Проблема вивчення символів у мові - Статья

бесплатно 0
4.5 62
Цілісне уявлення про символ як певну смислову категорію. Дослідження символу в мові як складової культурно-історичного розвитку людства, пов"язаного з мовою, світоглядом, пізнанням світу. Логіко-семіотичний механізм виникнення даної мовної категорії.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Проблема вивчення символів у мовіОднією з категорій, які беруть участь у прагматичному відтворенні позамовної дійсності за допомогою лексичних одиниць, є символ. Слово «символ» у сучасної людини викликає не тільки низку абстрактних понять чи конкретних уявлень, асоціацій, образів, а й відчуття магічного, загадкового. Доцільно зауважити, що проблема вивчення символів є предметом дослідження таких науковців, як С. Перш ніж оперувати поняттям «символ», що є ключовим у цієї статті, необхідно зрозуміти, що є символом та якою є його логіка і структура. Доречно відмітити, що вчені пропонують таке визначення поняття «символ»: символ - знак, прикмета, признак; знак, який слугував доказом союзу гостинності, укладеного між двома родинами; av^-FTALXA - «скидати в одне місце, зливати, зєднувати» [5, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?