Робота комерційним агентом в супермаркеті електроніки та побутової техніки "Фокстрот" - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 159
Робота завідувача роздрібного торговельного підприємства, товарознавця, фахівця оптового підприємства. Функції інспектора-товарознавця та торговельного інспектора. Діяльність в торговельно-посередницькій сфері на робочому місці комерційного агента.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Базою проходження технологічної практики є супермаркет електроніки та побутової техніки "Фокстрот", що знаходиться за адресою: 33024, м. Компанія "Фокстрот" була заснована 1 вересня в 1994 році і на сьогодні є безумовним лідером українського ринку з оптового і роздрібного продажу аудіо, відео, побутової техніки та електроніки в мережевому сегменті. Супермаркет електроніки "Фокстрот" створений та здійснює свою діяльність згідно з Статутом, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими нормативними актами України. Магазин "Фокстрот" займається роздрібною торгівлею і здійснює такі види діяльності, зокрема: здійснення роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, в тому числі аудіо та відео технікою, побутовою технікою та обладнанням, компютерами, фототоварами, тощо; Основними видами продукції, яку реалізує супермаркет "Фокстрот" є: вмонтовану техніку;Завдяки раціонально організованому товаропостачанню на підприємстві "Фокстрот" забезпечується повнота і стійкість асортименту товарів, необхідний рівень товарних запасів, задоволення попиту населення, а також високі фінансово-економічні показники роботи торгових організацій і підприємств. За цієї формі постачання склади, отримуючи великі партії товарів від різних спеціалізованих виробничих підприємств, забезпечують їх зберігання і здійснюють всі необхідні операції з підбору асортименту товарів для роздрібної торговельної мережі: розпакування, перевірку якості, комплектування невеликих партій товарів у широкому асортименті; в окремих випадках на складах здійснюються також операції з фасування продовольчих товарів, підготовки товарів до продажу та ін. Приміщення для зберігання і підготовки товару до продажу технологічно повязані з торговим залом і забезпечують найкоротший шлях доставки товару до зон викладення. комерційний агент роздрібний торговельний Він служить для розміщення робочого і виставкового запасу товарів, тут виробляється відбір товарів покупцями, здійснюються розрахункові операції за відібрані товари, виявляються різні додаткові послуги покупцям. На підприємстві використовують такий метод продажу, як самообслуговування - це метод продажу, згідно з яким покупці мають вільний доступ до всіх товарів, відкрито викладених на торговельно-технологічному обладнанні в торговому залі магазину, самостійно їх оглядають, знайомляться і відбирають, сплачуючи купівлі в вузлі розрахунку під час виходу з торгового залу.Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і зростання основних економічних показників діяльності торгового підприємства в значній мірі залежить від раціонального формування асортименту товарів. Під формуванням асортименту в підприємствах торгівлі слід розуміти процес підбору і встановлення номенклатури товарів, який відповідав би попиту населення і забезпечував високу рентабельність самого підприємства. Створення оптимального асортименту товарів в гуртових комерційних структурах, які здійснюють продаж товарів, являється однією із найважливіших умов безперебійної поставки роздрібної торгівельної мережі асортиментом товарів, який задовольняв би попит кінцевих покупців. Приймання товарів повинне здійснюватись у магазині тими особами, на яких покладається матеріальна відповідальність за товари, які є в магазині. Ці працівники зобовязані знати правила і строки приймання товарів, порядок документального оформлення результатів приймання у випадках виявлення розбіжностей за кількістю чи якісно товарів, порядок і строки подання повідомлення про виклик представника постачальника тощо.Кваліфікований аналіз інформації про хід реалізації товарів, обсяги й структуру запасів товарів у супермаркеті "Фокстрот"дозволяє отримати необхідні дані про стан торгівлі, більш обґрунтовано розробляти замовлення на виробництво і поставку товарів народного споживання, оперативно регулювати товарні потоки. Вибір постачальника здійснюється на підставі основних та додаткових критеріїв, які визначають доцільність укладання угоди закупівлі з конкретним постачальником порівняно з іншими альтернативними варіантами. В умовах ринкової економіки регулювання господарських відносин між торговими підприємствами та їх постачальниками відбувається самостійно та фіксується в угоді, що укладається. При цьому угода є основним документом, який визначає права та обовязки сторін з організації поставки товарів у торгові підприємства при умові його відповідності правовим нормам господарського законодавства. Договір поставки - це договір, за яким постачальник зобовязується в обумовлені строки передати у власність (повне господарське відання чи оперативне управління) покупцеві товар, призначений для підприємницької діяльності або інших цілей, не повязаних з особистим (сімейним, домашнім) споживанням, а покупець зобовязується приймати товар і платити за нього певну ціну.У магазині "Фокстрот" товари розпізнаються за допомогою штрихового коду. Розпізнає товар сканер штрих-кодів. Підприємство "

План
Зміст

І. Загальне ознайомлення з підприємством - базою технологічної практики

І. Загальне ознайомлення з підприємством - базою технологічної практики

ІІ. Практика з набуття навичок роботи завідувача роздрібного торговельного підприємства

III. Практика з набуття навичок роботи товарознавця комерційних структур

IV. Практика з набуття навичок роботи фахівця оптового підприємства

V. Практика з набуття навичок роботи інспектора-товарознавця та торговельного інспектора

VI. Практика з набуття навичок роботи у сфері виробництва на робочих місцях: агента, заготівельника продуктів і сировини, агента з постачання

VII. Практика з набуття навичок роботи в торговельно-посередницькій сфері на робочому місці комерційного (торговельного) агента

Висновок

Список використаної законодавчо-нормативної та товарознавчо-комерційної документації

І. Загальне ознайомлення з підприємством - базою технологічної практики

Вывод
Проходячи практику на ТОВ "САВ - ДІСТРИБЬЮШН" мені вдалося збагатити свої теоретичні знання з товарознавства і комерційної діяльності і закріпити їх на практиці. Спостерігаючи за тим, як здійснюється діяльність підприємства, як ведеться торгівля не на теорії, а в практиці я мала змогу багато чому навчитися та побачити реальний стан звичайного підприємства.

Проводячи свої дослідження у рамках програми встановленої практикою надавалася можливість ознайомитися майже з усією первинною документацією, яка стосується питань поставлених у програмі.

Зробивши дослідження було помічено, що суттєвих відмінностей у веденні торгівлі на базовому підприємстві від загальноприйнятих методологічних норм немає. Навпаки слід відмітити високу професійність продавця-консультанта та касира, які вправно виконують свої обовязки та належним чином забезпечують торгово-технологічний процес.

Отже, проаналізувавши основні показники діяльності ТОВ "САВ - ДІСТРИБЬЮШН" можна зробити загальний висновок: як і більшість підприємств в нашій державі воно має деякі проблеми. Не дивлячись на досить високу конкуренцію з боку інших роздрібних торгових підприємств та значний податковий тиск, податки сплачуються регулярно та вчасно виплачується заробітна плата персоналу, не відбувається скорочень. Здається в даній економічній ситуації в нашій країні це є позитивним показником діяльності. Слід звичайно віддати належне керівництву підприємства, яке у тяжкий час має можливість тримати підприємство на плаву і в даний момент організовує його постійну діяльність. Стосовно пропозицій, то їх важко надавати, в основному вони стосуються поліпшення і реконструкцію приміщення, модернізацію торговельного обладнання і торгових місць, тобто тих питань, які потребують вкладення значних обємів коштів, які на сьогодні достатньо важко знайти. В цілому діяльність підприємства можна характеризувати з позитивного боку, оскільки воно не порушує законодавство, є вправним платником податків, і забезпечує місцеве населення робочими місцями.

ПРОПОЗИЦІЇ

Для покращення роботи ТОВ "САВ-ДІСТРИБЬЮШН" потрібно: нарощувати обсяги виробництва;

підвищувати продуктивність праці працівників;

захопити якомога більшу частку на ринку;

розширювати асортимент продукції і підвищувати її якість;

зменшувати витрати на виробництво продукції;

з максимальною віддачею використовувати усі види ресурсів;

грамотно будувати договірні відносини з постачальниками та покупцями;

зі знанням справи вести цінову політику.

Список використаної законодавчо-нормативної та товарознавчо-комерційної документації

1. Закон України: "Про власність”, 1991 рік - зі змінами та доповненнями.

2. Закон України: "Про захист прав споживачів”, 1991 рік - зі змінами та доповненнями.

3. Закон України: "Про підприємства в Україні”, 1991 рік - зі змінами та доповненнями.

4. Закон України "Про господарські товариства”, 1993 рік - зі змінами та доповненнями.

5. Закон України: "Про підприємництво”, 1991 рік - зі змінами та доповненнями.

6. Засновницькі документи господарюючого субєкта - бази-практики.

7. Комерційні документи підприємства (договори, угоди, контракти купівлі-продажу, транспортування, рекламування, доставки товарів тощо).

8. Товаро-супровідні документи (накладні, товарно-транспортні та податкові, видаткові накладні).

9. Документи, які підтверджують якість товарів: якісні посвідчення, сертифікати відповідності, ветеринарні свідоцтва тощо.

10. Документи звітності та обліку у торгівлі: товарні, товарно-грошові звіти, інвентаризаційні описи тощо.

11. Документи розрахункового характеру: рахунки-фактури, прибутково-касові ордери, квитанції, товарні та товарно-касові чеки, платіжні доручення на перерахунок коштів, довіреностей на отримання ТМЦ тощо.

12. Документація зроблена на ЕККА або ПК, що використовувався в якості касового апарату і т.д.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?