Робота судів та виконавчої служби - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 62
Поняття місцевих судів як основної ланки в системі загальної юрисдикції. Обрання суддів і припинення їх повноважень. Судово-процесуальний розгляд кримінальних справ і винесення рішення. Порядок роботи з документами в органах державної виконавчої служби.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Відповідно до навчального плану я, Горбань Олеся Ігорівна, студентка ІІІ курсу спеціальності "Правознавство", проходила виробничу практику з 25.04.2011 р. по 25.05.2011 р. у Дубенському міськрайонному суді Рівненської області та у Державній виконавчій службі у Дубенському районі. Метою виробничої практики було: оволодіння сучасними методами, формами організації праці в галузі народного господарства, яка стане майбутньою професією; виховання потреби систематично поновлювати знання, підвищувати правову культуру та професійну правову свідомість; навчитися застосовувати знання у практичній діяльності, набути досвіду роботи. Ознайомившись із програмою виробничої практики затверджену Андріюком А.В. я визначила питання, які слід вирішити під час проходження практики: - застосувати на практиці теоретичні знання повязані з діловодством та набути навички із судового діловодства та номенклатури, навчитися заповнювати типові процесуальні документи, ознайомитися з діяльністю суду та його відділів, Державної виконавчої служби;Під час проходження практики я ознайомилась із структурою суду, функціональними обовязками голови суду, його заступника, суддів місцевого суду, керівника апарату суду, секретаря судового засідання, діловода. Він, зокрема, здійснює організаційне керівництво діяльністю суду; визначає обсяг обовязків заступника (заступників) голови суду; на підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень судді видає відповідний наказ; приймає на роботу і звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення; здійснює заходи щодо забезпечення формування складу народних засідателів; організує ведення судової статистики; проводить роботу щодо підвищення кваліфікації працівників апарату суду; представляє суд у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями; здійснює інші передбачені законом повноваження. На завідувача канцелярії покладається: розподіл роботи між працівниками канцелярії суду і контроль за виконанням ними своїх обовязків; розподіл кореспонденції, що надійшла до суду; контроль за веденням документів первинного обліку, нарядів, обліку і реєстрації звернень громадян і юридичних осіб; організація обліку і зберігання судових справ, речових доказів; контроль за своєчасним відправленням справ зі скаргами, поданнями, протестами до вищої ланки суду; забезпечення збереження та правильного заповнення трудових книжок працівників суду, особових справ та карток обліку тощо. Крім того, секретар судового засідання виконує необхідну роботу під час прийому суддею громадян; викликає учасників процесу і свідків; перевіряє явку осіб, викликаних у судове засідання, та зазначає час перебування їх у суді; веде протоколи судових засідань, оформляє справи після їх розгляду; веде журнал судових засідань; виписує виконавчі листи у справах, щодо яких судом допущено негайне виконання рішень, та ін. Документи цивільної чи адміністративної справи підшиваються в міру надходження до суду чи формування у суді з дотриманням такої послідовності: бланк опису документів (чисті аркуші для продовження опису, початого на другій сторінці обкладинки); документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи (якщо такі проводилися); позовна заява (первинна позовна заява у разі, якщо позовну заяву було залишено без руху і недоліки щодо форми чи змісту позовної заяви позивачем, заявником усунуто); конверт, у якому надійшла позовна заява; якщо позовну заяву було залишено без руху і недоліки позивачем усунуто, ухвала про залишення позовної заяви без руху та документи, надані позивачем, заявником, скаржником, супровідний лист про направлення копії ухвали про залишення позовної заяви (заяви, адміністративного позову) без руху; позовна заява (заява, адміністративний позов), яка надійшла в порядку усунення недоліків (у разі, якщо позовну заяву було залишено без руху і недоліки щодо форми чи змісту позовної заяви позивачем (заявником) усунуто); документи, додані до позовної заяви; конверт, у якому надійшла позовна заява; ухвала про відкриття провадження у справі; заяви про забезпечення позову чи доказів, ухвали суду, винесені за результатами розгляду заяв про забезпечення позову; документи і матеріали, що надійшли до суду в стадії підготовки справи до судового розгляду; розписки про одержання сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, судових повісток про розгляд справи (судових повісток про виклик у судове засідання); інше листування (у хронологічному порядку).17 встановлює, що кримінальні справи розглядаються в суді першої інстанції одноособово суддею, який діє від імені суду, за винятком, якщо по справах законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років. Так справи розглядаються колегіально судом у скла

План
ПЛАН

Вступ

Розділ 1. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

1.1 Місцевий суд - основна ланка системи судів загальної юрисдикції

1.2 Обрання суддів і припинення їх повноважень

1.3 Голова місцевого суду

1.4 Організація роботи Дубенського міськрайонного суду

1.5 Судово-процесуальний розгляд кримінальних справ та винесення рішення

Розділ 2. Державна виконавча служба

2.1 Основні нормативно-правові документи, на яких ґрунтується робота ДВС

2.2 Порядок застосування окремих заходів примусового виконання

2.3 Підстави відкриття, закриття, зупинення виконавчого провадження

2.4 Порядок роботи з документами в органах державної виконавчої служби

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?