Розкриття шахтного поля для видобутку вугілля - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 85
Визначення балансових та промислових запасів шахтного поля. Розрахунковий термін служби шахти. Вибір способу розкриття та підготовки шахтного поля. Видобуток корисної копалини та виймання вугілля в очисних вибоях. Технологічна схема приствольного двору.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На початку XX сторіччя основними споживачами продукції вугільних шахт були металургійні заводи та залізниці. У подальшому, в звязку з будівництвом теплових електростанцій, переходом залізниць на тепловозну тягу і наступною їхньою електрифікацією, змінився склад споживачів вугілля і їхня питома вага. Структура споживання вугілля в масштабах країни постійно змінюється. На сьогоднішній день вугілля та вугільні сланці використовуються в абразивній та електротехнічній промисловостях для виробництва термоантрациту і ливарних порошків, при очищенні питних і стічних вод, при агломерації руд, виробництві напівпровідникових матеріалів.Приблизні балансові запаси шахтного поля обчислюємо за формулою: ,т де: S - розмір шахтного поля за простяганням, м; ap - сумарна продуктивність пластів у шахтному полі, т/м2; за умовою, що в шахті розроблюється один пласт: ков - коефіцієнт, який враховує вплив навантаження на очисний вибій: ; де ?в - коефіцієнт, який враховує вплив фізикотехнічних та технологічних властивостей породи покрівлі та покрівлі пласта, та інтенсивність ведення гірничих робіт. кг - коефіцієнт, який враховує вплив глибини розробки, та кута залягання пластів: , де: НВГ - верхня границя шахтного поля, приймаємо НВГ = 200м. м мРозкриттям шахтного поля називається проведення виробок, що відкривають доступ з поверхні до шахтного поля, забезпечують можливість ведення робіт з його підготовки, а також технологічний звязок між пластами та поверхнею (вентиляція, транспорт, водовідлив та ін.). До головних відносяться виробки, що мають вихід безпосередньо на денну поверхню і призначені для розкриття всього шахтного поля та технологічного звязку між робочими горизонтами і поверхнею. До допоміжних відносяться виробки, не що мають безпосереднього виходу на денну поверхню і призначені для розкриття і обслуговування окремих частин шахтного поля. На практиці внаслідок різноманітності гірничо-геологічних умов розкриття шахтного поля може здійснюватися шляхом поєднання різних головних і додаткових виробок, що й зумовлює наявність різноманітних способів розкриття. Основними факторами, котрі впливають на вибір способу розкриття шахтного поля, є: гірничогеологічні - потужність і кут падіння пластів; число пластів у шахтному полі і відстані між ними; потужність наносів та наявність у них пливунів; рельєф поверхні; глибина залягання пластів і їхня газоносність; наявність геологічних порушень родовища та ін.;У залежності від розмірів шахтного поля, кута падіння пласта, потрібного навантаження на пласт, напряму посування очисного вибою (за простяганням, падінням або підняттям) та декількох інших чинників на кожному з робочих пластів можна розташувати одну-дві або більше лав. До вибору способу підготовки шахтного поля подаються такі вимоги: - забезпечення можливості розміщення запланованого фронту очисних вибоїв; На вибір способу підготовки шахтного поля впливають такі фактори: гірничогеологічні-кут падіння пласта, наявність значних геологічних порушень у шахтному полі, напрямок основної системи тріщин у породах покрівлі пласта, його наводненість та потужність; Наприклад, якщо кут падіння пласта дозволяє застосовувати погоризонтну підготовку, а система тріщин орієнтована за простяганням, то може виявитися (при слабких породах покрівлі), що більш доцільним у даному випадку буде поверховий або панельний спосіб підготовки з виїмкою лавами за простяганням. Якщо ж кут падіння пласта на декілька градусів перевищує гранично допустимі 10°, то можливо лінію очисного вибою розміщувати діагонально до лінії падіння пласта таким чином, щоб просторовий кут лінії вибою не перевищував 10°, забезпечуючи при цьому можливість застосування ефективного погоризонтного способу підготовки.Однак, оскільки до підготовчих відносяться також і виробки, що підготовляють шахтне поле, зручніше виробки, що безпосередньо обслуговують очисні вибої, називати виїмковими. Основними факторами, що мають вплив на вибір системи розробки є: потужність і кут падіння пласта, властивості бокових порід, міцність вугілля, газоносність пласта і вміщуючих порід, схильність вугілля до самозапалювання, обводненість, глибина розробки, взаємне розташування пластів у свиті, схильність пластів до раптових викидів вугілля і газу, способи механізації очисних і підготовчих робіт та ін. За напрямком виїмки відносно елементів залягання пласта існують системи розробки: з виїмкою за простяганням, підняттям, падінням і по діагоналі. Стовпові системи розробки характеризуються тим, що до початку ведення очисних робіт на пласті проводять підготовчі виробки, якими в пласті оконтурюють окремі дільниці, які називаються стовпами, і тільки після цього приступають до очисної виїмки. Стовпові системи розробки можуть застосовуватися при будь-яких способах підготовки шахтного поля, але здебільшого на пологих пластах їх застосовують при панельній підготовці, а на пластах з кутами падіння до 10°Вибір способу виймання насамперед залежить від властивостей і стану пластів корисної копалини і навколишніх порід, наявнос

План
Зміст

Вступ

1. Підрахунок запасів

2. Вибір способу розкриття

3. Підготовка шахтного поля

4. Система розробки

5. Виймання вугілля в очисних вибоях

6. Приствольний двір

7. Поверхня шахти

8. Шахтний транспорт

9. Вентиляція

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?