу чи окремої особи необхідно розділити державну владу на законодавчу, виконавчу і судову. Звичайно, що теорія розподілу влад виникла не на порожньому місці, вона була логічним продовженням розвитку політико-правових ідей, що виникли в XVII столітті в Англії, теорія розподілу влад стала частиною теорії правової держави. Якщо ж в руках одного органа сконцентрується влада, різна за своїм змістом, то зявиться можливість для зловживання цією владою, а відповідно, права і свободи громадян будуть порушуватись. Згідно статті 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, але деякі науковці виділяють ще дві окремі гілки влади, а саме: інститут президента України та інститут Прокуратури. Верховною Радою України були прийняті: Постанова від 16 березня 2006 року «Про Регламент Верховної Ради України», яка повністю врегульовує всі виключні повноваження, що належать до відання Верховної Ради України порядок її організації та діяльності; Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 року, що визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні та Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 року, який врегульовує діяльність прокуратури щодо здійснення прокурорського нагляду за дотриманнями Законів України.Форма закріплення ідеї розподілу влади в конституціях стала досить поширеною в країнах, що утворились у результаті розпаду колишньої соціалістичної системи та Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Розглянувши питання про принцип розподілу влади можна дійти висновку: 1) Принцип розподілу влади є важливим чинником в прояві демократичного устрою країни. 3) Досконалість правової бази, яка покликана обмежувати тиск з боку конкуруючої гілки влади, визначає рівень демократичного розвитку, щабель цивілізованості і людяності України.

Вывод
Отже, вчення Шарля Монтескє взято в основу конституційного права в більшості країн світу (починаючи з кінця XVIII століття і до сьогодні). Форма закріплення ідеї розподілу влади в конституціях стала досить поширеною в країнах, що утворились у результаті розпаду колишньої соціалістичної системи та Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Безпосереднє закріплення ідеї розподілу влади в конституціях цих країн є насамперед декларуванням намірів розбудови демократичного суспільства.

Розглянувши питання про принцип розподілу влади можна дійти висновку: 1) Принцип розподілу влади є важливим чинником в прояві демократичного устрою країни.

2) Основним виконавцем принципу розподілу влади є державний орган, який наділений повноваженнями видавати і втілювати в життя правові норми.

3) Досконалість правової бази, яка покликана обмежувати тиск з боку конкуруючої гілки влади, визначає рівень демократичного розвитку, щабель цивілізованості і людяності України.

4) Необхідність розвитку і вдосконалення правової бази є запорукою гармонійного життя держави і всього народу України.

З 1 січня 2005 року в Україні запропонований і реалізований новий розподіл державно-владних повноважень, він покликаний стати більш демократичним та обмежити узурпацію влади. Ми стоїмо на самому початку реалізації даної моделі і робити висновки з цього питання ще зарано, але, втілюючи зазначену модель розподілу державної влади, ми знову стикаємося з недоліками законодавця в певних питаннях діяльності державних органів. У правовій державі всі державні органи й громадяни однаковою мірою відповідальні перед законом; реалізуються всі права людини; здійснюється розподіл влади (на законодавчу, виконавчу, судову).

Список литературы
Нормативні джерела: 1) Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України від 8 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 18. -Ст. 133.

2) Закон України «Про внесення змін до Конституції України» // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 2222-IV ( 2222-15 ).

3) Закон України «Про судоустрій та статус суддів» // Відомості Верховної Ради України, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529.

4) Закон України «Про Кабінет Міністрів України» // Відомості Верховної Ради України, 2011, N 9, ст.58.

Наукова література: 1) «Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультктов» под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова - М.: Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1997. - 570 с.

2) Скакун О.Ф. «Теория государства и права: Учебник» - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. - 704 с.

3) В.М. Шаповал «Розподіл влад і конституціоналізм: досвід України» - К. : НІСД, 1994. - Вип. 28. - 32 с.

4) «Великие мыслители запада» / Пер. с англ. В. Федорина - М.: Крон-пресс, 2009. - 188 с.

5) «Разделение властей: история и современность» / Под ред. Марченко М.Н. М.: Юрайт, 2004.

6) Вениславский Ф. «Взаимодействие ветвей государственной власти как принцип основ Конституционного порядка Украины//Право Украины» - 2006. - №1.

[1] - Н.М.Азаркин. Монтескє. -М., 1988г.

[2] - Н.М.Азаркин. Монтескє. -М., 1988г.

[3] - Н.М.Азаркин. Монтескє. -М., 1988г.

[4] - Конституційне право України. / За ред. В.Ф.Погорілка. - К. - 1999.

[5] - Коментар до Конституції України/За ред. В.Ф. Опришка. - К. - 1996.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?