Робота з програмою Paint - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 40
Дослідження планів проведення уроків з інформатики для учнів різних вікових груп. Вивчення засобів для створення та редагування малюнків у графічному редакторі Paint. Характеристика роботи в клавіатурному тренажері, будови ПК та його основних складників.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Paint є засобом для малювання, за допомогою якого можливо створити прості або складні малюнки. Для початківців операційна система Windows 95/98 має графічний редактор Paint, за допомогою якого можна вивчити основні прийоми роботи з компютерною графікою й основні прийоми роботи з обєктами. Графічний редактор використовує для роботи з «точечными» малюнками формати JPG, GIF або BMP, та також редактор дозволяє зберігати в цих форматах. Графічний редактор Paint запускають командою Пуск > Програми > Стандартні > Графічний редактор Paint. У системі Windows 95/98 редактор Paint зберігає малюнки у форматі BMP. Файли .BMP відрізняються великими розмірами, але зате з ними працюють усі додатки Windows.Для малювання слід встановити курсор у точку початку малювання і при натиснутій кнопці миші перемістити до кінцевої точки [3]. Активізують кнопкою Распылитель і під панеллю інструментів відкривається вікно де ти вибираєш густину розпилюющої фарби. Для заповнення слід перемістити курсор у будь-яку точку замкненої області і натиснути ліву (заповнення основним кольором) або праву (заповнення кольором фону) кнопку миші [3]. Для побудови лінії слід встановити курсор у початкову точку лінії і при натиснутій лівій або правій кнопці миші перемістити курсор у кінцеву точку. Для побудови кривої слід намалювати пряму лінію, встановити курсор миші у вершину дуги, натиснути ліву або праву кнопку і переміщенням курсору змінити кривизну.В наборі інструментів вибрати Выделение, виділити прямокутну область, або Выделение произвольной области, щоб виділити область будь-якої форми. Виділіть область,яку потрібно очистити.Для вибору кольору можна використати два способи: По-перше, існує палітра кольорів з 28 кольорами. Для вибору кольору лінії і заливки потрібно клацнути лівою кнопкою миші над потрібним кольором.Для відображення або повернення частини малюнка використовується функція, яка знаходиться в підменю "Рисунок" "Отразить/повернуть" що після активації зявиться вікно де дозволить поставити перемикач відображення зліва на право чи зверху до низу, та обернути малюнок під певним кутом. Де також є така можливість як розтягнути та нахилити, де також знаходиться в підменю "Рисунок" "Растяжение и наклон", а завдяки цій можливості дозволяє здійснити розтягування у відсотках, а нахил у градусах.Для збереження малюнка в файлі використовується підменю Файл "Файл". Команда "Зберегти" зберігає малюнок в файлі з раніше заданою назвою.Вивчення однієї з основних тем курсу інформатики «Прикладне програмне забезпечення загального призначення» можна починати з ознайомлення учнів з графічним редактором, оскільки, перш за все, предметна галузь добре знайома кожному школяреві, по-друге, в цьому середовищі учень швидко одержує результат своєї діяльності, по-третє, графічний редактор дозволяє кожному учневі проявити особисті якості та творчість під час виконання навчальних завдань; нарешті - під час ознайомлення з основними можливостями використання редактора не враховуються прогалини учнів в знаннях з математики, мови, хімії та інших предметів. Вона легка для засвоєння, але під час ознайомлення учнів з графічним редактором учителю потрібно розуміти основну мету вивчення таких програм та чітко усвідомлювати, які знання та вміння слід формувати в учнів, які з них є основними, а які другорядними, які репродуктивними, а які - загальноосвітніми, і які в майбутньому допоможуть учням опановувати аналогічні програми. Основна мета вивчення графічного редактора: сформувати вміння запускати на виконання програму графічного редактора, записувати графічну інформацію до файлу на диску, зчитувати її з диска та переглядати; сформувати уявлення про можливості використання графічних редакторів в цілому, показати шляхи використання графічно поданої інформації під час створення книжок, документів, електронних листів тощо. Крім того, під час роботи з графічним редактором в учнів формуються навички роботи з мишкою, використання буфера обміну даними, виділення обєктів та виконання з ними основних операцій: зміна місця розташування, розмірів, копіювання, видалення, повернення тощо. Тому вчителю доцільно проводити етап узагальнення теоретичного матеріалу, враховуючи те, що графічний редактор може бути знайомий деяким учням, оскільки «малювання на компютері» є однією з найулюбленіших справ дітей молодшого та середнього шкільного віку, які мають доступ до компютера вдома, в компютерних клубах, в школі на гуртку з інформатики тощо.На початковому етапі ознайомлення з компютером важливим є вивчення програми Paint. Paint є засобом для малювання, за допомогою якого можливо створити прості або складні малюнки. Створені малюнки можна виводити на друк, використовувати замість фону робочого столу вставляти в інші документи.Мета: навчитися запускати графічний редактор, ознайомитися з його інтерфейсом, повторити роботу з вказівками меню Файл та Виправлення, вибір кольору для зафарбовування та зафарбовування готових малюнків. Зн

План
ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Уявлення про "Paint"

1.1 Що собою являє редактор Paint

1.2 Як можна редагувати малюнок редактором "Paint"

Розділ 2. Редагування малюнка

2.1 Як розпочати роботу з редактором "Paint"

2.2 Якими засобами можна створити малюнок у редакторі опис "Панель інструментів"

2.3 Очищення великої області

2.4 Вибір кольору

2.5 Інші можливості

2.6 Можливості підменю "Справка"

2.7 Збереження малюнка у файл

2.8 Завершення роботи з редактором "Paint"

Розділ 3. Методика ознайомлення учнів з графічним редактором Paint

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Вывод
На початковому етапі ознайомлення з компютером важливим є вивчення програми Paint. Paint є засобом для малювання, за допомогою якого можливо створити прості або складні малюнки. Ці малюнки можна робити чорно-білими або кольоровими та також зберігати їх у вигляді файлів. Створені малюнки можна виводити на друк, використовувати замість фону робочого столу вставляти в інші документи. Paint можна використовувати навіть для перегляду та редагування знятих за допомогою сканера фотографій.

Всім відомо, що сучасну епоху неможливо уявити без широкого використання інформаційно-комунікативних технологій. Щоденно, в усіх сферах діяльності людству доводиться опрацьовувати величезні масиви інформації, і від того, настільки вдало й швидко відбувається цей процес, залежить добробут як окремих особистостей так і добробут цілих країн. Для сучасної людини інформаційна культура входить як до загальної культури людини так і до професійної культури.

Отже, Paint - це графічний редактор, який використовується для зручності виконання завдань, що безпосередньо повязані зі створенням малюнку чи будь-якої схеми, що виконується за допомогою графічного редактора. Де створені малюнки можна виводити на друк, та використовувати замість фону робочого столу.

Так що вчіться вивчайте та працюйте.

Список литературы
графічний редактор клавіатурний інформатика

1. Айсманн Кэтрин Ретуширование и обработка изображений в Photoshop. - М.: Вильямс, 2003. - 304 с.

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М.: Педагогика, 1989. - 192 с.

3. Довідка "Paint".

4. Концепция системной интеграции информационных технологий в высшей школе. - М.: РОСНИИСИ, 1993. - 72 с.

5. Летин А.С., Летина О.С. Ландшафтный дизайн на компьютере. - М.: ДМК Пресс, 2003. - 216 с.

6. Наєнко Г.В., Волобуєва Т.Б. Курс Пользователя ПК. - Донецк: Поник, 1997. - 319 с.

7. Образцов П.И. Дидактические аспекты эффективного применения компьютерных средств обучения в вузе. - Орел: Орел ГТУ, 1996. - С. 468-475.

8. Освітні технології: Навч.-метод. посіб/ О.М.Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська. - К.: А.С.К., 2001. - 256 с.

9. Руденко В.Д., Макарчик О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курсінформатики. - К.: Фенікс, 2000. - 354 с.

10. Тайц А.А. CORELDRAW Graphics Suite 11. Все программы пакета. - СПБ.: БХВ-СПБ, 2002. - 688 с.

11. Фойє С. Введение в Windows 3/0/ - СПБ.: Грифтон, 1992. - 346 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?