Розміщення продуктивних сил - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 52
Поняття про предмет дослідження науки "Розміщення продуктивних сил". Місце курсу в системі наукових дисциплін, його мета і завдання. Структура курсу. Теоретико-методологічні основи РПС. Методи РПС. Характеристика портово-промислового комплексу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Обєктом науки є продуктивні сили (ПС), які розглядаються як сукупність трудових ресурсів і засобів виробництва (рис.1), а предметом - їх розміщення і розвиток. Звязок продуктивних сил з виробничими відносинами (відносини, які виникають між людьми в процесі виробництва, розподілу й споживання матеріальних цінностей) вивчає загальна економічна теорія (політекономія), їх розвиток у часі - економічна історія, а територіальний аспект розвитку продуктивних сил, тобто їх просторову організацію, - РПС. Поняття “розміщення продуктивних сил” трактується в науці неоднозначно і може вживатись у декількох значеннях: · як процес територіальної організації продуктивних сил у конкретній країні чи районі; Алаєву: “Розміщення продуктивних сил - це динамічний стан, що характеризує їх розподіл за територією відповідно до природних, соціальних, економічних умов та факторів, який визначається особливостями територіального поділу праці певної соціально-економічної формації”. Велика просторова диференціація природних та соціально-економічних умов України, складна територіальна організація її продуктивних сил, необхідність розробки і реалізації стратегії стійкого, підтримувального розвитку усіх регіонів України зумовлюють мету курсу “РПС”.

План
ПЛАН

1. Методологія та задачі курсу: a) Поняття про предмет дослідження науки “Розміщення продуктивних сил”. b) Місце курсу в системі наукових дисциплін, його мета і завдання. c) Структура курсу. d) Теоретико-методологічні основи РПС. e) Методи РПС.

2. Характеристика портово-промислового комплексу.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Економічна теорія»

Контрольна робота з дисципліни «Розподіл продуктивних сил»

Тема: «Методологія та задачі курсу. Характеристика портово-промислового комплексу»

Виконала: Кандидат наук,доцент

Херсон 2007 р.

ЛІТЕРАТУРА

1. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил та регіоналістика: Навч.посіб. - 2-ге вид. випр.і доп.-К.: Вінар,2002

2. Кочая Е.П.Розміщення продуктивних силв україні -К.: 1998

3. Ковалевський В.В.,Михайлова О.Г., Семьонова В.Ф. Розміщення продуктивних сил в Україні - К.:1999

4. Чекаловець В.,Крижанівський С. Розвиток морських торгових портів України у конкретному середовищі, журнал «Економіка України»№1,2006

5. Статистичний щорічник України за 2003 рік. К.,Держкомстат України, 2004.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?