Робота соціального педагога з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 156
Теоретичний аналіз і опис проблем сім"ї в складних життєвих ситуаціях. Опис соціальних, психологічних і економічних причин родинного неблагополуччя. Оцінка роботи і розробка програми по поліпшенню взаємин дітей і батьків в неблагополучних сім"ях України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сьогодні тривожним сигналом для українського суспільства є те, що значна частина сімей потребує соціально-психологічної допомоги через проблеми які виникають між членами сімї, так і між сімєю та її зовнішнім оточенням. Зростання кількості сімей у складних життєвих обставинах обумовлено збільшенням числа малозабезпечених сімей, міграцією утому числі за межі держави, погіршення стану здоровя населення, зміною традиційних ролей в сімї, особливо жінок, зростанням кількості розлучень, неповних сімей, насилля в сімї тощо. Актуальність обраної теми полягає в тому що за цих обставин, коли у суспільстві спостерігається тенденція збільшення сімей у складних життєвих обставинах (з різними видами неблагополуччя), від спеціалістів соціальних служб вимагається досконале володіння технологіями соціально-педагогічної роботи з цією категорією клієнтів, уміння врегульовувати негативні процеси у сімї специфічними методами і засобами впливу, адекватними індивідуальним особливостям випадків, з якими доводиться працювати. Сімя у складних життєвих обставинах - це сімя, яка в силу обєктивних або субєктивних причин втратила свої виховні можливості, внаслідок чого в ній складаються несприятливі умови для виховання дитини. На сучасному етапі реалізуються такі шляхи розвязання проблеми підтримки сімей у складних життєвих обставинах на державному рівні як (Закон: "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", програми "Соціальна підтримка сімї", "Соціальний супровід сімї у складних життєвих обставинах та ін.): [34;6] виявлення працівниками соціальних служб випадків порушення прав людини та здійснення соціального інспектування;“До неблагополучних належать сімї: де батьки алкоголіки, наркомани, ведуть аморальний спосіб життя, вступають в конфлікт з морально-правовими нормами суспільства; сімї зі стійкими конфліктами між батьками і дітьми; неповні сімї; зовні благополучні сімї, які систематично припускаються серйозних помилок, прорахунків у сімейному вихованні через низьку педагогічну культуру та неосвіченість (сімї, де взаємостосунки з дітьми носять формальний характер; де відсутня єдність вимог до дитини, має місце бездоглядність, надмірна батьківська любов, надмірна суворість у вихованні, застосування фізичних покарань, сімї «нових українців» та ін.)”. На думку клієнтів ЦССМ та спеціалістів різних установ, які надають конкретну допомогу сімям у складних життєвих обставинах, проблеми, що найчастіше виникають у сімях, провокуються передусім такими причинами: [8;89] сімї, де дорослі члени сімї знаходяться на обліку в міліції, наркологічному диспансері, умовно засуджені за порушення прав людини в сімї, перебувають на обліку в службі у справах неповнолітніх як сімя, яка перебуває у кризовому стані. Відвідувати сімю у складних життєвих обставинах двічі на місяць і вивчати житлово-побутові умови сімї, стосунки між членами сімї, дотримання прав людини в сімї; складати акт про обстеження житлово-побутових умов сімї, характеристику сімї. Виносити рішення спільно з іншими працівниками ЦССДМ, які працюють з сімєю, про припинення соціального супроводу сімї, передачу матеріалів про ефективність соціальної роботи з сімєю у службу у справах неповнолітніх, правоохоронні органи для вирішення подальшої долі сімї і неповнолітніх.Соціальна робота з такими сімями повинна мати психолого-педагогічну спрямованість і передбачати корекцію взаємин в родині, підвищення виховною потенціалу сімї, сприяти соціальному і духовному розвитку її членів. Аналізуючи ситуацію, яка склалася в Хмельницькій обл., слід зазначити, що кількість сімей у складних життєвих обставинах збільшилась на 365(~15%) проте зросла кількість сімей, взятих під супровід, соціальними службами з 227 до 326 сімей, протягом 2009-2010 рр. Найкращі показники по успішно проведеній роботі (а саме зняття із соціального супроводу) були отримані в Дунаєвецькому, Білогірському, Летичивському, Камянець-Подільському, Шепетівському районах. Наказом Мінкультури, від 20.01.2001 р. передбачено проведення благодійних театральних та циркових вистав, концертів, інших мистецьких заходів для дітей із зазначеної категорії сімей, створення умов для естетичного і патріотичного виховання дітей у таких сімях, забезпечення їх змістовною відпочинку та дозвілля. У клубних закладах та бібліотеках здійснюється просвітницька робота з питань прав сімї та проблем сімейних відносин: проводяться семінари, «круглі столи» з питань охорони материнства та дитинства, планування сімї; у бібліотеках і музеях влаштовуються книжкові виставки: установлено телефон довіри, для надання відповідей і консультацій за якими залучаються фахівці різних галузей народного господарства, юристи, педагоги, наркологи, психологи тощо. Державні бібліотеки проводять змістовні заходи щодо популяризації сімейного читання: ознайомлення дітей та батьків з багатодітних та малозабезпечених сімей з набутками вітчизняної та світової літератури і мистецтва, організовують літературні калейдоскопи, диспут, вікторини, історико-краєзнавчі подорожі, клу

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З СІМЄЮ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

1.1 Характеристика сімей у складних життєвих обставинах як обєкта соціальної діяльності

1.2 Види та зміст соціальної роботи з сімями у складних життєвих обставинах

1.3 Технології та методи роботи з сімєю у складних життєвих обставинах

1.4 Аналіз стану роботи з родинами у складних життєвих обставинах в Україні

РОЗДІЛ 2. ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОБОТИ З СІМЄЮ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

2.1 Аналіз та інтерпретація результатів діагностичного обстеження сімей у складних життєвих обставинах

2.2 Корекційно-розвивальна програма та методичні рекомендації щодо діяльності з сімями у складних життєвих обставинах

2.3 Аналіз та інтерпретація результатів повторного дослідження

2.4 Методичні рекомендацій соціальним працівникам щодо діяльності з родиною у складних життєвих обставинах та батькам

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?