Робота майстра виробничого навчання з сім"єю учня - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 91
Загальна характеристика сім"ї як соціального інститут розвитку особи. Виявлення особливостей виховної роботи майстра виробничого навчання з сім"єю учня. Способи підвищення психолого-педагогічної культури батьків. Методи роботи вчителя з батьками.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Майстер виробничого навчання - є головним кваліфікованим спеціалістом, який навчає професії в умовах ПТНЗ. Саме він організовує пізнавальну діяльність, формує соціальні відносини між учнями в ПТНЗ, турбується про їх соціальне благополуччя, вирішує проблеми їх дозвілля, первинного згуртування колективів, формує відповідну трудову та навчальну психологічно-позитивну атмосферу. Організатором діяльності учнів у групі, координатором виховних впливів залишається майстер виробничого навчання. Саме він безпосередньо взаємодіє як з учнями, так і з батьками, щиро прагне допомогти учням у вирішенні їх проблем, організовує соціально-позитивне, емоційне дозвілля вихованців. Доступними і коректними засобами майстер формує колектив учнів, направляє його роботу, координує спільну діяльність педагогів і учнів, залучає всіх педагогів до позакласної виховної роботи, організовує і регулює багатосторонні звязки групи з виробничим середовищем.З точки зору психології соціалізація не може, однаково, розглядати як просте, механічне відбиття особистістю безпосередньо випробуваного або одержаного в результаті спостереження соціального досвіду. Це положення є однією з підстав, що лежить в основі міцного звязку двох одночасно і протилежних, і єдиних процесів - соціалізації та індивідуалізації. Соціалізація в сімї відбувається як в результаті цілеспрямованого процесу виховання, так і за механізмом соціального навчання. З одного боку, придбання соціального досвіду йде в процесі безпосередньої взаємодії дитини з батьками, братами і сестрами, а з іншого боку, соціалізація здійснюється за рахунок спостереження особливостей соціальної взаємодії інших членів сімї між собою. Крім того, соціалізація в сімї може здійснюватися також за допомогою особливого механізму соціального навчання, який називається вікарним наученим.Правильно поставлене розумове виховання в сімї розкриває перед учнями широкий простір для накопичення знань, як бази для формування наукового світогляду; оволодіння основними розумовими операціями (аналізом, синтезом, порівнянням); вироблення інтелектуальних умінь (читати, слухати, висловлювати свої думки усно і на письмі, рахувати, працювати з книгою, компютером) готує їх до розумової діяльності. Реалізуючи ці напрями змісту виховання, особливу увагу приділяють вихованню у дітей любові до батьків, рідних, рідної мови, культури свого народу; поваги до людей; піклування про молодших і старших, співчуття і милосердя до тих, хто переживає горе; шанобливого ставлення до традицій, звичаїв, обрядів, до знання свого родоводу, історії народу. Ефективність виховання дітей у сімї залежить від створення в ній належних умов. Головна умова сімейного виховання - міцний фундамент сімї, що базується на її непорушному авторитеті, подружній вірності, любові до дітей і відданості обовязку їх виховання, материнському покликанні жінки, піднесенні ролі батьків у створенні та захисті домашнього вогнища, забезпеченні на їх прикладі моральної підготовки молоді до подружнього життя. Макаренко наводить приклади таких видів негативного авторитету батьків: «авторитет придушення», який базується на примусі, залякуванні, і як наслідок - формування у дітей брехливості, жорстокості, агресивності; «авторитет віддалі» - батьки намагаються тримати дітей на відстані від себе, розмовляють з ними зверхньо, холодно; «авторитет чванства», коли батьки вихваляються своєю винятковістю, принижуючи при цьому своїх колег чи опонентів; «авторитет педантизму» - батьки вимагають кожне мовлене ними слово вважати наказом, карають за найменшу провину; «авторитет резонерства» - батьки вдаються до моралізування з будь-якого приводу; «авторитет любові» - так звана сліпа любов, усепрощення, надмірні пестощі; «авторитет доброти» - батьки в усьому поступаються дітям, готові на будь-які жертви, аби їм було добре; «авторитет дружби» - відповідна поведінка дитини чи дії оплачуються подарунками, обіцянками.Важлива умова ефективної навчально-виховної роботи - єдність ПТНЗ і сімї, якої досягають за умови, що ПТНЗ постійно працює над підвищенням рівня психолого-педагогічної обізнаності батьків, їх педагогічної культури. Батьки або особи, які їх замінюють, зобовязані: · забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; Організовуючи навчання батьків, враховують рівень їх підготовки до сприймання головних теоретичних положень методики виховання дітей у сімї та визначають рівень популярності викладання цього матеріалу. Турбота школи про виховання дітей у сімї реалізується через педагогічну освіту батьків, залучення їх до виховної роботи з учнями у школі. Із сімями педагогічно пасивними працюють переважно індивідуально, домагаючись розуміння батьками хибності своєї поведінки, пробудження почуття відповідальності за виховання дітей, усвідомлення потреби перебудувати систему стосунків у сімї, своєї вини, помилок, бажання докорінно змінити сімейний уклад.Допомагає встановити звязок з усією сімєю, зясувати її загальну та педагогічну культуру, умов

План
ЗМІСТ

ВСТУП

I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Характеристика сімї як соціального інституту розвитку особистості

1.2 Особливості виховної роботи майстра виробничого навчання з родиною

1.3 Шляхи та способи підвищення психолого-педагогічної культури батьків

1.4 Види й методи роботи з батьками учнів

II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1 План виховної роботи з батьками майстра виробничого навчання у групі

2.2 Сценарій класної години на тему: «Я і мої норми поведінки в суспільстві»

ВИСНОВОК

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додаток А Додаток Б майстер виробниче навчання учень сімя

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?