Робота з файлами. Структури - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 50
Опис структури даних та вимоги до них. Характеристика файлів та їх призначення. Процедури та функції користувача. Опис стандартних процедур та функцій, що використовувались у програмі. Інструкція для роботи з програмою: програмісту, користувачу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Програма повинна створювати файл, зчитувати дані з файлу, додавати інформацію до файлу, виводити таку інформацію: прізвища складальників та кількість деталей, за вказаними у завданні показниками, прізвище складальника, який зібрав найбільше деталей за вказаними у завданні показниками. Дані, які є вхідними для розвязання задачі і вводяться за допомогою клавіатури - це вибір режиму роботи із представлених можливих: 0 - Створення файлу і додавання інформації про працівників (підрахунок кількості деталей); Файл складається з восьми записів, які мають наступну структуру: · прізвище складальника; В програмі для того, щоб на екран вивести прізвища складальників і загальну кількість делатей, зібраних за тиждень для ділянки ХХ, необхідно додати всі зібрані деталі, всіх працівників за тиждень, в коді програми суму всіх деталей позначаємо arifmsum типу int. В програмі для того, щоб на екран вивести прізвище складальника, що зібрав за тиждень найбільшу кількість деталей для ділянки ХХ, необхідно створити цикл і перевірити відповідність введеного номеру ділянки з номером у файлі.В результаті виконання курсової роботи, я удосконалила вміння розробляти програми та програмувати алгоритми на мові С, використовувати бібліотечні функції, створювати файл, зчитувати дані з файлу, додавати інформацію до файлу.

Вывод
В результаті виконання курсової роботи, я удосконалила вміння розробляти програми та програмувати алгоритми на мові С, використовувати бібліотечні функції, створювати файл, зчитувати дані з файлу, додавати інформацію до файлу. Результати, які були отримані в ході курсової роботи задовольнили поставлену задачу, тобто програма видала таку інформацію: прізвища складальників та кількість деталей, за вказаними у завданні показниками, прізвище складальника, який зібрав найбільше деталей за вказаними у завданні показниками.

Список литературы
1. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер.с англ. - М.: Мир, 1989. - 360 с.

2. Культин Н. С/С в задачах и примерах. - СП.: БХВ - Петербург, 2005. - 288 с.

3. Мик Б. Практическое руководство по программированию: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1986. - 168 с.

4. Прата С., Мартин Д. Язык Си. Руководство для начинающих: Пер.с англ. - М.: Мир, 1988.-512 с.

5. Б. Керниган, Д. Ритчи - Язык программирования С, 2-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2009 - 304 с.: ил. - парал. тит. англ.

6. З.Я. Шпак - Программирование на языке С. - Львов: Ориана-Нова, 2006, - 432 с.

7. Интернет ссылка http: http://ru.wikipedia.org/

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?