Розгляд лізингового процесу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 52
Якісні переваги і вади лізингу. Склад потенційно можливих учасників лізингової угоди. Економіко-математичні моделі діяльності. Розміри, спосіб, форма і періодичність виплат, а також метод визначення загальної суми платежів. Методика Касимова А.В.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
· оскільки передане в лізинг майно залишається у власності лізингодавця, останній може використовувати це майно в невиробничих цілях (наприклад, як додаткове забезпечення зворотності кредитних коштів); · інвестиції у формі майна, на відміну від грошового кредиту, знижують ризик неповернення коштів, тому що лізингодавець зберігає право власності на передане в лізинг майно; · лізингодавець має можливість розшукувати додаткові фінансові ресурси для продовження й розширення діяльності, закладаючи здане в лізинг майно або поступаючись правом вимоги лізингових платежів; Разом з перерахованими вище перевагами, лізинг має значні недоліки, що проявляються у фінансово-кредитній сфері й невирішених бухгалтерських проблемах: · від довгострокового кредиту лізинг відрізняється підвищеною складністю організації, яка полягає в більшій кількості учасників. В законі України «Про лізинг» дано таке визначення цьому поняттю: Лізинг - це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням із лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Список литературы
лізинг угода виплата касимов

Загородній А.Г., Селюченко Н. Є. Ефективність лізингових операцій щодо оновлення основних засобів АТП // Фінанси України. - 1999. - №12. - С. 109 - 114.

Іванов М. Ефективність та привабливість використання лізингових операцій // Управління сучасним містом. - 2003. - №10 - 12 (12). - С. 28 - 32.

Іванов М. Передумови та перспективи розвитку лізингу в Україні // Управління сучасним містом. - 2002. - №10 - 12 (8). - С. 10 - 14.

Касимов А.В. Лізингові послуги для підприємств АПК // Економіка сільськогосподарських і промислових підприємств. - 1992. - №2. - С. 20 - 25.

Кастишак Є. Лізинг як альтернатива кредиту та інвестицій // Галицькі контракти. - 1998. - №10. - С. 166 - 168.

Ковальчук К.Ф., Вишнякова І.В. Показники ефективності лізингової угоди // Фінанси України. - 2004. - №6. - С. 141 - 146.

Кучукова Н.С. Пошук стратегії забезпечення фінансової стабільності // Гроші і кредит - 1998. - №5. - С. 4 - 10.

Ляхова О. Участь українських банків у лізинговому бізнесі // Вісник НБУ. - 2001. - №6. - С. 44 - 46.

Малышенко К. К вопросу об эффективности лизинга в Украине // Экономика. Финансы. Право. - 1998. - №3. - 43 - 47.

Міщенко В.І. та ін. Основи лізингу - К: Земля, 1997. - 256 с.

Павлюк О. Фінансовий лізинг в Україні // Галицькі контракти. - 1998. - №18. - С. 20 - 25.

Панчишин С.А. Макроекономіка. Навчальний посібник - видання 2-ге, 2002. - 324 с.

Папуша А. Україна опановує лізинг // Вісник НБУ. - 1997. - №2. - С. 24 - 28.

Покотило І. Правове забезпечення лізингових операцій // Вісник НБУ. - 1997. - №2. - С. 27 - 29.

Радіонова І. Ф. Макроекономіка та економічна політика // К., 1996 153 с.

Старцев О.В. Розвиток лізингових операцій в Україні // Фінанси України. - 1998. - №6. - С. 70 - 74.

Тимченко О. Становлення і розвиток лізингу в Україні // Вісник НБУ. - 1997. - №2. - С. 29.

Турило А.М., Черемісова Т.А. Оцінка ефективності інноваційного лізингу // Фінанси України. - 2005. - №1. - С. 44 - 48.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?