Проблеми і шляхи формування системи інформаційної безпеки держави - Статья

бесплатно 0
4.5 123
Аналіз антиукраїнських заходів з боку Росії. Маніпулювання суспільною свідомістю поширенням недостовірних даних. Дослідження стану справ з виявлення і протидії інформаційним загрозам. Пропозиції щодо створення системи інформаційної безпеки України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Збірник наукових праць Харківськогоуніверситету Повітряних Сил, 2014, випуск 2(39) ISSN 2073-7378Розроблена методика знаходження пріоритетів окремих показників, що визначають рівень інформаційних загроз державі дає змогу: отримувати кількісні значення пріоритетів окремих показників, що визначають рівень інформаційних загрози державі; отримувати оціночні значення тенденції зростання (спадання) окремих показників для певного проміжку часу. Методологія стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки України: моногр. Предлагается методика определения приоритетов частных показателей, определяющих уровень угроз информационной безопасности государства, которая дает возможность получать их количественные значения, а также оценочные значения тенденции возрастания (снижения) отдельных показателей для определенного промежутка времени. The determination methods of the priority factors, characterizing the level of threats to national information security, which enables to get their quantitative values and estimated values of the growth (reductions) trends of separate factors for the determined time span.Сьогодні в умовах збройної агресії Росії проти України, а саме анексії Криму, підбурювання, організації та всебічного забезпечення збройного протистояння на Сході нашої держави, проявляється нова тенденція ведення Росією воєнних дій, які іноземні військові Тенюха: «Гібридна війна - це коли немає прямого вторгнення збройних сил іншої держави, а ті, хтовтор-гнувся, замасковані під різних «зелених чоловічків», нібито це самооборона, коли попереду виставляють жінок і дітей, коли за жінками і дітьми ідуть завербо- Проте вже можна стверджувати, що ключова роль у цій війні належить інформаційно-психологічній складовій у формі надпотужної інформаційної кампанії щодо провокування розколу в українському суспільстві та встановлення контролю над південно-східними регіонами України. Інформаційними загрозами стосовно нашої держави, як визначено в Законі України "Про основи національної безпеки України" [1], можуть бути: прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації; Аналіз антиукраїнських інформаційних заходів свідчить, що інформаційна кампанія Росії проти України проводиться за декілька напрямами: провокування територіального розколу України через механізми федералізації;Для того, щоб створити дієву й ефективну систему інформаційної безпеки України, необхідно, на наш погляд, по-перше, відповідне законодавче рішення, а також рішучість вищого державного керівництва щодо створення такої системи, а, по-друге, обєднати у цьому напрямі дослідження науковців, досвід практиків і зусилля РНБО України, яка на початковому етапі має стати обєднавчою структурою для всіх учасників процесу формування СІБ.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?