Проблема визнання статусу молодого вчителя в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 98
Обґрунтування поняття "молодий вчитель" відповідно вікових меж та особливостей професійної діяльності. Дослідження негативних тенденцій щодо визнання статусу молодого вчителя в Україні. Рекомендації щодо уникнення соціальної дезадаптації молодого вчителя.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
У статті схарактеризовано негативні тенденції щодо визнання статусу молодого вчителя, які зумовлені недостатньою мотиваційною готовністю молоді до педагогічної діяльності, великою кількістю працюючих вчителів предпенсійного та пенсійного віку, низьким рівнем престижності педагогічної професії.У законодавчих та стратегічних документах, що визначають напрями розвитку освіти в Україні (Закони України «Про освіту» (1991), «Про вищу освіту» (2014), «Про інноваційну діяльність» (2002), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки (2013), Концепція розвитку освіти в Україні на 20152025 роки (2015), галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти (2013), проект МОН України «Нова українська школа: простір освітніх можливостей» (2016) тощо), наголошено на ключовій ролі вчителя в суспільстві, удосконаленні його педагогічної майстерності, формуванні фахової компетентності, але, нажаль, не акцентується увага на професійному розвитку та саморозвитку молодого вчителя. молодий вчитель професійний негативний Максимець вважає, що термін «молодий вчитель» вживається у двох головних значеннях: по-перше, «молодий вчитель» - це визначення хронологічного віку в онтогенезі; подруге, «молодий вчитель» - це категорія молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і починають самостійну професійну діяльність [4]. Т. Чувакова, дослідниця професійного становлення молодого вчителя у США, відносить до молодих вчителів педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України віком до 30 років, називаючи їх інтелектуальним і духовним потенціалом, скарбницею вітчизняної освіти в умовах її інтеграції, вважаючи цю категорію освітян мобільною, дієвою, найбільш схильною сприймати зміни і брати в них активну участь [14]. Вчений переконаний, що з перших уроків, перших позакласних заходів молодий вчитель відповідає за навчання і виховання учнів, тому, на відміну від молодих спеціалістів інших професій, не може бути початківцем, в нього такі ж обовязки та вимоги до нього, що й в колег з великим педагогічним стажем [1]. О. У давньому Китаї молоддю вважали осіб до 20 років, давньогрецький філософ Піфагор визначав молодість у межах 20-40 років, називаючи цю фазу життя «Літо життя», деякі сучасні вчені вважають, що вікові межі молодих людей дуже умовні, визначаючи їх вік від 13 до 30 років (підлітки - до 18 років, молодь - 18-24 роки, молоді дорослі - 24-30 років).Визнання статусу молодого вчителя в Україні заслуговує особливої державної уваги, тому що формує соціальну групу, якій належатиме вирішення ключових проблем суспільного розвитку.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?