Розгляд глобальних проблем дисципліною "Безпека життєдіяльності" - Реферат

бесплатно 0
4.5 121
Історія і причини виникнення глобальних проблем. Дослідження сутності глобальних проблем сучасності, ключові напрямки їх вирішення. Роль науки "безпеки життєдіяльності" у розв’язанні глобальних проблем. Удосконалення проведення занять з курсу "БЖД".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Термін «глобалізм» увійшов у науку в 60-х роках XX століття , який був запропонований теоретиками Римського клубу А. Походить дане поняття від французького слова «Global», що в перекладі означає «всезагальний». На межі тисячоліть суспільство зіткнулося з доволі гострими проблемами, які мають розглядатися та вирішуватися у контексті загальних проблем людства. Загострення глобальних проблем людської цивілізації викликане безсистемною, безконтрольною утилізацією природних ресурсів, низькою технологічною культурою матеріального виробництва, максимізацією, а не оптимізацією темпів економічного зростання, домінуванням технократичного підходу над соціальним, масштабним впливом людської цивілізації на навколишнє середовище, необмеженим вторгненням людства в біосферу. Суттєвими причинами цього загострення також є швидка урбанізація населення планети, зростання гігантських мегаполісів і агломерацій, що супроводжується скороченням сільськогосподарських угідь, лісів, бурхливою автомобілізацією, поглибленням суперечностей між світовим економічним розвитком та соціальним прогресом.Глобальні проблеми виникли з появою глобального суспільства, тобто сучасного суспільства на всій земній кулі, коли замість безлічі ізольованих локальних цивілізацій з‘являється єдина земна цивілізація. Цей процес розпочався в новий час в епоху великих географічних відкриттів, в той час як зароджуються контакти між різними цивілізаціями. На сьогоднішній день глобальне суспільство вже сформувалося, в якому можемо спостерігати глобальну інформаційну мережу звязку - Інтернет, систему глобального розподілу праці, систему глобальної міграції населення і глобального туризму, систему глобальної телевізійної служби новин, систему глобальної кіноіндустрії. На терені цього зявляються і глобальні проблеми, які не можна вирішити зусиллями лише однієї країни. Для правильного розуміння історії виникнення, сутності та альтернативи вирішення глобальних проблем потрібно бачити в них результат попереднього всесвітньо-історичного процесу в усій його обєктивній суперечливості.Ряд вчених вважають, що найнебезпечнішими для народу всього світу є політичні проблеми, це такі, як: війни і миру; економічного і політичного протистояння Сходу і Заходу, Півночі та Півдня; знищення природних ресурсів; забруднення довкілля. Для країн третього світу притаманний "демографічний вибух", а в розвинених країнах відбувається старіння і депопуляція населення. Боротьба цих двох тенденцій світового політичного розвитку загалом призводить до виникнення міжнаціональних протиріч, як демонструє досвід минулих років, дані суперечності вирішуються за допомогою війн. До 2025 р. населення цих країн зросте приблизно на 3 млрд. осіб, що становитиме 95 % приросту населення усього світу. Глобальність проблеми народонаселення має на меті те, що вона не може бути локалізована в одному регіоні, та нерівномірне зростання чисельності населення в окремих країнах викличе помітні зміни на геополітичній карті світу.Загострення глобальних проблем для всього суспільства потребує розробки та реалізації колективних програм, за умови дотримання узгоджених дій з їх розвязання, спільної розробки альтернативних варіантів розвитку для забезпечення майбутнього людської цивілізації. Людство може протистояти цьому лише обєднавши зусилля та ресурси, так як вирішення глобальних проблем потребує значних фінансових капіталовкладень. У XXI столітті глобальні проблеми ставлять перед світовою спільнотою завдання, яке має доленосне значення: подолати політичні і воєнно-політичні суперечності та конфлікти заради світлого майбутнього. Мається на увазі, що народи світу повинні засвоїти нове політичне мислення, яке знаменує усвідомлення важливості та негайного вирішення глобальних проблем, включаючи розробку системи ефективних міжнародних процедур і механізмів, які забезпечили збереження та розвиток людської цивілізації в цілому. Джерелами ресурсів і засобами розвязання глобальних проблем у нинішніх умовах виступають наступні: - офіційна допомога з боку економічно розвинених країн країнам, що розвиваються;Щодо інших наук, що задіяні у вивченні глобальних проблем сучасності, то, як правило, вони мають або занадто вузьке поле діяльності - тобто вивчають лише окремі аспекти глобальних проблем, або ж мають занадто широкий спектр напрямків дослідження, і вивчають глобальні проблеми опосередковано. БЖД як дисципліна вивчає всі глобальні проблеми, надає ефективні знання, які можна використовувати для вирішення таких глобальних проблем, хоча б на рівні окремої особи, як: - катастрофічне забруднення навколишнього середовища і зниження біорізноманітності на планеті; Тему «Глобальні проблеми» можна повністю розкрити за допомогою цієї науки. Перший передбачає написання вчителем на дошці дати уроку, назву теми, потім промовить її в голос, задля того, щоб кожен учень почув, після цього необхідно зачекати декілька хвилин для написання у зошитах учнями теми заняття. А саме, замість оголошення питань та розкриття їх змісту, ми пропонуємо

План
Зміст глобальна проблема безпека життєдіяльності

ВСТУП

Розділ 1. Глобальні проблеми людства

1.1 Історія та причини виникнення глобальних проблем

1.2 Дослідження сутності глобальних проблем сучасності

Розділ 2. Ключові напрямки вирішення глобальних проблем

Розділ 3. Роль науки «безпеки життєдіяльності» у розвязанні глобальних проблем

3.1 Розгляд глобальних проблем дисципліною «БЖД»

3.2 Удосконалення проведення занять з курсу «БЖД» за темою «Глобальні проблеми»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?