Проблема "музейного" відношення до топонімічної політики в населених пунктах (на прикладі Кіровограда) - Статья

бесплатно 0
4.5 189
Передавання самобутньої неповторності міста в усіх його вимірах як одне з найважливіших завдань топонімічних назв міських об’єктів. Історія виникнення назви "Єлисаветград". Характеристика історичної значимості назв агоронімів та годонімів Кіровограда.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Від себе додамо, що, крім сказаного, «музейне» відношення до дійсності відображає видове прагнення людини зберігати історично значимі у різних часових та географічних масштабах події, явища, особистості, що знайшли своє відображення у назвах певних географічних реалій, які й представляє топоніміка населених пунктів. Цей процес у Кіровограді відбувається на тлі полемічної боротьби між прибічниками нової історичної реальності та її противниками, тобто, концептуально політика найменувань-перейменувань міста та його обєктів зводиться до двох підходів: 1) максимально зберегти старі радянські та імперські назви; 2) максимально впровадити нові назви, що відображають реалії власне української історії та культури. Традиційно тут існує два підходи: 1) онтологічний, згідно якого, історія вивчає процес розвитку людського суспільства або обєктів, створених ним, у всій повноті, конкретності та різноманітності за епохами, країнами, окремими людськими колективами; 2) аксіологічний (цільовий), в основному, співзвучний єзуїтському принципу: «Мета виправдовує засоби», який є основою привнесення в історію Високого Сенсу і є виправданням самої історії. Прикладом подібного заангажованого підходу є пропозиція надати Кіровограду нову, не повязану з колоніальним періодом назву, перейменувати всі центральні вулиці на честь корифеїв українського театру, не помічаючи при цьому однобокість сприйняття культури та нехтування історією цих вулиць, зневагу до людських поколінь (тих же акторів), у житті яких ці назви не були порожнім звуком, а мали конкретне, часто навіть інтимне значення. Топонімічне середовище будь-якого міста складають його назва, а також агороніми (назви міських площ і майданчиків) та годоніми (назви лінійних обєктів у місті - вулиць, провулків, проспектів, бульварів, проїздів тощо).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?