Розміщення продуктивних сил Івано–Франківської області - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 105
Передумови та особливості розвитку та розміщення продуктивних сил Івано-Франківської області. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарства. Аналіз участі області у внутрідержавному територіальному поділі праці та економічних зв"язках.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дослідженню розвитку промислових комплексів та проблеми територіальної організації промислового виробництва України присвячено чимало науково-дослідних і практичних робіт. Дана курсова робота висвітлює тему, яка на сьогоднішній день є досить актуальною, адже ефективне розміщення продуктивних сил, їхня оптимальна територіальна організація є важливою передумовою зміцнення української економіки, подальшого її розвитку. Обєктом дослідження є різноманітна сукупність особливостей, що стосується розміщення продуктивних сил Івано-Франківської області, економіки та забезпечення подальшого розвитку області. На початку роботи наводяться короткі відомості про Івано-Франківську область, загальний розвиток її продуктивних сил. Далі характеризуються історичні, природні, демографічні передумови розвитку і розміщення продуктивних сил області, розкривається сучасна структура кожної галузі господарства.Вона межує на півночі та північному заході з Львівською областю, на півдні - з Румунією, на сході й північному сході - з Тернопільською областю, на південному сході - з Чернівецькою, а на південному заході - із Закарпатською областю України. В області виділено 14 районів, 14 міст, у т. ч. чотири обласного підпорядкування. Івано-Франківська область входить у Карпатський економічний район, що посилює її суспільно-економічні звязки і має велике значення для технічної реконструкції промисловості, господарського освоєння території. Розміщення продуктивних сил передбачає наявність обєкта (продуктивної сили) та дії, спрямованої на цей обєкт (розміщення). Як відомо, виробництво завжди має суспільний характер і містить два рівні відносин: відносини людей і природи, які відбивають зміст процесу виробництва;На розвиток та розміщення продуктивних сил області впливають безліч факторів: історичні, природні, демографічні. В області спостерігається запас трудових ресурсів. За останні десять років приріст трудових ресурсів в області становив 125,4 тис. Чоловік, або 15,9%. Проте офіційна зайнятість населення в сферах економіки (включаючи малі підприємства, кооперативи, колективні сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю) за останні 10 років скоротилася на 163,5 тис. чол., з них 51% не зайняті в сільському господарстві. Територія Прикарпаття в межах Івано-Франківської області може бути поділена на три частини: найменш теплу (вище 350 м над рівнем моря), помірно теплу (висоти 250-350 м), найтеплішу (Коломийський і Заболотівський райони).Внесок області в економіку України за валовим випуском протягом 2009-2011 рр. не змінився і становить 2.1%, а за валовою доданою вартістю зріс з 2.1% до 2.2%, що свідчить про зменшення ресурсоємності регіонального виробництва. Обсяги ВДВ області на душу населення становили в 2010р.1783 грн. У 2010 вона становила в Україні 55.1, а в області-59.7% ВДВ економіки. У структурі економіки області збільшилась питома вага всіх галузей виробництва товарів, що, почасти, обумовлене більш глибоким падінням виробництва у сфері послуг. Реструктуризація підприємств, структурна перебудова існуючого виробництва, передача в оренду потужностей та залучення до співпраці фінансово потужних інвесторів повинно покращити сучасний стан у промисловості, як базовій ланці економіки.Головне значення в господарстві відіграє промисловість. Зниження виробництва продукції відбулося в промисловості в наступних районах: Тлумацький - ( - 68,5%) Наростили обсяги виробництва підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості (64,4%), целюлозно-паперової промисловості (на 49,9%), виробництва деревини та виробів з деревини (на 35,1%), по видобуванню енергетичних матеріалів (12,3%), виробництву інших неметалевих мінеральних виробів (15,2%) та виробництву продуктів нафтопереробки (на 1,1 %). З приростом виробництва спрацювали підприємства по виробництву неметалевих мінеральних добрів, який становить 15,2% проти 2009 року. Третя частина (31,6 %) промислового виробництва в області припадає на підприємства по виробництву та розподіленню електроенергії, газу, тепла та води.Кожна область має тільки їй властиві природні умови, історію освоєння території, її заселення і господарювання. І кожна область відрізняється напрямом господарства, особливо сільського, на якому застосовуються багато галузей обробної промисловості, структурою економіки в цілому, способом життя населення. Спеціалізуючись на виробництві певної продукції, кожна область забезпечує нею свої потреби, потреби інших регіонів. У свою чергу область отримує продукцію, якої у неї немає. Для того, щоб сформувалася спеціалізація, необхідні такі умови: по-перше, наявність у області переваг, необхідних для виробництва певної продукції; по-друге, наявність областей або регіонів, які потребують цієї продукції.Край Черемошу й Пруту, синіх гір та зелених полонин. Працьовиті, гостинні й щедро обдаровані різноманітними талантами, вони творять нову історію свого рідного краю, роблячи помітний внесок у розбудову незалежної держави. Івано-Франківщина ро

План
План

Вступ

1. Короткі відомості про Івано-Франківську область

2. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Івано-Франківської області

3. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарства області

4. Особливості розміщення і територіальна структура провідних галузей господарства території

5. Участь області у внутрідержавному територіальному поділі праці та економічних звязках

Висновок

Список літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?