Розбудова морського торговельного порту та соціальний розвиток Бердянська в другій половині ХІХ ст. - Статья

бесплатно 0
4.5 185
Проблеми, що гальмували розвиток Бердянського порту, основні заходи з їх ліквідації. Аналіз динаміки змін в етносоціальній структурі міста другої половини ХІХ ст. Розширення зовнішньо-економічних зв’язків та підвищення потужностей вантажообігу порту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Для Бердянська друга половина ХІХ ст. відзначалася розбудовою морського торговельного порту. Досягнення мети передбачає розвязання наступних завдань: проаналізувати основні напрями модернізації Бердянського морського торговельного порту, процеси розширення зовнішньо-економічних звязків та підвищення потужностей вантажообігу порту, визначити особливості взаємозалежності розбудови морського порту та соціального розвитку Бердянська. бердянський порт вантажообіг «Одеський вісник» зокрема повідомляі: «31-го истекшаго октября город Бердянск праздновал один из видных дней в истории своего порта: это был день освещения совершенно оконченных работ Бердянского волнореза, сооруженного на Бердянском рейде, из гранитного камня, в 300 ска-женях длины, на расстоянии 400 саженей от берега моря... Згодом землеочисна машина «Сулін» стала непридатною до роботи і подальші днозаглиблювальні роботи здійснювалися за допомою казенної землечерпальної машини «Азовське море», яка із закінченням робіт, перейшла до власності міста та залишилася в порту, з метою підтримання глибини акваторії [1, 82]. Інша ситуація склалася щодо купців - за 18 років функціонування порту в місті зявилися 109 купців, до 1860 р. їхня кількість зросла до 2035, що власне відображало стрімке економічне піднесення порту та міста, а вже станом на 1897 р. їх кількість зменшилась до 366.

Список литературы
Денисов Е., Михайличенко В., Киосев А. Бердянский морской торговый порт. - Бердянск; Запорожье, 2010.

Іванов Я.М. Описание Бердянского порта. - СПБ., 1905.

«Юне місто». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1827-1860 рр.) / Упор. І. Лиман, А. Піменов. - Бердянськ; Ростов-на- Дону, 2007.

Баханов К, Лыман И. Бердянск в дневниках титулярного советника В.К. Крыжановского. - Запорожье, 2002.

«Кращий порт Азовського моря». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1861-1875 рр.) / Упор. І. Лиман, В. Константинова. - Бердянськ; Таганрог, 2007.

«Повітова столиця». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876-1893 рр.) / Упор. І. Лиман, В. Константінова. - Бердянськ; Невинномиськ, 2007.

Железнодорожный вокзал [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://azovinform.zp.ua/articles.

Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (ХЕШ - начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. - СПБ., 1999. - Т. І.

Водотика Т. Особливості модернізаційних процесів у містах Наддніпрянщини другої половини ХІХ ст. : нові джерельні пошуки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www. history. org. ua.

Константінова В.М. Бердянськ кінця ХІХ ст. : особливості складу населення приморського повітового міста Південної України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/MUZVIS.

Бердянск // Географическо-статистический словарь Российской империи.- СПБ., 1862. - Т. I.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. ХЫ: Таврическая губ. - СПБ., 1904.

Бердянск // Новороссийский календарь на 1839 год, издаваемый при Ришельевском лицее. - О., 1838.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?