Робота кадрової служби підприємства - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 67
Штатний розпис. Структура й штатна чисельність працівників. Перелік посад, кількість штатних одиниць по кожній посаді, посадові оклади, надбавки, фонд заробітної плати. Положення про кадрову службу: завдання, функції, права, відповідальність.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В цьому допомагає постійний обмін досвідом із працівниками провідних будівельних компаній країни, професорсько - викладацьким складом Придніпровської державної академії будівництва й архітектури, а також Національного гірничого університету й інших провідних будівельних ВУЗІВ України. Штатний розпис підписується заступником керівника, потім узгоджується з головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства, який у грифі вказує загальну штатну чисельність підприємства й місячний фонд заробітної плати. Кадрова служба у своїй діяльності керується чинним законодавством України, статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і стандартами документаційного забезпечення управління, іншими нормативними документами, розпорядженнями керівника підприємства та цим Положенням. Усі працівники кадрової служби призначаються на посаду і звільняються з посади керівником підприємства в порядку, передбаченому правилами внутрішнього трудового розпорядку та чинним трудовим законодавством. Зміни й доповнення до цього Положення розробляються керівником кадрової служби, узгоджуються з керівниками підрозділів, з якими взаємодіє кадрова служба, вносяться на підставі наказу керівника підприємства.Обовязкове дотримання діючих санітарних норм у відношенні до площі, освітленості, чистоти, зручність меблів, що дає можливість зберігати здоровя робітникам. Основними причинами подій, повязаних з виробництвом, що призвели до травм та тимчасової втрати непрацездатності працівників БК« МЛАД» за минулий звітний період є : o причини організаційного характеру (порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування), внаслідок яких у 2005р. постраждала 1 особа - втрачено 102 години робочого часу. o психофізіологічні фактори стали причиною 2 травм (обидві трапилися в результаті алкогольного спяніння) - втрачено 32 години робочого часу. Елементи даної методики, а саме - анонімне анкетування, використовувались деякий час з ціллю боротьби з протекціонізмом, корупцією і покращення кадрового складу старої російської армії. Ставити конкретні індивідуальні задачі працівникам для роботи над собою. Своєчасно виявляти працівників (посадових осіб), що не відповідають своїй посаді (виконують обовязки вище межі своєї здібності чи компетенції, або працюють не на державу, організацію, а на свій особистий або клановий інтерес), та обґрунтовано проводити кадрові зміни.анонімного анкетування виробничого складу виробництва Прізвище, ініціали Комуника-бельність Компетентність (по посаді) Вольові якості Практичні результати роботи Завантаженість Рівень відповідальності Организаторські здібності Універсальність (техн. кругозір) Кількість областей виняткових знань та вмінь Чи довіряю я йому Підвищити / понизити (на посаді / в платні) ? балів, рейтинг Анісімов О.А. Діденко В.В.

План
1. Зміст праці (що? та за допомогою чого робиться?).

2. Технологічні, інформаційні та інші звязки.

3. Нарис розташування обладнання.

4. Забезпечення необхідними ресурсами.

5. Господарське та технічне обслуговування.

6. Кваліфікаційні та освітні вимоги до працівників.

Вывод
анонімного анкетування виробничого складу виробництва

Прізвище, ініціали Комуника-бельність Компетентність (по посаді) Вольові якості Практичні результати роботи Завантаженість Рівень відповідальності Организаторські здібності Універсальність (техн. кругозір) Кількість областей виняткових знань та вмінь Чи довіряю я йому Підвищити / понизити (на посаді / в платні) ? балів, рейтинг

1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1, 2 … / - ^ / - / v

Анісімов О.А. 7,9 7,7 8,8 7,33 9,4 9,1 8,1 6,78 2,13 90% ^30% 67,2 - 4

Бова А.П. 6,11 8,67 8,0 8,44 7,56 7,78 8,0 5,71 1,2 78% ^33% 61,5 - 8

Діденко В.В. 8,44 7,4 8,0 7,44 8,3 9,0 8,4 7,0 2,33 94% ^30% 66,3 - 5

Іванов І.М. 7,38 8,13 7,38 7,75 7,0 7,63 7,13 6,38 2,0 88% ^20% 60,8 - 9

Кузьменко О.Л. 9,5 8,8 8,44 8,5 9,5 9,3 8,9 9,0 2,6 85% ^45% 74,5 - 1

Михайлов А.Е. 7,88 6,13 5,75 6,63 7,75 6,63 6,25 5,5 1,88 63% ^8%, v13% 54,4 - 11

Мовенко С.Н. 7,33 9,1 8,67 9,22 9,0 9,56 9,2 9,1 2,6 89% ^40% 73,8 - 2

Нетіпа А.С. 6,78 6,89 6,44 6,11 6,67 7,0 6,67 6,67 1,25 78% ^11%, v11% 54,5 -10

Сидоров В.Г. 7,5 8,75 6,13 8,25 7,63 7,88 6,63 7,0 2,63 75% ^38% 62,4 - 7

Собкарь В.В. 7,38 8,13 7,13 8,25 8,63 8,25 7,75 7,38 2,38 88% ^50% 65,3 - 6

Чуйков С.П. 9,3 9,1 7,1 7,6 6,8 7,89 7,9 9,1 3,56 100% ^60% 68,4 - 3

? 85,5 88,8 81,84 85,52 88,24 90,02 84,93 79,62 сер.2,34 84% - сер. 64,5

Колективні рейтинги 5 2 7 4 3 1 6 8 - - - -

Список литературы
1. Працівники мають низький рівень: - універсальності, загальних технічних знань, що певно відбивається на ефективності взаємодії та можливості взаємозаміни;

- вольових якостей та організаційних здібностей, що не може не впливати на ефективність виробництва.

2. Не викликають сумнівів високий рівень відповідальності, посадової компетентності та завантаженості працівників.

3. Низький рівень загальних технічних знань, вольових якостей, організаційних здібностей та висока завантаженість керівників потребують розробки заходів по усуненню недоліків.

4. Кузьменко О.Л. та Мовенко С.Н. заслуговують на зараховування до списку кадрового резерву.

5. Михайлов А.Е. та Нетіпа А.С. працюють за межею своєї компетенції.

6. Бова А.П., Сидоров В.Г. та Чуйков С.П. потребують самостійної роботи по поліпшенню своїх окремих професійних якостей.

7. Персональні рекомендації по п.п.4 - 6 підлягають додатковому обґрунтуванню і доопрацюванню після комісійного розгляду атестаційних справ і отримання додаткових даних від осіб, що атестуються.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?