Розміщення обладнання та планування приміщень - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 86
Теоретичні та організаційно-технологічні аспекти розміщення обладнання і планування приміщень. Розміщення виробництва по технологічному та предметному принципах, за принципами групової технології та обслуговування нерухомого об"єкта, планування офісу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
.2 Особливості діяльності підприємства3.1 Використання принципу обслуговування нерухомого обєкту при зведенні нової будівліУзгодження проекту будівлі в цілому означає визначення планування відділів, ділянок для робочих груп всередині відділу, розміщення виробничих ділянок, верстатного устаткування і складів всередині виробничих приміщень. В будь-якому випадку, при прийнятті рішень про оптимальне розміщення, слід враховувати наступні посилки, фактори й обмеження: · Конкретні цілі й відповідні критерії, що використовуються для оцінки проекту. Основними критеріями, що враховуються про розміщенні, є: розмір виробничих площ і відстаней, які необхідно долати між різними виробничими елементами; Функціональне розміщення допускає гнучкість, щоб працівники могли обслуговувати будь-яке устаткування в рамках однієї ділянки. Зміни в загальному обсязі випуску продукції можуть позначитися на ступені завантаженості устаткування, зміни в номенклатурі - не повинні.При розробці схеми розміщення обладнання по технологічному принципу загальноприйнятий метод формування ділянок, на яких виконуються однорідні технологічні операції і оптимізується їх взаємне розміщення. Комплектуючі для іграшок виготовляють на цих ділянках, а потім передають на ділянки збірки, де з них збирають готову продукцію. Припустимо, що на фабриці іграшок для мінімізації затрат для переміщення потрібно сформувати вісім ділянок. По-перше, потрібно зясувати структуру потоку між ділянками і спосіб транспортування матеріалів. 1.4. представлена інформація, отримана наступним чином: річні транспортні витрати на переміщення між ділянками 1 і 2 складають 175 доларів ($ 1 x 175 переміщень), між ділянками 1 і 5 - 60 доларів ($ 2 x 30 переміщень), між ділянками 1 і 7 - 60 доларів ($3 x 20), між ділянками 2 і 7 - 240 доларів ($3 x 80) і т.д.При організації виробничого процесу по предметному принципу обладнання чи ділянки призначаються для виробництва цілком визначених видів продукції, для безперебійної роботи використовують резервне обладнання і в цілому досягається прямолінійний рух матеріального потоку. Деякі поточні лінії являють собою лише пристрій для транспортування матеріалів (мостовий кран, стрічковий чи роликовий транспортер); інші відрізняються конфігурацією лінією збірки (конвеєр U-подібної форми, прямолінійний) або асортиментом продукції (збирається один виріб чи багато різних виробів); лінії відрізняються характеристикою робочих місць (працюючі можуть сидіти, стояти, ходити вздовж складальної лінії або їздити), а також довжиною лінії збірки (кількістю працюючих на конвеєрі). По суті, при виробництві будь-якого складового виробу чи виробу, що випускається у великих обємах, в тій чи іншій мірі використовують поточні лінії. В більш загальних випадках поточна лінія являє собою конвеєр, який постійно рухається, предмети праці на якому проходять через ряд робочих місць (станцій) через однакові проміжки часу, які називають тактом поточної лінії (проміжок часу між виготовленням на поточній лінії двох сусідніх одиниць продукції). Проблема балансування поточної лінії зводиться до проблеми встановлення тривалості всіх операцій таким чином, щоб кожний працюючий виконував стільки елементів (робочих блоків), скільки їх можна виконати за такт поточної лінії, і щоб вільний час (простій) був мінімальним на всіх робочих групах.При розміщенні обладнання за принципом групової технології, або формування технологічних осередків, різне обладнання групують в осередки для виконання операцій з деякими виробами, однорідними по конструктивно-технологічним ознакам. Найбільші переваги при розміщенні обладнання за принципом формування технологічних осередків має виробництво, яке працює за замовленнями, і дрібносерійне виробництво. Перехід від організації виробництва і розміщення обладнання, орієнтованих на технологічний процес, до організації виробництва за принципом групової технології передбачає три стадії: 1. групування компонентів виробу в сімейства, що мають загальні етапи обробки. На цьому етапі іноді деякі компоненти неможливо включити в якесь сімейство, а спеціалізоване обладнання неможливо розмістити в одному з осередків через те, що воно часто використовується для виконання робіт, які відносяться до різних осередків. 1.9 показано вихідне розміщення, орієнтоване на технологічний процес; на В - план розміщення технологічних операцій, основаних на спільності етапів обробки, компонентів виробу, обєднаних в сімейства; на С - розміщення обладнання і операцій в технологічному осередку, в якій виконуються всі операції за винятком останнього.Розміщення обладнання за принципом нерухомого обєкта використовується при відносно невеликій кількості одиниць випуску продукції, але, як правило, великогабаритної і складної. Розміщення обладнання і компонентів навколо нерухомого обєкту слід розробляти за принципом групування матеріалів за їх технологічним пріоритетом.Ціллю удосконалення розміщення (планування) приміщень сервісних підприємств і підприємств роздрібної торгівлі (в магазинах, банках,

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти розміщення обладнання і планування приміщень

1.1 Організаційно-технологічні аспекти розміщення устаткування

1.2 Розміщення обладнання по технологічному принципу

1.3 Розміщення виробництва по предметному принципу

1.4 Розміщення обладнання за принципом групової технології

1.5 Розміщення обладнання за принципом обслуговування нерухомого обєкта

1.6 Розміщення приміщень сервісних підприємств

1.7 Планування офісу

Розділ 2. Сучасний стан субєкта господарювання ПП "Євро стандарт"

Список литературы
Вступ

На даний час в Україні підприємства намагаються досягти європейських стандартів: як по підвищенню продуктивності, так і досягнення високої конкурентоспроможності європейського рівня. Значним чинником в досягненні таких результатів є підхід операційного менеджменту в питанні щодо розміщення обладнання та планування приміщень. Сьогодні цим питанням займається далеко не кожне підприємство на теренах України, мало того - відомі лише поодинокі випадки. Більш широко цією проблемою займаються в компаніях США. Так, добре відома книга Річарда Чейза «Виробничий і операційний менеджмент», де глибоко розглянуто дане питання, що неможна сказати про українських дослідників даної теми.

Актуальність обраної теми в тому, що урахування певного наукового принципу розміщення обладнання та планування приміщень та ефективного їх впровадження може істотно позначитися на безпеці, ефективності і мотивації працівників, у той час, як невдалий план, як мінімум, приводить до порожньої витрати виробничих площ, часу, а іноді здатний заподіяти серйозного збитку економіці підприємства в цілому.

Метою даної роботи є визначення найсприятливіших принципів розміщення обладнання та планування приміщень при різних типах виробництва чи надання послуг. Розглянути на конкретному прикладі ПП «Євростандарту» сприятливі принципи розміщення обладнання при виробництві будівельних матеріалів.

Предметом дослідження є виробнича структура підприємства.

Обєктом дослідження є особливості розміщення обладнання при виробництві будівельних матеріалів на ПП «Євростандарт».

Завданнями є: - розглянути основні принципи розміщення обладнання;

- визначити основні фактори, що впливають при виборі сприятливого розміщення обладнання на підприємстві;

- виявити фактори, що впливають на якісне планування сервісних приміщень та офісу;

- запропонувати можливі шляхи вирішення проблемного питання на ПП «Євростандарт»

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?