Розподіл ролей в сім"ї як фактор тривалого шлюбу - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 88
Динаміка ролевої структури сім’ї в історії. Мотиви визнання чоловічого або жіночого верховенства. Характеристика методик для діагностики сімейних відносин. Методи вивчення індивідуальності подружжя, етично-психологічних та дитячо-батьківських стосунків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Суміжні дисципліни (родинне право, соціологія і демографія) також виявляють цікавість до негативних явищ в розвитку інституту сімї, тому їх досягнення і результати активно використовуються психологією для створення і вдосконалення моделей сучасної сімї. Тому дослідження останніх років продовжують розкривати особливості ціннісних орієнтацій і уявлень про сімю і шлюб у людей тих, що як створили свою сімю, так і підготовлюваних до цього (Торохтій В.С., 1966; Ейдеміллер Е.Г., Юстіцкис Ст, 1999; Дружінін В.Н., 2000; Моськвічева н. л., 2000; Гурова Р.Г., 2000 і ін). Все це, а також ряд розбіжностей відносно критеріїв успішності - неуспішності шлюбу, дозволяє нам зробити висновок про те, що сучасна картина процесів, що відбуваються в сімї, і подружжя, що впливає на задоволеність, шлюбом, потребує пильнішого розгляду. Тому будь-яке дослідження (у тому числі, і наше), що стосується інституту сімї і шлюбу, є актуальним, оскільки отримані знання можуть збагачувати як фундаментальні теоретичні представлення ученого, так і методологічний інструментарій практикуючого фахівця, що займається питаннями оптимізації стосунків в сімї. Всі ці дослідження обєднані загальною метою: вивчити чинники, що впливають на подружню задоволеність шлюбом, значення якої і дозволяє судити про те, що краще для подружжя і на якій стадії розвитку сімї - традиційність або егалітарність рольової структури, висока домінантність або низька і так даліВиділяють наступні види соціально-аксиологічній спрямованості сімї: суспільно-прогресивна (підтримка цінностей соціуму, єдність поглядів, хороші міжособові стосунки); Існує також типологізація, в основу якої покладений феномен психологічного здоровя сімї - інтегральний показник її функціонування, який відображає якісну сторону соціально-психологічних процесів сімї, показник соціальної активності її членів у внутрісімейних стосунках, в соціальному середовищі і професійній сфері, а також стани душевного психологічного благополуччя сімї, що забезпечує адекватну життєвим умовам регуляцію поведінки всіх її членів. Порушення функцій сімї - це такі особливості її життєдіяльності, які утрудняють або перешкоджають виконанню сімєю її функцій. Нормально функціонуюча (гармонійна) сімя - це сімя, яка відповідально і диференційовано виконує всі свої функції, унаслідок чого задовольняється потреба в зростанні і змінах як сімї в цілому, так і кожного її члена. З точки зору структури можна виділити сімї, де керівництво зосереджене в руках однієї людини, і сімї, де явно виражена рівна участь всіх членів в управлінні.Дружинін розглядує язичеську культуру, як приклад традиційної системи стосунків, де антропоморфні боги мали чоловічу або жіночу стать, а інколи - обидва відразу. Проте, в історичній перспективі, потім положення змінилося: за порушення подружньої вірності жінки каралися набагато суворіше, ніж чоловіки /Витек К., 1988, с.35/. Коллонтай, - де розділом і годувальником був чоловік, а дружина полягала при чоловіку, не маючи ні своєї волі, ні свого часу, - ця сімя на наших очах міняється" /Голод С.І., 1990, с.5/. Далі, із зростанням економічної незалежності сімї від держави, почала рости соціальна, економічна і політична роль чоловіка. 2) Господарчо-побутова функція сімї полягає в задоволенні матеріальних потреб сімї (у їжі, даху і так далі), сприяє збереженню їх здоровя: в ході виконання сімєю цієї функції забезпечується відновлення витрачених в праці фізичних сил.Якщо в організації прийнятий демократичний стиль керівництва, жінки як лідери цінуються так же високо, як і чоловіки. Звідси, припускаючи, що особливості домінування в сімї схожі з особливостями авторитету, стилю керівництва в колективі, можна вважати, що в егалітарному шлюбі обидва чоловіки в рівній мірі можуть бути лідерами, а в традиційному - домінувати "більше шансів" у чоловіків. На питанні ліній спілкування і розподілу влади в сімї зосереджують увага представники стратегічної сімейної терапії: "відношення між членами сімї можуть бути симетричними або комплементарними. Приписуючи чоловікові роль голови сімї, жінки звертають увагу на його участь в організації дозвілля, у формуванні сприятливого психологічного клімату, і у меншій мірі - в організації побуту і у вихованні дітей. Основою для визнання верховенства дружини була висока оцінка її багатогранної діяльності в сімї (окрім матеріального забезпечення) як самою жінкою, так і її чоловіком.Проблема вивчення та діагностики сімейних відносин дуже цікавить психологів, так як має важливе практичне значення. При дослідженні міжособистісних відносин найбільш часто виділяються два фактори: домінування-підлеглість та дружелюбність-агресивність. Аргайлом в числі головних компонентів при аналізі стилю міжособової поведінки і за змістом можуть бути співвіднесені з двома з трьох головних осей семантичного диференціала Ч.Спілкування між подружжям лежить в основі благополуччя і включає дуже важливу функцію - забезпечує комфорт. Для діагностики особливостей спілкування і взаємин в подружній парі

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади соціального домінування та ролевої структури сімї

1.1 Загальні відомості шлюбу

1.2 Динаміка ролевої структури сімї в історії

1.3 Мотиви визнання чоловічого/жіночого верховенства

Розділ 2. Характеристика методик для діагностики сімейних відносин

2.1 Методи вивчення особливостей спілкування, взаємин та індивідуальності подружжя

2.2 Методи дослідження індивідуальності подружжя

2.3 Методи вивчення етично-психологічних та дитячо-батьківських стосунків

2.4 Методи терапії у вирішенні сімейних проблем

Розділ 3. Дослідження характеру верховенства та розподілу ролей в сімї

3.1 Аналіз отриманих даних по методиці "ДМВ" Т. Лірі

3.2 Аналіз отриманих даних по методиці "Розподіл ролей в сімї"

3.3 Обговорення результатів по методикам

Висновки та рекомендації

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?