Проблема буття людини: цивілізаційно-правовий підхід - Статья

бесплатно 0
4.5 98
Знайомство з питаннями цілісності буття людини у психолого-антропологічному та філософсько-правовому контекстах. Аристотель як видатний представник класичної античної філософії. Аналіз сучасних значень самостійності, унікальності та індивідуальності.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Проблема буття людини: цивілізаційно-правовий підхідВизначено суттєві аспекти цілісності особистості, здійснено аналіз та уточнено поняття цілісності буття людини у психолого-антропологічному та філософсько-правовому контекстах. Зясування особливостей співвідношення цивілізації та особистості мають для соціально-філософського дослідження гуманітарної проблематики утвердження людини у світі принципове значення, оскільки відкривають новий напрям глобального осмислення сучасної епохи. Витоки філософського пізнання особистості знаходимо у філософії Давньої Індії, де людину розуміли як частину світової душі, а людське життя - як перманентний потік перероджень. Про це свідчать, зокрема, етимологічні дослідження, які демонструють, що саме в цей час поняття “особистість” (personality - англ., personnalite - франц.) наповнилося сучасними значеннями самостійності, унікальності, індивідуальності, з чітко вираженим винятковим соціальним характером. Кун та інші), людина у своєму житті, у спілкуванні з іншими людьми, у діяльності ніколи не залишається “просто людиною”, а завжди виконує ту чи іншу роль, є носієм певних соціальних функцій і суспільних нормативів.Можна стверджувати, що специфіка цивілізаційного підходу до аналізу проблем розвитку особистості в соціальній філософії характеризується певними вимогами: По-перше, науковець має виходити з природи та сутності особистості як певної системи знань, що потребує своєї інтерпретації в плані самоорганізації щодо вимог, закономірностей розвитку людського буття та цивілізації зокрема. По-друге, не навязувати вимог цивілізації до особистості та не підганяти її під штампи, норми, стилі цивілізаційного процесу за правилом: “Якщо дійсність не погоджується з теорією, то тим гірше для дійсності”. Людський індивід має навчитися жити в умовах цивілізації, виховуючи в собі вміння терпіти і чекати, а також діяти тоді, коли цього потребують обставини, коли відкриваються для цього реальні можливості, а не просто бажання діяти, викликане світом віртуальної, ілюзорної реальності.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?