Розділення і виявлення катіонів Hg(II), Cd(II), Bi(III), Pb(II), Cu(II) методами аналітичної хімії - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 150
Аналітична хімія — розділ хімії, що займається визначенням хімічного складу речовини. Загальна характеристика металів. Хроматографічний метод аналізу. Ретельний опис обладнання, реактивів та посуду для хімічного аналізу. Методика виявлення катіонів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Аналітична хімія - розділ хімії, що розглядає принципи і методи визначення хімічного складу речовини. Якісний аналіз визначає ідентичність речовини в даній вибірці; кількісний аналіз визначає, скільки там є даної речовини. Аналітична хімія складається з двох розділів: Якісний аналіз - встановлює з яких елементів (або йонів) складається досліджувана речовина. Кількісний аналіз-встановлює кількісний вміст елементів, йонів чи хімічних сполук, які входять до складу досліджуваних речовин, матеріалів.2.1 Хімічний посуд і обладнання 1.Розділова камера 2.Пластинка Фільтрувальний папір 7.Папір для хроматографіїНа задній стінці камери прикріплюють змочену розчинником (рухомою фазою) смужку фільтрувального паперу, що доходить до дна камери, для кращого насичення камери парами розчинника. На пластинку з готовим шаром сорбенту (силуфол) гострою голкою проводять стартову лінію на відстані 2 см від нижнього краю. На стартову лінію наносять тонким капіляром (2 мкл) пробу досліджуваного розчину і проби індивідуальних компонентів, що входять до складу суміші (мітки, стандарти): по 2 мкл 0,1 М розчин Hg(II), Cd(II), Bi(III), Pb(II), Cu(II). Для виявлення плям хроматограму спочатку обприскують 2%-ним розчином KI, висушують, тримають над парами конц. аміаку, потім обробляють 10%-ним (NH4) 2S. Розділення Cu2 і Cd2 методом тонкошарової хроматографії засновано на використанні відмінності коефіцієнтів розподілу цих іонів між водою і рухомим розчинником. хроматограму проявляють шляхом обприскування проявником - розчином Na2S .За результатами виконання курсової роботи зясовано, що якісний хімічний аналіз металів Hg(II), Cd(II), Bi(III), Pb(II), Cu(II) базується на явищі хроматографії.

Вывод
За результатами виконання курсової роботи зясовано, що якісний хімічний аналіз металів Hg(II), Cd(II), Bi(III), Pb(II), Cu(II) базується на явищі хроматографії. Ретельно вивчено явище хроматографії,його класифікація та методи аналізу інших речовин.

Явище хроматографії має велике значення для аналітичної хімії, бо воно застосовуються в хіміко-аналітичних лабораторіях широкого профілю, для визначення найрізноманітніших сполук

Розглянуто методи дослідження даних металів іншими способами. Вивчено їх властивості.

Список литературы
1. Крешков А.П. Основы аналитической химии. - Т.3. - М.: Химия, 1970. - 472с.

2. Золотов Ю.А. Основы аналитической химии. - М.: Высшая школа, 2001. - 463 с.

3. Кнунянц И.Л. Химическая энциклопедия. - Т.2. - М.:Советская энциклопедия,1988.

4. Коростелев П.П. Химический аналіз в металлургии. - М.: Металлургия,1988. -384с.

5. Некрасов В.В. Руководство к малому практикуму по органической химии. - М.: Химия, 1975. - 327с.

6. Пискарева С.К. Аналитическая химия - М.:Высшая школа,1994.-384с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?