Робота з таблицями баз даних в MS Excel - Практическая работа

бесплатно 0
4.5 64
Алгоритм створення таблиць бази даних із наведенням відповідних таблиць MS Excel. Облік робітників, розподіл відрядного заробітку. Сортування за кількістю відпрацьованих годин. Побудова кругової діаграми максимального прибуткового податку за розрядами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
1.2.2 Вибір жінок, які не є членами профспілки, віком від 25 до 40 років за допомогою автофільтра 1.2.3 Вибір чоловіків старших 40 років, а також робітників 2-го розряду, які сплачують профспілкові внески більше 16 грн. за допомогою розширеного фільтра1.1 Алгоритм створення таблиць бази даних із наведенням відповідних таблиць книги MS ExcelДля встановлення звязку з даними інших аркушів цієї книги, для наступних діапазонів комірок привласнюємо такі імена: 1) В3-В7 (перший діапазон) - Професія; Для привласнення імен виконуємо команду: Меню Вставка - Имя - П рисвоить, попередньо виділивши потрібний діапазон комірок (В3-В7). У вікні, що зявилося вводимо в графу Имя з клавіатури Професія, у графі Формула перевіряємо правильність діапазону, натискаємо ОК. Наступним двом діапазонам привласнюємо імена аналогічно. Імя повинно вводитися одним словом (напр.Створюємо таблицю, яка містить наступні поля: № п.п., прізвище, імя, побатькові, стать, дата народження, вік, професія, розряд, членство у профспілці, дата прийому на роботу, стаж роботи (визначається в повних роках, місяцях, днях). Заповнюємо записами поля: № п.п., прізвище, імя, побатькові, дата народження, дата прийому на роботу. Щоб розрахувати записи в полі Стать натискаємо ліву клавішу миші у комірці E4. У полі Вік застосовуємо функцію =РАЗНДАТ (дата початку;дата кінця;форма представлення). Для розрахунку записів у полях Професія, Розряд, Членство у профспілці виділяємо діапазон комірок (H4:H24).Маємо розробити таблицю (Табл. 1.2) розподілу суми відрядного заробітку - 22000 грн. між робітниками бригади та утримань з полями, які дані у завданні. Ініціали - це літери імя і по батькові, які є першими зліва, тому використовуємо таку формулу: =СЦЕПИТЬ("Облік робітників"!B4," ",ЛЕВСИМВ("Облік робітників"!С4,1),".",ЛЕВСИМВ("Облік робітників"!D4,1),"."). Всі записи у полі Кількість відпрацьованого часу вводяться з клавіатури, але щоб забезпечити введення даних між 152 і 184 годинами, натискаємо Меню - Данные - Проверка…. У графі Тип данных обираємо Действительное, у графі Минимум з клавіатури вводимо =152, а у графі Максимум - =184 і натискаємо OK. В графі Искомое значение переходимо на попередній аркуш Облік робітників, відповідна комірка I4 (що відповідає розряду); Таблица - Тариф._коеф.Записи в полях № п.п., прізвище та ініціали, стать, вік, стаж роботи, кількість відпрацьованого часу, всього нараховано, прибутковий податок, відрахування до пенсійного фонду, відрахування на соцстрахування, збір на випадок безробіття, профспілкові внески, всього утримано, сума до видачі і їх назви ми копіюємо з відомості про робітників та таблиці розподілу і вставляємо на потрібне нам місце таким чином: Натискаємо правою клавішею миші на місці вставки і у списку, що зявився обираємо Специальная вставка. У вікні, що зявилося ставимо прапорець навпроти Значения и форматы чисел і натискаємо OK (Рис. У графі Сортировать по вибираємо Кількість відпрацьованих годин і натискаємо OK (Рис. 1.10), вибираємо Фильтровать список на месте, навпроти графи Диапазон условий натискаємо на кнопку згортання і виділяємо діапазон (A2:Q4). 1.11) у графі При каждом изменении в вибираємо зі списку Стать (підсумки мають бути після кожної зміни статі); у графі Операция - Количество; у графі Добавить итоги по ставимо галочку навпроти Стать, інші знімаємо.Під час виконання розрахунково-графічної роботи в табличному процесорові MS Excel ми розробили таблиці баз даних для розподілу відрядного заробітку між робітниками комплексної будівельної бригади та виконали аналіз даних.

План
Зміст

Вступ

1 Розрахункова частина роботи

1.1 Алгоритм створення таблиць бази даних із наведенням відповідних таблиць книги MS Excel

1.1.1 Довідники

1.1.2 Облік робітників

1.1.3 Розподіл відрядного заробітку

1.2 Аналіз таблиць баз даних

1.2.1 Сортування за кількістю відпрацьованих годин

Вывод
Під час виконання розрахунково-графічної роботи в табличному процесорові MS Excel ми розробили таблиці баз даних для розподілу відрядного заробітку між робітниками комплексної будівельної бригади та виконали аналіз даних.

Список литературы
Вступ

База даних - це сукупність даних, яка організована у спеціальний спосіб.

Список - це таблиця прямокутної конфігурації, в якій стовбці - поля, рядки - записи.

Існують певні вимоги до списку, які представлені нижче.

1. Максимальні розміри обмежуються 256*65536, де перша цифра відповідає кількості стовбців, які відведені для полів, а друга - кількості рядків для записів.

2. Список має бути відокремлений від інших даних хоча б одними незаповненими стовбцем і рядком.

3. Імена стовбців в списку мають розташовуватись у першому рядку таблиці, але можуть бути багаторядковими.

4. Комірки мають містити однорідну інформацію.

Функції списку - це функції, які обробляють дані таблиць. Для роботи з ними достатньо помістити курсор в довільну комірку в середині списку. Маємо зауважити, що функції не застосовують для несуміжних комірок. Також не рекомендується створювати декілька списків на одному робочому аркушеві і розміщувати формули поруч із ними.

Дані впорядковуються за певними критеріями, за ключовими словами. Сортування зазнають записи таблиці за зростанням (спаданням) значень вибраного ревізиту-ключа або кількох ключів одночасно з урахуванням або без урахування регістра літер. Швидке сортування табличних даних забезпечується двома однойменними кнопками-піктограмами. При цьому текстові дані розміщуються за алфавітом або за зворотним йому порядку.

Фільтрація - відбір певних даних, що потрібні користувачеві за певними умовами. Це можливість бачити не всю таблицю, а тільки ту частину, яка нам потрібна. Фільтри бувають двох типів: Автофільтр і Розширений фільтр.

Автофільтр може працювати з простими критеріями (одна умова), складними критеріями (максимум дві умови за одним полем) і складеними критеріями, які можуть містити стільки умов, скільки полів у списку, але при цьому використовують максимум дві умови за одним полем. Критерії заносяться під час роботи Автофільтра, а результати запиту для подальшого збереження користувач може самостійно скопіювати в інше місце поточного робочого аркуша або на новий аркуш.

Розширений фільтр може працювати з усіма перерахованими типами критеріїв, при цьому кількість умов у складних і складених критеріях необмежена, а результати запиту за бажанням користувача можуть бути автоматично скопійовані у вказане місце поточного робочого аркуша.

Автофільтр не взмозі виконати вибірку даних за умовою ИЛИ.1). Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов. - М.: Гостехиздат, 1956. - 608с.

2). ДСТУ Б А.2.4-4-99. Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до робочої документації.- Введений на заміну ДСТУ Б А.2.4-4.95 наказом Держбуду України № 117 від 11.05.99р.; Чинний від 01.10.99.-Київ, 1999. - 59

3). Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему „Робота в табличному процесорі MS Excel 97”, О.І. Корх, Л.Ф. Крещенко, М.Є. Рогоза. - 1999.

4). Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему „Підготовка текстового документа у редакторі Microsoft Word”, О.А. Харченко, О.І. Сороковий. - 2002.

5). Турчак Л.И. Основы численных методов: Учеб. пособие для студентов вузов. - М.: наука, 1987. - 318с.

6). Microsoft Excel. Шаг за шагом. - М.: ЭКОМ, 2001. - 472с.

7). Билл Камарда Использование Microsoft Word 97 - К.М.С-П., Вильямс, 1999. - 799с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?