Родючість ґрунту, її ознаки, причини погіршення та заходи щодо відтворення - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 137
Визначення поняття "родючість ґрунту" та її класифікація. Причини погіршення та моделі родючості ґрунту. Підвищення родючості та окультурювання ґрунтів. Закон "спадаючої родючості ґрунтів", його критика. Антропогенна зміна різних ґрунтових режимів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
2.2 Підвищення родючості та окультурювання ґрунтівВ різні історичні періоди вчені висловлювали неоднакові погляди щодо природи родючості ґрунту та ознак, що її визначають. Теєра, згідно з якою основою родючості ґрунту був уміст в ньому гумусу. Помилковим у цій теорії було те, що позитивна роль гумусу в ґрунті заперечувалась, а значення азотного живлення рослин недооцінювалось. Основними факторами, що визначають родючість кожного ґрунту, є достатній вміст поживних речовин і вологи, оптимальні тепловий і повітряний режими, умови для життєдіяльності ґрунтової біоти. Слід зазначити, що існує деяка умовність у понятті про родючість ґрунту, оскільки вона залежить і від біологічних особливостей окремих рослин: ґрунт може бути більш родючим для одних і менш родючим для інших рослин.Основні причини погіршення родючості ґрунту вбачаються в наступному: 1. Недостатня кількість гною та інших органічних добрив, що вносяться у ґрунт. Отже, щоб стабілізувати родючість ґрунту, а в подальшому покращити її, потрібно усунути наведені негаразди при його сільськогосподарському використанні. Майже всі показники родючості ґрунту певною мірою можна регулювати. Тому однією з основних проблем агрономічної науки є створення системи оптимальних параметрів показників родючості ґрунтів, які називають моделями його родючості.Людина господарською діяльністю (обробітком та іншими технологічними процесами) впливає на розвиток і зміну родючості ґрунту; його родючість проявляється у величині врожаю культурних рослин. Розширене відтворення родючості - це поліпшення сукупності властивостей ґрунту, які впливають на його родючість. Просте - це відсутність помітних змін сукупності властивостей ґрунту, які впливають на його родючість. Неповне - це погіршення властивостей ґрунту, які впливають на його родючість. Якщо ж збільшення фактора родючості ґрунту супроводжується, завдяки розвитку науки і техніки, підвищенням технічного рівня у сільському господарстві, то закон спадаючої родючості ґрунту зовсім не справджується в тих випадках, коли техніка прогресує, коли засоби виробництва поліпшуються.Родючість ґрунту - здатність природних і культурних ценозів на ньому створювати біологічну продукцію через забезпечення ним їх потреб у елементах живлення, волозі, повітрі, теплі, сприятливим середовищем за фізичними, фізико-хімічними та біологічними показниками. В звязку з цим неможливо обєктивно її визначити у ґрунтах різної генетичної природи тільки на підставі їх властивостей через неадекватне відображення ними пріоритетних факторів продуктивної здатності.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ, ЇЇ ОЗНАКИ, ПРИЧИНИ ПОГІРШЕННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ВІДТВОРЕННЯ

1.1 Історія вчення про родючість ґрунту

1.2 Визначення поняття “родючість ґрунту” та її класифікація

1.3 Причини погіршення та моделі родючості ґрунту

РОЗДІЛ ІІ. КАТЕГОРІЇ ҐРУНТОВОЇ РОДЮЧОСТІ, ЇХ СУТЬ І КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Вывод
Родючість ґрунту - здатність природних і культурних ценозів на ньому створювати біологічну продукцію через забезпечення ним їх потреб у елементах живлення, волозі, повітрі, теплі, сприятливим середовищем за фізичними, фізико-хімічними та біологічними показниками. В звязку з цим неможливо обєктивно її визначити у ґрунтах різної генетичної природи тільки на підставі їх властивостей через неадекватне відображення ними пріоритетних факторів продуктивної здатності.

Продуктивність культур в агросфері - обєктивний прямий показник родючості ґрунтів. Вона обумовлюється екологічними факторами ґрунтоутворення та комплексом антропогенних чинників через високу культуру землеробства, яка забезпечує належним чином реалізацію природного потенціалу ґрунту.

Оцінка якості за родючістю реально можлива і коректна тільки на підставі використання урожайних даних через ґрунтові агропотенціали конкретних сільськогосподарських культур.

Ресурсний потенціал родючості ґрунту повною мірою віддзеркалює дворівнева система оцінки на підставі природних його чинників - агроґрунтового потенціалу природної родючості і застосування матеріальних ресурсів у вигляді оптимальних доз добрив і заходів агрономічного спрямування - агропотенціалу ефективної родючості.

Список литературы
ВСТУП

Мета моєї роботи: визначити значення родючості ґрунту та охарактеризувати його.

Родючість - біологічна якісна властивість, яка відрізняє ґрунт від гірської породи і робить це природне утворення основним засобом сільськогосподарського виробництва та обєктом застосування праці. Виник цей термін ще до оформлення ґрунтознавства як науки. Повязано це з тим, що при використанні ґрунту людина оцінювала його передусім з погляду здатності створювати врожай рослин.

Учення про родючість ґрунтів тісно повязано з іменем В.Р.Вільямс. Значний внесок у його розвиток зробили П.А.Костичев, О.Н.Соколовський, С.П.Кравков, О.М.Грінченко, Т.Н.Кулаковська та ін.

Згідно з ДСТУ, “родючість - це здатність ґрунту задовольняти потреби рослин у елементах живлення, волозі, повітрі, а також забезпечувати умови їхньої нормальної життєдіяльності для створення ними відповідної біомаси (врожаю)”. В звязку з цим терміни «родючість» і «продуктивність» ґрунту синоніми, вони взаємоповязані. Продуктивність ґрунту як створення відповідної біомаси (врожаю) природними і культурними рослинами обумовлюється його родючістю як функції всього необхідного для їх розвитку. І навпаки родючість ґрунту забезпечує всім необхідним рослини для створення ними певної їх біологічної продукції.

Ґрунт має бути сприятливим середовищем за вологою, теплом, фізичними і фізико-хімічними показниками, засоленням та забрудненням. Всі ці фактори і умови сприятливості продуктивній здатності ґрунтів функціонально визначаються факторами ґрунтоутворення, бо ґрунт і його родючість взаємозвязані. Родючість ґрунтів обумовлюється екологічними умовами їхнього формування. А тому в просторі рівень родючості ґрунтів неоднаковий через зміну природних умов ґрунтоутворення.1. ДСТУ “ Якість ґрунту. Оцінювання продуктивної здатності земельних ресурсів за агроґрунтовими потенціалами природної і ефективної родючості.” 2005

2. М. І. Полупан, В. Б. Соловей, В.І. Кисіль, В.А. Величко Визначник еколого- генетичного статусу та родючості ґрунтів України. Київ «Колообіг», 2005, 303с

3. Тюменцев Н.Ф. Сущность бонитировки почв на генетико- производственной основе. - Новосибирск, 1975 - 139с.

4. М. І. Полупан, В. Б. Соловей, В.І. Полупан, В.А. Величко Природна та ефективна родючість ґрунтів України за агропотенціалами озимої пшениці. Вісник аграрної науки, 2002, №7 с 14-21

5. М. І. Полупан, В. Б. Соловей, В.І. Полупан, В.А. Величко Пріоритетні кліматичні критерії ресурсів вологозабезпечення, природи й енергетики ґрунтоутворення та родючості ґрунтів Вісник аграрної науки, 2003, №2 с 13-19

6. Полупан М. І., Соловей В. Б., Величко В.А. Класифікація ґрунтів України. Київ. Аграрна наука, 2005, 299с

7. Полупан М. І., Величко В.А. Соловей В. Б., Родючість ґрунтів та ґрунтового покриву Степу Південного і Сухого за агропотенціалами сільськогосподарських культур та бонітетними критеріями. Вісник аграрної науки, 2008, №2 с 18-25

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?