Робота з операційними системами MS DOS та Windows - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 79
Поняття "Робочий стіл". Програмна оболонка Norton Commander. Основні поняття, призначення функціональних клавіш та їх комбінації. Операційна система Microsoft Windows, основні поняття, команди роботи з файлами. Створення каталогів та файлів у MS DOS.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Операційна система - комплекс взаємоповязаних програм, призначених для взаємодії між користувачем, пристроями апаратної частини та прикладними програмами, вона є невідємною частиною програмного забезпечення компютерних систем обробки інформації. Ця програма завантажується під час включення компютера. Для роботи на ПК найчастіше використовуються системи класу Windows (95, 98, ME, NT, 2000, ХР) і MS-DOS. Прикладне програмне забезпечення складають програми, призначені для розвязання прикладних задач у різних галузях людської діяльності. Системне програмне забезпечення складають програми, що призначені для взаємодії користувача с апаратними засобами і для взаємодії апаратних пристроїв один з одним і з центральним процесором.Керування ресурсами полягає, наприклад, у тому, що ОС: розпізнає й обробляє команди, що надходять з клавіатури; керує роботою дисків; готує інформацію для виведення на екран монітора або на принтер тощо. Операційна система MS DOS виконує діалог з користувачем з управління компютером, його ресурсами. Кожну команду в MS-DOS доводиться набирати з клавіатури, що потребує чимало часу і вимагає знань щодо правил запису команд. Працюючи з оболонкою, користувач може задавати ті самі команди MS-DOS, не вводячи текст команди. Оболонка Norton Commander (або скорочено NC) виявилася настільки вдалою, що подальші аналогічні програми (Volkov Commander, Disco Commander та інші) відтворюють майже всі деталі інтерфейсу й основні команди NC, доповнюючи оригінал лише новими можливостями.F:\>md F:\TP\EXAMPLES<-ENTER F:\>md F:\TP\EXAMPLES\BGI<-ENTER F:\>md F:\TP\EXAMPLES\BREAKOUT<-ENTER У даному завданні це буде мати такий вигляд: F:\TP>rd F:\TP\BIN<-ENTER 2 Shift F4 ® ""datad.txt" ® Enter, Alt F7 ® "file1.txt" ® Enter, Alt F8.

Список литературы
У комплексі програм, який міститься у файлі MS DOS. Sys, дозволено управляти оперативною і дисковою памятю та організацію обчислюваного процесу.

Оболонка Norton Commander призначена для переглядання, редагування, видалення, пошуку файлів, змінювання їх атрибутів, створення, видалення підкаталогів , запуску виконуваних програм, а також для реалізації багатьох інших процедур у зручній діалоговій формі.

Крім великого набору програм, характерних для інтегрованого середовища - текстового і графічного редактора, бази даних тощо, Windows підтримує великий програмний інтерфейс, що дозволяє створювати власні програми для роботи в середовищі Windows. Вивчення цього програмного інтерфейсу важливо вже и тому, що цей інтерфейс став стандартним і підтримується багатьма виробниками обчислюваної техніки та програмного забезпечення.

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1 Гончаров А.В. Самоучитель. Компютер для менеджера. - СПБ: Питер, 2001. - 462с.

2 Фигурнов В.Э. IBM для пользователей. - М.: Финансы и статистика, 1994. 282с.

3 Симпсон А. Windows: Библиотека пользователя.- М.:Диалектика, 1999. - 863 с.

4 Ицкович И.А. Программирование для ЭВМ. - М.:Наука, 1999. - 264с.

5 Лойко А.Ф., Николаева Е.Г. Методические указания. Основы современных операционных систем / - Харьков, 2003 - 36 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?