Робоча характеристика та призначення польового заправного пункту ПЗП-14 - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 132
Призначення польового заправного пункту ПЗП-14, принцип його роботи та функціональні особливості. Організація роботи ПЗП-14: будова та головні елементи, технічна схема, заправка колісних і гусеничних машин. Основні засади експлуатації технічних засобів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У звязку із безперервним зростанням потреби в пальному, а також із необхідністю підвищення рухомості та маневреності частин та закладів тилу в складних умовах ведення бойових дій, вимагається не тільки кількісне зростання технічних засобів, а також їх вдосконалення відповідно до вимог, які ставляться до сучасної техніки. Технічні засоби, які складають матеріальну основу технічного оснащення служби пального, завжди повинні утримуватись у справному стані та постійній готовності до використання за призначенням. Особовий склад служби пального зобовязаний досконало знати та мати завжди справні та готові до використання за прямим призначенням технічні засоби. При цьому ефективність забезпечення військ пальним залежить не тільки від загальної організації матеріально-технічного забезпечення, але і від технічної оснащеності служби пального і мастильних матеріалів. Для гальмування барабану під час розмотування колектора існує гальмо, що складається з важеля і гальмового башмака, а для запобігання обертання барабану при заправленні або транспортуванні існує фіксатор.Аналіз світових сучасних збройних конфліктів показує, що вони мають маневрений характер та стали «війнами озброєнь та військової техніки (ОВТ)», внаслідок чого значно збільшилися обсяги споживання військами пально-мастильних матеріалів (ПММ). В умовах ринкових економічних відносин роль держави обмежується, головним чином, виділенням на оборонні потреби ресурсів на закупівлю ПММ та формування правового поля з метою забезпечення їх доцільного та ефективного використання. У воєнний час вирішальний вплив на забезпечення військ ПММ мають умови оперативно-стратегічної обстановки, а саме: форми і способи ведення бойових дій, бойовий склад, завдання військ, побудова бойового порядку, стану системи забезпечення та ін.

Вывод
польовий заправний гусеничний колісний

Аналіз світових сучасних збройних конфліктів показує, що вони мають маневрений характер та стали «війнами озброєнь та військової техніки (ОВТ)», внаслідок чого значно збільшилися обсяги споживання військами пально-мастильних матеріалів (ПММ). Визначальним фактором бойової готовності є своєчасне та безперервне забезпечення військ ПММ, тому дослідження з питань забезпечення військ ПММ є актуальними.

На надходження ПММ суттєво впливають політичні та економічні умови в державі, від яких залежить фінансове забезпечення та стан всієї системи логістики ЗС України. В умовах ринкових економічних відносин роль держави обмежується, головним чином, виділенням на оборонні потреби ресурсів на закупівлю ПММ та формування правового поля з метою забезпечення їх доцільного та ефективного використання.

У воєнний час вирішальний вплив на забезпечення військ ПММ мають умови оперативно-стратегічної обстановки, а саме: форми і способи ведення бойових дій, бойовий склад, завдання військ, побудова бойового порядку, стану системи забезпечення та ін.

Система забезпечення ПММ включає: готовність служби пального до виконання завдань;

наявність та стан складів і баз з запасами ПММ, ремонтних органів служби;

укомплектованість особовим складом та технікою; організацію контролювання якістю ПММ.

Збільшується роль хімотологічних завдань, а саме: раціонального та економного використовування ПММ на ОВТ, дотримання лімітної дисципліни витрат ПММ, розробка та впроваджування новітніх технології збереження властивостей ПММ при зберіганні та застосуванні; взаємозаміни ПММ, методів відновлення якості ПММ та ін.

Список литературы
1. Статут внутрішньої служби ЗС України. - К.: Варта, 2000.

2. Наказ МО України 1997 року №300 «Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України»

3. Технічні засоби перекачки, заправки і транспортування ракетного палива і пального. Навчальний посібник. - Одеса, 2005 р.

4. Зданевич В.Ф. Основні положення забезпечення військових частин пально - мастильними матеріалами. Навчальний посібник. - Одеса: Фенікс, 2009 р.

5. Автотопливомаслозаправщик АТМЗ - 5,5 - 4310. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, 1983 р.

6. Автоцистерна АЦ - 7 - 4310. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, 7. Керівництво по роботі військових складів пального.

8. Полевой магистральный трубопровод ПМТП - 100. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию. - М.: Воениздат, 1980 г.

9. Основы технического обеспечения службы

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?