Проблема вивчення іноземної юридичної термінології у вищій школі (на матеріалі англомовних текстів про кіберзлочинність) - Статья

бесплатно 0
4.5 225
Специфіка юридичної термінології як об"єкта вивчення під час опанування англійської мови. Використання лінгвостилістичного аналізу текстів з метою встановлення особливостей функціонування фахових термінів на матеріалі текстів про кіберзлочинність.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
УДК 378.147:811.111:34:001.4 проблема вивчення іноземної юридичної термінології у вищій школі (на матеріалі англомовних текстів про кіберзлочинність)Дослідження здійснено на матеріалі текстів про кіберзлочинність. Ключевые слова: срок, терминосистема, английский язык, лингводидактики, киберпреступность. юридичний термінологія англійський мова Specificity of legal terminology as an object of study in mastering the English language and using linguistic analysis of thematic texts with the purpose of establishing the features of thefunctioning ofprofessional terms is determined. Кожна терміносистема має свою специфіку, не є винятком і юридична термінологія англійської мови. Бажано порівняти ці терміни із загальнокомп’ютерною термінологією та пояснити відмінність між юридичними й комп’ютерними термінами, хоч деякі з них одночасно належать до обох груп.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?