Робота з таблицями в електронних таблицях Microsoft Excel 2010. Редагування форми об"єктів у векторному графічному редакторі Corеl Draw Х6 - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 229
Ознайомлення з правилами створення, форматування та редагування таблиць в Microsoft Excel 2010. Формат комірок таблиці; функції сортування та фільтрування. Особливості використання інструментів групи "Форма" в векторному графічному редакторі Corel Draw.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
1.1.6 Функції сортування та фільтрування у таблицях в MS Excel 2010 1.1.7 Рядок підсумків та зведені таблиці у таблицях в MS Excel 2010 1.1.8 Використання формул у таблицях Microsoft Excel 2010 1.2 Опис практичного застосування таблиць в Microsoft Excel 2010 в процесі оформлення пояснювальної записки до дипломної роботи 1.2.3 Створення та налагодження таблиць у Microsoft Excel 2010 в процесі оформлення пояснювальної записки до дипломної роботи3.1 Організація робочого місця оператора ПКУмови сортування для таблиць Excel зберігаються із книгою, тому після відкриття книги можна повторно застосовувати сортування до таблиці, але умови сортування не зберігаються для діапазону клітинок. Сортування дозволяє переупорядкувати рядки в таблиці по будь-якому полі. Для сортування даних також використовуються кнопки як зображено на рисунку 1.17 Перед їх використанням слід виділити стовпець, по якому необхідно сортувати таблицю. · Під час введення формули в рядку під таблицею без рядка підсумків, рядок підсумків відображається з формулою та без слова "Підсумок". Таке поєднання імен таблиць і стовпців називається структурованим посиланням, і програма Excel використовує їх, тому що під час додавання даних до таблиці або їх видалення імена коригуються.Робоче місце - це простір, в якому розташовані засоби відображення інформації, органи управління і допоміжне обладнання для виконання трудової діяльності оператора або групи операторів. Конструктивні властивості технічних засобів діяльності слід узгоджувати з можливостями людини з урахуванням виконання нею робочих операцій у нормальних чи аварійних умовах. Специфіка робочих місць залежить від характеристик вирішуваних завдань і особливостей предметно-просторового оточення. Залежно від положення тіла оператора у просторі під час трудової діяльності виділяють робочі місця для виконання робіт сидячи, стоячи, сидячи-стоячи і лежачи. Крім того, на вибір робочого положення впливають характер робочого навантаження та його значення, обсяг і темп робочих рухів, задана точність виконання операцій, особливості предметно-просторового оточення і площа функціональних приміщень.В процесі написання дипломної роботи були вивчені всі способи обробки даних, вилучено і запамятовано найбільш важливу інформацію. Глибоке засвоєння складової MS Office 2010 - табличного процесора MS Excel 2010 дає змогу: 1. здійснювати оброблення табличних даних; 2. відображати дані у графічному вигляді (як графіки та діаграми); 3. працювати з базами даних, виконуючи сортування інформації, групування даних, відбір даних, що відповідають певним критеріям та ін.; При роботі над темою дипломної роботи "Робота з таблицями в ЕТ Excel 2010" були опрацьовані такі розділи, як "Створення таблиць ", "Форматування таблиць ЕТ Excel 2010", "Редагування таблиць у ЕТ Excel 2010", "Функції сортування та фільтрування у ЕТ Excel 2010" і інші.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

1. РОБОТА З ТАБЛИЦЯМИ В MICROSOFT EXCEL 2010

1.1 Теоретичні відомості про роботу з таблицями

1.1.1 Порівняльний аналіз Microsoft Excel 2010

1.1.2 Створення таблиць в Microsoft Excel 2010

1.1.3 Форматування таблиць в Microsoft Excel 2010

1.1.4 Редагування таблиць в Microsoft Excel 2010

1.1.5 Формат комірок таблиці

Вывод
В процесі написання дипломної роботи були вивчені всі способи обробки даних, вилучено і запамятовано найбільш важливу інформацію. Деякі види інформації необхідно відображати у вигляді таблиць.

Особливо широко така структура даних застосовується у роботі з економічною інформацією.

Саме для оброблення табличної інформації розроблені спеціальні програмні системи - табличні процесори. Глибоке засвоєння складової MS Office 2010 - табличного процесора MS Excel 2010 дає змогу: 1. здійснювати оброблення табличних даних;

2. відображати дані у графічному вигляді (як графіки та діаграми);

3. працювати з базами даних, виконуючи сортування інформації, групування даних, відбір даних, що відповідають певним критеріям та ін.;

4. здійснювати імпорт і експорт даних в інші програмні системи.

При роботі над темою дипломної роботи "Робота з таблицями в ЕТ Excel 2010" були опрацьовані такі розділи, як "Створення таблиць ", "Форматування таблиць ЕТ Excel 2010", "Редагування таблиць у ЕТ Excel 2010", "Функції сортування та фільтрування у ЕТ Excel 2010" і інші.

Електронна таблиця Excel має великі можливості через наявність у неї могутнього апарату формул і функцій.

Будь-яка обробка даних у Excel здійснюється за допомогою цього апарату. Крім суто обчислювальних дій з окремими числами, можна обробляти окремі стовбці чи рядки таблиці, а також цілі блоки комірок. Зокрема, знаходити середнє арифметичне, максимальне та мінімальне значення, середньоквадратичне відхилення, найімовірніше рішення, довірчий інтервал і багато чого іншого.

У другій частині показана робота із редагуванням форм обєктів у векторному графічному редакторі Coral Drow X6.

Більшість операцій зі зміни форми обєктів виконуються інструментами, зведеними в панелях інструментів Shape (Форма) і Crop (Обрізка). Вже багато років Corel Draw X6 є основним робочим інструментом для більшості дизайнерів і художників, що працюють у середовищі Windows.

Список литературы
таблиця excel corel draw

ВСТУП

Моя дипломна робота складається із трьох розділів.

Перша тема дипломної роботи "Робота з таблицями в електронних таблицях Microsoft Excel 2010". Microsoft Excel 2010 - одна з програм пакету Microsoft Office 2010, що вдає із себе програмований табличний калькулятор. Найпопулярніша програма електронних таблиць, що призначена для експрес-моделювання облікових, економічних, статистичних, наукових та інших табличних розрахунків. Разом з тим це грандіозна програма, що є універсальною системою обробки даних.

Створивши таблицю (раніше вона звалася списком) на аркуші Microsoft Office Excel 2010, можна керувати даними в таблиці та аналізувати їх незалежно від даних, розташованих поза її межами. Для керування даними загалом використовується одна таблиця, але якщо потрібно керувати кількома групами даних, можна вставити кілька таблиць на один аркуш.

Якщо ви не бажаєте працювати з даними в таблиці, можна перетворити її на звичайний діапазон, водночас зберігши застосоване форматування стилю таблиці. Коли потреба в таблиці зникне, її можна буде видалити.

В другому розділі я аналізувала "Редагування форми обєктів у векторному графічному редакторі Coral Draw X6". Вже багато років Corel Draw X6 є основним робочим інструментом для більшості дизайнерів і художників, що працюють у середовищі Windows. Corel Draw Graphics Suite X6 - версія популярного графічного редактора від компанії Corel. Графічний редактор Corel Draw X6 призначений для роботи з векторною графікою. Особливо зручний Corel Draw X6 при створенніі зміні форми кривих ліній. Для редагування форми обєкта призначено групу інструментів Форма. При створенні обєктів, що становлять графічне зображення, практично ніколи не вдається відразу ж надати їм необхідні для реалізації художнього задуму властивості і форму. При створенні зображень в традиційній техніці це призводить до необхідності користуватися на початкових стадіях роботи олівцем і гумкою, іноді багаторазово повторюючи процес побудови тих чи інших фрагментів. Одне з головних переваг Corel Draw X6 перед традиційною технікою полягає в тому, що для зміни форми побудованого раніше обєкта немає необхідності будувати його наново будь-які зміни форми можна здійснити як плавно, поступово, так і досить радикально і різко. Більшість операцій зі зміни форми обєктів виконуються інструментами, зведеними в панелях інструментів Shape (Форма) і Crop (Обрізка).

1. РОБОТА З ТАБЛИЦЯМИ В ET EXCEL 2010

1.1 Теоретичні відомості про автоматизовані обробки даних за допомогою формул в ЕТ Excel 2010

1.1.1 Порівняльний аналіз ЕТ Excel 2010

Електронні таблиці або Табличний редактор - клас застосунків для роботи з даними, котрі сформовані в таблиці. Спочатку електронні таблиці дозволяли обробляти виключно двомірні таблиці, передусім з числовими даними, але потім зявилися продукти, що крім цього мали можливістю зєднувати кілька таблиць для спільної роботи і обробки, включати текстові, графічні і інші мультимедійні елементи. Інструментарій електронних таблиць включає потужні математичні функції, що дозволяють ввести складні статистичні, фінансові та інші розрахунки. Часто електронні таблиці включають вбудовану скриптову мову програмування для автоматизації типових робіт.

Загальновизнаним родоначальником електронних таблиць як окремого класу програмного забезпечення є Ден Бриклін, який спільно з Бобом Френкстоном розробив легендарну програму VISICALC в 1979 р. Цей табличний редактор для компютера Apple II став "забійним застосунком", що перетворив персональний компютер з екзотичної іграшки для технофілів в масовий інструмент для бізнесу.

Згодом на ринку зявилися численні продукти цього класу - SUPERCALC, Microsoft MULTIPLAN, Quattr, Lotu, Microsoft Excel, OPENOFFICE.org Calc, таблиці APPLEWORKS і Gnumeric.

Перечислюються такі види: Microsoft Excel

SUPERCALC

Abacus

Google Docs

Lotus 1-2-3

Lotus Symphony

LIBREOFFICE Calc та OPENOFFICE.org Calc

Gnumeric

KSPREAD

Quattro Pro

Numbers

У сучасних ТР легко можна створювати різні види графіків і діаграм, які беруть дані для побудови з комірок таблиць (наприклад, графік зниження ваги тіла за вказаний період від початку занять спортом). Спільною рисою між цими Табличними Редакторами є створення, редагування і колективне використання електронних таблиць. Звичайні користувачі можуть використовувати електронні таблиці для елементарних розрахунків (скільки витратив за цей місяць, що/кому/коли дав/взяв). Як правило, ТР підтримують багато математичних і статистичних функцій. ЕТ також можуть заміняти прості бази даних. Єдиною відмінністю усіх табличних редакторів від Excel - це те, що більшість з них мають удосконалений інтерфейс та розвиваються і надалі для покращення користування. Хоча і Excel теж прогресує у цьому.

1.1.2 Створення таблиць в ЕТ Excel 2010

Для спрощення роботи з даними можна перетворити діапазон клітинок на таблицю Microsoft Office Excel 2010 (яка раніше звалася списком Excel). Таблиця зазвичай містить споріднені дані в послідовності рядків і стовпців аркуша, відформатованій у вигляді таблиці. Функції таблиці дають змогу обробляти дані в ній незалежно від даних в інших рядках і стовпцях аркуша.

Таблиця може містити такі елементи: Рядок заголовка - за промовчанням таблиця має рядок заголовка . Кожен стовпець таблиці підтримує фільтрування в рядку заголовка, що дає змогу швидко фільтрувати й сортувати дані таблиці.

Смуги рядків - за промовчанням до рядків таблиці застосовується заливка світлими та темними смугами навпереміну з метою кращого розрізнення даних.

Обчислювані стовпці - ввівши формулу в одній клітинці стовпця таблиці, можна створити обчислюваний стовпець, в якому формулу буде негайно застосовано до решти клітинок у цьому стовпці таблиці.

Рядок підсумків - таблицю можна доповнити рядком підсумків, який підтримує кілька підсумкових функцій (таких як AVERAGE, COUNT або SUM). У кожній клітинці рядка підсумків відображається розкривний список, завдяки чому можна швидко обчислити підсумки потрібного ґатунку.

· Маркер змінення розміру - маркер змінення розміру в нижньому правому куті таблиці дає змогу встановити бажаний розмір таблиці, перетягуючи маркер.

Для створення таблиці можна скористатися одним із двох способів: або вставити таблицю, яка має стиль за промовчуванням, або відформатувати дані як таблицю, використовуючи довільний стиль.

Вставлення таблиці: 1. На аркуші виділіть діапазон клітинок, які потрібно долучити до таблиці. Клітинки можуть бути пустими або містити дані.

2. На вкладці Вставлення у групі Таблиці клацніть елемент Таблиця.

Рисунок 1.1 Розміщення елементу "Таблиця"

Сполучення клавіш Також можна натиснути клавіші CTRL L або CTRL T.

3. Якщо у виділеному діапазоні є дані, які мають стати заголовками таблиці, установіть прапорець Таблиця із заголовками.

Якщо прапорець Таблиця із заголовками не встановлено, в заголовках таблиці відображатимуться стандартні імена, які можна змінити.

Якщо відображення заголовків таблиці не потрібно, його можна вимкнути згодом.

Після створення таблиці зявляться знаряддя Робота з таблицями із вкладкою Конструктор. За допомогою засобів на вкладці Конструктор можна настроїти або відредагувати таблицю.

На відміну від списків в Office Excel 2003, таблиця не має спеціального рядка (позначеного зірочкою *) для швидкого додавання нових рядків.

Видалення таблиці: 1. Виберіть таблицю на аркуші.

2. Натисніть клавішу DELETE.

Можна також натиснути кнопку Скасувати на панелі швидкого доступу, щоб видалити щойно створену таблицю.

1.1.3 Форматування таблиць ЕТ Excel

Microsoft Office Excel підтримує численні стандартні стилі таблиць (або експрес-стилі), за допомогою яких можна швидко форматувати таблиці. В разі, якщо ці типові стилі таблиць не відповідають вашим потребам, можна створити настроюваний стиль таблиці. Хоча видалити можна лише настроюваний стиль зведеної таблиці, можна прибрати будь-який стиль зведеної таблиці, який не застосовується до даних.

Вибір стилю таблиці під час її створення: 1. Виберіть на аркуші діапазон клітинок, які потрібно швидко відформатувати як таблицю.

2. На вкладці "Основне" у групі "Стилі" клацніть елемент "Форматувати як таблицю".

Рисунок 1.2 Інструмент "Форматувати як таблицю"

3. У групі "Світліше", "Середній" або "Темніше" виберіть потрібний стиль таблиці.

Після створення настроювані стилі таблиці стають доступними в групі "Настроювана".

У разі використання команди Форматувати як таблицю Office Excel 2010 автоматично вставляє таблицю. Якщо ви не бажаєте працювати з даними в таблиці, можна перетворити її на звичайний діапазон, водночас зберігши застосоване форматування стилю таблиці.

Застосування стилю таблиці до наявної таблиці: 1. Виберіть на аркуші таблицю, до якої потрібно застосувати стиль таблиці.

Зявиться секція "Табличні знаряддя" і вкладка "Конструктор".

2. На вкладці "Конструктор" у групі "Стилі таблиць" виконайте одну з таких дій: · Виберіть потрібний стиль таблиці.

Перегляньте доступні стилі таблиці за допомогою кнопок зі стрілками.

· Натисніть кнопку "Додатково" і в групі "Світліше", "Середній" або "Темніше" виберіть потрібний стиль таблиці.

Рисунок 1.3 Стилі таблиць

Якщо діалогове вікно програми Excel відображено у зменшеному розмірі, стилі таблиці будуть доступні в колекції "Експрес-стилі" таблиці у групі "Стилі таблиць".

Після створення настроювані стилі таблиці стають доступними в групі "Настроювана".

Створення та видалення настроюваного стилю таблиці: Створені вами настроювані стилі таблиці зберігаються лише у поточній книзі, тому в інших книгах вони недоступні.

Створення настроюваного стилю таблиці: 1. Щоб створити настроюваний стиль таблиці, виконайте одну з таких дій: · На вкладці "Основне" у групі "Стилі" клацніть елемент "Форматувати як таблицю".

Рисунок 1.4 Стилі таблиць

· Виділіть наявну таблицю, щоб зявилася секція "Табличні знаряддя", після чого на вкладці "Конструктор" у групі "Стилі" таблиць натисніть кнопку "Додатково".

2. Виберіть команду "Створити стиль таблиці".

3. Введіть у полі "Імя" імя нового стилю таблиці.

4. У полі "Елемент таблиці" виконайте такі дії: · Щоб відформатувати елемент, виберіть потрібний, а тоді натисніть кнопку "Формат".

· Щоб скасувати наявне форматування елемента, виберіть потрібний елемент, а тоді натисніть кнопку "Очистити".

5. На вкладках "Шрифт", "Межі" й "Заливка" виберіть потрібні параметри форматування, потім натисніть кнопку "ОК".

У вікні "Зразок" можна переглянути таблицю із внесеними змінами.

6. Повторіть кроки 4 і 5 для всіх елементів таблиці, які потрібно настроїти.

7. Для використання нового стилю таблиці як стилю за промовчуванням для поточної книги встановіть прапорець "Установити як експрес-стиль таблиці за промовчуванням для цього документа".

Видалення настроюваного стилю таблиці: 1. На вкладці "Основне" у групі "Стилі" клацніть елемент "Форматувати як таблицю".

Рисунок 1.5 Стилі

2. У групі "Настроювана" клацніть правою кнопкою миші стиль таблиці, який потрібно видалити, після чого виберіть з контекстного меню команду "Видалити".

Усі таблиці поточної книги, до яких застосовано цей стиль таблиці, буде відображено у стандартному форматі таблиці.

Скасування стилю таблиці: 1. Виберіть на аркуші таблицю, для якої потрібно скасувати поточний стиль таблиці.

Зявиться секція "Табличні знаряддя" і вкладка "Конструктор".

2. На вкладці "Конструктор" у групі "Стилі" таблиць натисніть кнопку "Додатково".

Рисунок 1.6 Стилі таблиці

3. Виберіть команду "Очистити".

Таблицю буде відображено у стандартному форматі таблиці.

Видалення стилю таблиці не приводить до видалення таблиці.

Якщо ви не бажаєте працювати з даними в таблиці, можна перетворити її на звичайний діапазон.

Виберіть параметри стилю таблиці, щоб відформатувати елементи таблиці: 1. Виберіть на аркуші таблицю, до якої потрібно застосувати параметри стилю таблиці.

Зявиться секція "Табличні знаряддя" і вкладка "Конструктор".

2. На вкладці "Конструктор" у групі "Параметри стилю таблиці" виконайте одну з таких дій: · Щоб увімкнути або вимкнути рядок заголовка, установіть або зніміть прапорець "Рядок" заголовка".

· Щоб увімкнути або вимкнути рядок підсумків, установіть або зніміть прапорець "Рядок підсумків".

· Для відображення спеціального форматування для першого стовпця таблиці встановіть або зніміть прапорець "Перший стовпець".

· Для відображення спеціального форматування для останнього стовпця таблиці установіть або зніміть прапорець "Останній стовпець".

· Для різного відображення парних і непарних рядків (для полегшення читання) установіть прапорець "Смуги рядків".

· Для різного відображення парних і непарних стовпців (для полегшення читання) установіть прапорець "Смуги стовпців".

Рисунок 1.7 Параметри стилів таблиць

Рамки таблиці: Зазвичай таблиця на екрані має сітку. Однак під час друкування на папері вона не відображається. Щоб таблиця була розграфлена на папері, тобто мала рамки різної товщини, треба виконати команди

ПКМ > Формат ячеек > Граница, або використати кнопки на закладці "Главная".

Колір, узор: ПКМ > Формат ячеек > Заливка можна задати колір клітинок і узор.

Обєднати і розмістити в центрі: 1. Виділити комірки рядка, в які буде розміщено текст.

2. Закладка "Главная" кнопка "Объединить и поместить в центре"

3. ввести текст.

Відміна обєднаних комірок: Виділити> Очистить > .

Увімкнення та вимкнення заголовків таблиць Excel: Коли на аркуші створюють таблицю Microsoft Office Excel, заголовки таблиці додаються автоматично та відображаються за промовчанням.

Рисунок 1.8 Заголовки таблиць

У заголовках таблиць відображаються імена за промовчанням, які можна змінити на аркуші, або дані заголовків, присутні на аркуші. У великій таблиці заголовки замінюють заголовки стовпців аркуша, тому вони залишаються видимими у процесі прокручування даних. Якщо заголовки таблиці не потрібні, їх відображення можна вимкнути.

Заголовки таблиці слід відрізняти від заголовків стовпців аркуша або верхніх колонтитулів друкованих сторінок.

Для успішного виконання цієї процедури потрібно створити на аркуші таблицю Excel

1. Клацніть будь-яку клітинку у стовпці таблиці.

Зявиться секція стрічки "Табличні знаряддя" із вкладкою "Конструктор".

2. На вкладці "Конструктор" у групі "Параметри стилю таблиці" встановіть або зніміть прапорець "Заголовок рядка" для приховання або відображення заголовків таблиці.

Рисунок 1.9 Параметри стилів таблиць

· Якщо заголовки таблиці вимкнуто, автофільтри заголовка та будь-які застосовані фільтри видаляються з таблиці.

· Якщо заголовки таблиці не відображено, під час додавання нового стовпця імя нового заголовка таблиці не визначається заповненням ряду значень, який базується на значенні заголовка таблиці, що безпосередньо примикає до лівого краю нового стовпця. Це діє лише за умови, що заголовки таблиці відображаються. Натомість додається заголовок стовпця за промовчанням, який можна змінити в разі відображення заголовків таблиці.

· Хоча на заголовки таблиці, які вимкнуто, можна посилатися у формулах, не можна посилатися на заголовки шляхом їх виділення. Посилання в таблицях на заголовок прихованої таблиці повертає нульові (0) значення, але вони не змінюються та повертають значення заголовків таблиці, якщо заголовок таблиці відображено знову. Усі інші посилання на аркуші (наприклад, посилання у стилі A1 або RC) на заголовок таблиці змінюються, якщо заголовок таблиці вимкнуто, що може спричинити повернення формулами неочікуваних результатів.

1.1.4 Редагування таблиць в ЕТ Excel 2010

Зміна розмірів стовпців та рядків: 1. За допомогою миші

2. Встановити курсор миші на межу, що розділяє стовпці (рядки) до появи -

3. Натиснути ЛКМ і не відпускаючи перетягнути межу в потрібному напрямку.

Вставка рядків чи стовпців: Виділити рядок (стовпчик), на місце якого вставиться новий > ПКМ > Вставить.

Вилучення рядків чи стовпців: Виділити рядок (стовпчик) > ПКМ > Удалить.

Щоб вставити (вилучити) кілька рядків (стовпців), необхідно виділити відповідну їх кількість.1. Офіційний сайт компанії Microsoft Corp. - http.//www.microsoft.com/rus в Internet; http.//www. microsoft.com/rus

2. "Microsoft Office для студента" - Л.В. "Excel для студента" - Л.В. Рудикова: видавництво - "БХВ-Петербург"; 2010р.

3. Симонович С., Євєсєєв Г. "Excel". - "М.: ИНФРА-М", 2008.

4. 2000 "Навчання. Excel 2000". 2000 - М.: Видавництво "Media", 2004.

5. "Основи інформатики: Навч. Посібник" / О.М. Морозевич, М.М. Говядінова та ін.; Під ред.. О.М. Морозевича. - Мн: "Нове знання", 2001

6. "Електронні таблиці - Вікіпедія" - Енциклопедичний сайт Wikipedia - http.//uk.wikipedia.org/wiki/Електронні_таблиці.

7. www.graphicon.Ru

8. "Векторна графіка", Гунько В. А., м. Ужгород

9. Анципа В.А. Растрові та векторні графічні зображення / / Інформатика та освіта. - 2010. - № 7. - С. 56-62

10. Федоров А.В. CORELDRAW. Експрес-курс. - СПБ.

11. Андріанов В. І. Найголовніше про ... CORELDRAW. - СПБ.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?