Робота з операційними системами DOS, Norton Commander і Windows - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 92
Склад сучасного настільного персонального комп"ютера. Системне та прикладне програмне забезпечення. Взаємодія користувача з операційною системою MS DOS. Програмна оболонка Norton Commander. Операційна система Microsoft Windows. Основні поняття та команди.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ним може бути як механічний, немеханічний пристрій або людина, призначені для проведення обчислень. Обчислення можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі. Системне ПЗ призначено для управління роботою компютера, розподілу його ресурсів, підтримки діалогу з користувачами, надання їм допомоги в обслуговуванні компютера, а також для часткової автоматизації розробки нових програм. Системне ПЗ можна розділити на три основні частини: операційні системи (ОС), системи програмування та сервісні програми. В оперативній памяті крім області ядра виділяється транзитна область, у яку навперемінно, в міру необхідності, завантажується решта так званих транзитних програм операційної системи.Такий спосіб взаємодії не наочний і недостатньо зручний, тому в даний час широке поширення одержали програми-оболонки, що дозволяють у повноекранному режимі виконувати найбільше часто використовувані операції при роботі з MS DOS: переглядати вміст каталогів на дисках, переходити з одного каталогу в іншій, копіювати, переміщати і видаляти файли, запускати програми і т.д. Після запуску Norton Commander у верхній частині екрана зявляються два прямокутних вікна, обмежені подвійною рамкою (далі ці вікна будуть називатися панелями). Якщо в панелі міститься зміст каталогу, то нагорі панелі виводиться імя цього каталогу. Якщо в панелі міститься зведена інформація про диск і каталог, зверху панелі виводиться "Info". Якщо виділити який-небудь файл і натиснути [Enter], то дія Norton Commander залежить від розширення імені цього файлу, наприклад: 1.Видаліть з поточного каталогу всі файли, імена яких починається на AX. Створіть всередині каталогу FRANSE диска E: підкаталоги PARIS та LION Цей шлях задає маршрут від поточного каталогу або віл кореневого каталогу диска до того каталогу, в якому перебуває потрібний файл. Поточний каталог - це каталог, з яким у даний момент працює користувач. CD - це команда призначена для зміни того чи іншого каталогу, роблячи його поточним.Як змінити розміри вікон у Windows: розкрити вікно на весь екран, згорнути, закрити? Як здійснюється перехід від одного вікна до іншого? У кореневому каталозі диску Н створити нову папку NEW_№1_№2, де №1 - номер групи, №2 - номер студента за журналом. Для зміни місткості "корзины" потрібно мишкою навести на піктограму "корзини" клацнути по ній правою кнопкою миші де зявиться контекстне меню вибираємо "Свойства" там буде закладка "задать размер" де і можна змінити максимальний розмір "корзины". Коли вказівник перетвориться на вертикальну двосторонню стрілку , клацніть межу та перетягніть її вгору або вниз.Після запуску пошука обираємо, що саме ми будемо шукати: "файли и папки". І вже там на пустому місті натискаємо ПКМ, обираємо пункт "Создать" - "папку", коли імя папки виділене синім кольором ми видаляємо імя і вводимо NEW_ТВГ-13_8.В процесі виконання курсової роботи були освоєні навички роботи в середовищі операційних систем MS DOS, Windows, а також у файловій оболонці Norton Commander. Отримані навички настроювання параметрів Робочого столу, роботи з діалоговими вікнами та вікнами повідомлень, з основними комбінаціями клавіш, виконання операцій з файлами, папками та обєктами в операційних системах. В даній роботі були присутні різноманітні завдання з різним рівнем складності, відповідно до індивідуального завдання. В основному робота складалася з трьох робочих частин: MS DOS, Norton Commander та операційна система Windows. Складна робота була проведена в системі Norton Commander, так, як в цій системі зібрані всі матеріали, властивості та комбінації клавіш запозичених у MS DOS та операційна система Windows.

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні положення

1.1 Операційна система MS DOS. Загальні положення

1.2 Програмна оболонка Norton Commander. Загальні положення

Запуск програми Norton Commander

Вихід з Norton Commander

Загальний вид екрана

Загальний вид панелей Norton Commander

Виділений файл чи каталог

Вибір групи файлів

1.3 Операційна система Microsoft Windows. Загальні положення

Поняття "Робочий стіл"

Головне меню кнопки "Пуск"

Програма "Провідник"

Розділ 2. Практична частина

2.1Операційна система MS DOS

Основні поняття та команди MS DOS

Створення дерева каталогів диску E (Рис.3): 2.1.3 Короткі висновки до розділу 2.1

2.2 Програмна оболонка Norton Commander

Короткі висновки по п.2.2

2.3 Операційна система Microsoft Windows

3. Пуск - Пошук

Загальний висновок

Перелік використаної літератури

Вывод
В процесі виконання курсової роботи були освоєні навички роботи в середовищі операційних систем MS DOS, Windows, а також у файловій оболонці Norton Commander.

Отримані навички настроювання параметрів Робочого столу, роботи з діалоговими вікнами та вікнами повідомлень, з основними комбінаціями клавіш, виконання операцій з файлами, папками та обєктами в операційних системах.

В даній роботі були присутні різноманітні завдання з різним рівнем складності, відповідно до індивідуального завдання. Знання властивостей та функцій операційної системи, які були освоєні на практичних заняттях допомогли розібратися у виконанні роботи. В основному робота складалася з трьох робочих частин: MS DOS, Norton Commander та операційна система Windows.

Складна робота була проведена в системі Norton Commander, так, як в цій системі зібрані всі матеріали, властивості та комбінації клавіш запозичених у MS DOS та операційна система Windows.

Перелік використаної літератури

1. Гончаров А.В. Самоучитель. Компютер для менеджера. - СПБ: Питер, 2001. - 462с.

2. Фигурнов В.Э. IBM для пользователей. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 282с.

3. Симпсон А. Windows: Библиотека пользователя. - М.: Диалектика, 1999. - 863 с.

4. Ицкович И.А. Программирование для ЭВМ. - М.: Наука, 1999. - 264с.

5. Лойко А.Ф., Николаева Е.Г. Методические указания. Основы современных операционных систем / - Харьков, 2003 - 36 с.

6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему "Робота з операційними системами MS DOS та Windows" Укладачі: Г.В. Солодовник, О.О. Петрова, Н.В. Гречко, - Харків: ХДТУБА, 2007.

7. http://uk. wikipedia.org/wiki/Компютер

8. http://uk. wikipedia.org/wiki/DOS

9. http://icc. mdpu.org.ua/learn/os/lec4. pdf

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?