Робота з таблицями баз даних в MS Excel - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 64
Характеристика алгоритму створення таблиць бази даних, їх аналіз, сортування, автофільтр та проміжні підсумки. Розробка книги MS Excel для розподілу заробітної плати між членами комплексної бригади, аналіз результатів розподілу, побудова графіків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Мета: розробити книгу MS Excel для розподілу заробітної плати між окремими членами комплексної бригади та аналізу результатів розподілу згідно професії, розряду та відпрацьованого часу і т.д. Вставити чи видалити аркуші у поточній книзі можна за допомогою команд Вставка > Лист та Правка > Удалить лист. Імя кожного листа виводиться на ярличок у нижній частині робочої книги: «Лист1» - Довідники, «Лист2» - Відомість про робітників, «Лист3» - Розподіл, «Лист4» - Сортування, «Лист5» - Підсумки, «Лист6» - Автофільтр, «Лист7» - Розширений фільтр, «Лист8-Лист9» - Діаграми. На аркуші «Довідники» створюємо два довідники: Довідник професій та Довідник тарифних коефіціентів (табл. Захищаємо від змін аркуш «Довідники», знявши захист в таблиці «Довідник складу бригади»: Сервис > Защита > Защитить листДля впорядкування таблиці розподілу потрібно скопіювати її на аркуш «Впорядкування» та виконати команду Данные > Сортировка і встановити задані параметри впорядкування. Дані в таблиці можна упорядковувати за різними критеріями. Поле «Кількість відпрацьованого часу» складається з текстових (символьних) даних.Фільтрування даних за допомогою розширеного фільтра виконується у два етапи: а) створення області критеріїв: - Перший рядок: Стать - чол.; вік - >31;Копіюємо таблицю розподілу на аркуш «Підсумки» впорядковуємо за полем «Професія», виконуємо команду Данные > Итоги, встановлюємо необхідні параметри: - у вікні діалогу Промежуточные итоги зі списку При каждом изменении вибираємо поле «Професія», по якому список розбитий на групи записів. у полі Добавить итоги по вказуємо поле, за яким повинні бути визначені проміжні підсумки. Графічні зображення, або діаграми, більш наочно ілюструють табличні дані, дають можливість виконувати відповідний аналіз здобутих результатів. Для побудови графічних відображень табличних даних використовуємо спеціальну графічну підсистему - майстра побудови діаграм, яка викликається командами Вставка [Диаграмма. Вибираємо з вкладок, в яких наведено перелік різноманітних стандартних і нестандартних типів діаграм та графіків тип діаграми, який відповідає умовам задачі і максимально спрощує сприйняття й аналіз даних.Глибоке засвоєння складової MS Office - табличного процесора MS Excel дає змогу: · здійснювати оброблення табличних даних; При роботі над темою курсової роботи «Робота з табличним процесором MS Excel» були опрацьовані такі розділи, як «Файл Excel і робоча книга», «Форматування таблиць MS Excel», «Введення і редагування даних», «Обчислення і використання формул в MS Excel», «Вбудовані функції Excel», «Діаграми і графіки в MS Excel», «Робота з таблицями Excel як із базою даних».

План
Зміст

Вступ 6

1. Алгоритм створення таблиць бази даних із наведенням відповідних таблиць книги MS Excel 7

2. Аналіз таблиць баз даних 13

2.1 Сортування 13

2.2. Автофільтр 13

2.3. Розширений фільтр 14

2.4 Проміжні підсумки 16

3. Графічна частина роботи 18

Висновок 23

Список використаних літературних джерел 24

Вывод
Деякі види інформації необхідно відображати у вигляді таблиць. Особливо широко така структура даних застосовується у роботі з економічною інформацією. Саме для оброблення табличної інформації розроблені спеціальні програмні системи - табличні процесори. Глибоке засвоєння складової MS Office - табличного процесора MS Excel дає змогу: · здійснювати оброблення табличних даних;

· відображати дані у графічному вигляді (як графіки та діаграми);

· працювати з базами даних, виконуючи сортування інформації, групування даних, відбір даних, що відповідають певним критеріям та ін.;

· здійснювати імпорт і експорт даних в інші програмні системи.

При роботі над темою курсової роботи «Робота з табличним процесором MS Excel» були опрацьовані такі розділи, як «Файл Excel і робоча книга», «Форматування таблиць MS Excel», «Введення і редагування даних», «Обчислення і використання формул в MS Excel», «Вбудовані функції Excel», «Діаграми і графіки в MS Excel», «Робота з таблицями Excel як із базою даних».

Список литературы
1. ДСТУ Б А.2.4-4-99 Основні вимоги до проектної та робочої документації.Київ,1999р. - 77с.

2. В.В.Браткевич, М.В.Бутов, І.О.Золотарьова, та ін. Інформатика. Компютерна техніка. Компютерні технології. К.: Академія, 2003

3. Экономическая информатика. Под редакцией П.В. Конюховского, Д.П. Колесова. Питер, 2001.

4. Информатика для юристов и экономистов. Под редакцией С.В. Симоновича. Питер, 2001.

5. Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета. Спб, Питер, 2001.

6. В.Долженков, Ю. Колесников. Excel 2002. Спб. BHV, 2002.

7. В.А.Баженов, П.С.Венгерський, В.М.Горлач, та ін., К.: Каравела, 2003. Бернс П., Бэрроуз Э. Секреты Excel 97. К.: Диалектика, 1997.

8. Клименко В.И. Эффективный самоучитель работы на ПК. 2002.

9. Методичні вказівки для виконання курсової роботи "Використання Microsoft Office (текстового редактора Word97, табличного процесора Excel97). О.І. Корх,М.Є. Рогоза. 1999.

10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему: “Підготовка текстового документа у редакторі Microsoft Word”, О.А. Харченко, О.І. Сороковий. 2002.

11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з Інформатики і компютерної техніки. Укладачі Харченко О.А., Сороковий О.І. Полтава, ПНТУ, 2003.

12. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы: учебное пособие для студентов вузов. - М.:Наука, 1989. - 318с.

13. Турчак Л.И. Основы численных методов: Учеб. пособие для студентов вузов. - М.:Наука, 1987. - 318с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?