Проблема визначення існуючого цільового призначення земельних ділянок - Статья

бесплатно 0
4.5 132
Визначення змісту та правової природи цільового призначення земельних ділянок, пошук раціонального закріплення існуючого розподілу земель відповідно до потреб землевласників та землекористувачів і визначення єдиного поняття цільового призначення.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ІСНУЮЧОГО ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОКВ умовах ринкової економіки перед громадянами і юридичними особами часто постає проблема використання належної їм земельної ділянки за іншим цільовим призначенням, ніж це передбачено в акті на право власності на землю (який було виданодо 01.01.2013р.) або свідоцтві про право власності на нерухоме майно, або взагалі не за призначенням. Через це виникають деякі труднощі, повязані з правовим забезпеченням поділу земель за цільовим призначенням, що набуло неабиякої актуальності в Україні. Адже, саме завдяки обґрунтованому використанню земельних ділянок згідно їх цільового призначення відбувається збереження земельного фонду України та його раціонального використання. Метою дослідження є визначення змісту та правової природи цільового призначення земельних ділянок, пошук раціонального закріплення існуючого розподілу земель відповідно до потреб землевласників та землекористувачів і визначення єдиного поняття цільового призначення, що позбавить плутанини в майбутньому. У загальному розумінні, під цільовим призначенням земельної ділянки слід розуміти визначений законодавством правовий режим її експлуатації (використання), який забезпечує реалізацію права користування земельною ділянкою у такий спосіб, що відповідатиме суспільним інтересам та не завдаватиме шкоди навколишньому природному середовищу.91, 96 ЗК України закріплено, що землі використовуються тільки відповідно до їх цільового призначення, необхідно було б законодавчо розширити перелік категорій земель, включивши до нього весь земельний фонд України, та врегулювати правовий режим кожної з них.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?