Розpoбка пpoгpамнoгo мoдулю для poбoти над мнoжинами - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 86
Порядок проведення операцій по розробці програмного модуля для роботи над множинами і їх елементами. Організація правильної структури при визначенні властивостей і методів модуля, що розробляється, з умовою цілих чисел як структури елементів множини.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Елементами множини можуть бути цілі числа або інші обєкти за смаком.” Завдання полягає в тому, що потрібно створити програмний модуль - „Множина” та організувати його правильну структуру, визначити методи та властивості цього модуля (елементами множини є цілі числа).Предметна область - це частина реального світу, що підлягає вивченню з метою автоматизації. Цей розділ називається „Множини”. Автоматизування даної предметної області заключається в створенні програмного модуля, який б міг виконувати різні математичні операції над множинами. Така автоматизація має полегшити роботу користувачів при виконанні операцій над множинами. Обєднання множин: результатом цієї операції є множина, яка містить усі елементи з першої та другої множини.Перший параметр - це множина, яку пізніше функція буде заповнювати елементами, а другий - це назва множини. Індексатору передається як параметр - індекс елемента множини. Так як оператор „ ” є бінарним, то функція отримує два параметри. Функція повертає значення - результат виконання операції теж типу множини. „*” - бінарна операція, функції передається два параметри, дві множини.Потім конструктор створює масив з цією кількістю елементів, який фактично i буде множиною. Дана функція отримує два параметри: множину i назву цієї множини. Потім по черзі беруться елементи з другої множини i перевіряються з динамічним масивом, якщо такого елемента в масиві не має, то він додається в цей масив. Спочатку по черзі беруться елементи з першої множини та перевіряються з елементами другої множини, якщо такі елементи співпадають, то вони додаються в створений динамічний масив. Спочатку по черзі беруться елементи з першої множини та перевіряються з елементами другої множини, якщо такі елементи не співпадають, то вони додаються в створений динамічний масив.Тут створюється обєкт set11 класу Set з кількістю елементів kil11 вказаних в дужках, як параметр для конструктора. Тут створюється посилання на новий обєкт set1З. Оператор „ ” вертає новий обєкт set1З. Цей обєкт буде результатом виконання операції „ ”, що в нашому випадку означає операція обєднання множин set11 i set12. Цей обєкт буде результатом виконання операції „*”, що в нашому випадку означає операція перетину множин set21 i set22.//--------------------операція обєднання множин-------------------public static Set operator (Set s1, Set s2) Set SЗ = new Set(arlist1.Count); Set SЗ = new Set(arlist2.Count); Set SЗ = new Set(АRLISTЗ.

План
Зміст

1. Завдання

2. Аналіз предметної області та визначення функціональності модуля

3. Проектування інтерфейсу модуля

4. Проектування внутрішньої структури модуля

5. Приклад використання модуля

6. Текст програми

1. Завдання

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?