Робота з програмою FineReader - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 45
Актуальність сучасної системи оптичного розпізнавання символів. Призначення даних систем для автоматичного введення друкованих документів в комп"ютер. Послідовність стадій процесу введення документу в комп"ютер. Нові можливості програми FineReader 5.0.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Технологи, основним компонентом яких є компютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності. Те, що ще недавно вважалось фантастикою, тепер, завдяки науково-технічному прогресу, особливо прогресу в області компютерних технологій, стало реальністю. Компютерні технології застосовують у видавництвах і великих бібліотеках, у парламентах і міністерствах, у банках і на складах, у системах звязку і системах управління транспортом, у податкових інспекціях і у сфері розваг тощо. Тепер практично неможливо уявити сучасний офіс без повсякденного і широкого застосування компютерних технологій. Великою популярністю користуються спеціалісти з компютерної верстки та макетування, компютерні художники і дизайнери, спеціалісти з банківських та бухгалтерських компютерних систем, спеціалісти з компютерних мереж та ряд інших.На першому етапі сканер відіграє роль «ока» компютера: «переглядає» зображення і передає його компютеру. Обробка зображення системою FINEREADER містить у собі аналіз графічного зображення, переданого сканером, і розпізнавання кожного символу. Процеси аналізу макета сторінки (визначення областей розпізнавання, таблиць, зображень, виділення в тексті рядків і окремих символів) і розпізнавання зображення тісно повязані між собою: алгоритм пошуку блоків використовує інформацію про розпізнаний текст для більш точного аналізу сторінки. Старий алгоритм аналізу сторінки, що не використовує розпізнавання, як і раніше доступний (меню Процес>Аналіз макету сторінки). · Підтримка розпізнавання "вбудованих" зображень: можливо визначити блок "зображення" усередині текстового або табличного блоку.Натиснути кнопку Пуск на Панели Задач і вибрати пункт Настройка/Панель управления. Вибрати закладку Установка и удаление і натиснути кнопку Установить... Якщо робота здійснюється з кольоровим зображенням і необхідно, щоб у вікні Крупний план зображення відображалось також у кольоровому режимі, то слід зняти позначку вибору з пункту Чорно-біла палітра у вікні Крупний план, що у групі Вікно Зображення, яка на закладці Вигляд (меню Сервіс>Параметри) (Мал. Є можливість також змінити розташування вікон на екрані, для цього в меню Вигляд слід вибрати один з пунктів: Вікно Пакет>...; Вікна Зображення та Текст>... або Вікно Крупний план>... 1-сканувати Відкрити зображення - додає зображення в пакет, при цьому копія зображення зберігається в папці пакета Сканувати зображення - сканує зображення Сканувати декілька сторінок - сканує зображення у циклі.При цьому можливо два варіанти взаємодії програми зі сканерами через TWAIN-драйвер: · через інтерфейс FINEREADER: у цьому випадку для задавання параметрів сканування використовується діалогове вікно програми FINEREADER Параметри сканування; · через інтерфейс TWAIN-драйвера сканера: для задавання параметрів сканування використовується діалогове вікно TWAIN-драйвера сканеру. У цьому випадку слід натиснути стрілку праворуч від кнопки Scan&Read і в локальному меню вибрати один з пунктів: Сканувати і розпізнати чи Сканувати і розпізнати декілька сторінок. · При скануванні через TWAIN з використанням інтерфейсу TWAIN-драйвера сканеру для задавання параметрів сканування використовується діалогове вікно сканеру, що відкривається автоматично при натисканні на кнопку 1-сканувати. · при скануванні через TWAIN з використанням інтерфейсу TWAIN-драйвера сканеру Twain-діалог сканеру не закривається після закінчення сканування першої сторінки.Операційна система Microsoft Windows 2000, Windows NT Workstation 4.0 з пакетом поновлення 3 (SP3) або вище, Windows 95/98 (для роботи з українським інтерфейсом потрібна версія Windows, яка підтримує кирилицю). FINEREADER зберігає результати розпізнавання в наступних форматах: · Microsoft Word Document(*.DOC) FINEREADER підтримує різні кодові сторінки (Windows, DOS, Mac, ISO) і кодування Unicode. FINEREADER відкриває файли наступних форматів: BMP: 2-бітний - ч/б, 4-і 8-бітний - Palette, 16-бітний, 24-бітний - Palette і TRUECOLOR, 32-бітний FINEREADER зберігає зображення в наступних форматах: BMP: ч/б, сірий, кольоровийВикористовуючи матеріал даної дипломної роботи можна довідатися про те, як ввести потрібний документ у компютер, практично нічого не знаючи про систему FINEREADER.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

1.1. ВХІДНА ІНФОРМАЦІЯ

РОЗДІЛ ІІ. ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

2.1. ЗАПУСК ПРОГРАМИ, ВВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ДАНИХ

2.2. РОБОТА З ПРОГРАМОЮ

2.3. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вывод
Використовуючи матеріал даної дипломної роботи можна довідатися про те, як ввести потрібний документ у компютер, практично нічого не знаючи про систему FINEREADER. Тут наводиться огляд основних елементів системи FINEREADER, таких як вікна системи, панелі інструментів, панель поточного стану. Подано типові рекомендації щодо сканування текстів, вибору оптимального режиму сканування; висвітлено основні методи роботи стосовно розпізнавання, редагування та збереження інформації засобами програми FINEREADER. У параграфі “Додаткова інформація” даної дипломної роботи, наведені деякі дані стосовно мінімальної конфігурації компютера, необхідного для нормальної роботи програми, подано формати файлів, з якими може працювати програма, а також наведений перелік мов розпізнавання.

Добре ознайомившись з матеріалами, приведеними у роботі, навіть початковий користувач, не маючи ніяких практичних навиків, зможе без особливих труднощів вводити інформацію у компютер і обробляти її засобами програми FINEREADER.

Список литературы
1. Ботт Эд, Леонард Вудди. Коппьютерная энциклопедия. специальное издание: Пер с англ.: Уч. пос. - М.:Издательский дом «Вильямс», 2000. - 1024 с.: ил. - Парал. тит. англ.

2. Гаевский А. Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере. - К.: А. С. К., 2001. - 416 с.: ил.

3. Кривич Е. Я. Персональный компьютер для школьников: Учебный курс. - Харьков: ФОЛИО, - 2002. - 476 с: ил.

4. Журин А.А. Работа на компьютере. Практическое руководство для начинающих пользователей. - М.: Лист-Нью, 2002. - 704 с.

5. Глушаков С.В., Жакин И.А., Хачиров Т.С. Математическое моделирование: Учебный курс - М.: ООО “Издательство АСТ”, 2001. - 542 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?