Проблема безпеки Перської затоки в 70-ті – 90-ті роки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 93
Аналіз проблеми регіональної безпеки в міжнародних відносинах, її функцій та форм реалізації. Аналіз стратегії гарантування безпеки державами Перської затоки, виявлення їх характерних особливостей та національної специфіки, вплив центросилової динаміки.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Проблема безпеки Перської затоки в 70-ті - 90-ті рокиРозвиток нових тенденцій в сфері безпеки в цьому регіоні та її вплив на ситуацію на Близькому Сході, а також на загальний стан міжнародних відносин є однією з найважливіших міжнародних проблем, дослідження якої має до того ж безперечний інтерес для політичної практики України. Необхідність чітко сформулювати сучасну концепцію забезпечення безпеки, що відповідає національним інтересам української держави, пояснює важливість та пріоритетність вивчення досвіду вирішення цих проблем як на національному рівні (аналіз та використання досвіду окремих країн), так і на рівні регіональному та глобальному. Напруженість у Перській затоці торкається національних інтересів України, адже сучасна архітектоніка її геополітичної орієнтації базується на принципі багатовекторності, одним з пріоритетів якої є розвиток відносин з країнами цього регіону. Тематика дисертаційної роботи є складовою частиною комплексної програми науково-дослідних робіт Київського університету імені Тараса Шевченка «Розбудова державності України» та Інституту міжнародних відносин Київського університету «Розробка міжнародно-правових, політичних та економічних основ розбудови української держави.» Дослідження виконано згідно з науковою темою кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського університету «Зовнішньополітична стратегія України в контексті розбудови нової європейської архітектури». Мета дисертаційного дослідження полягає в розкритті політичних та військово-політичних аспектів розвитку ситуації у сфері безпеки в Перській затоці в період 70-х - 90-х років та аналізі впливу цієї ситуації на загальний стан міжнародних відносин; визначенні принципів досягнення, місця і ролі безпеки Перської затоки в системі міжнародних відносин.Джерельно-документальну базу дисертації складають: Документи зовнішньополітичних відомств країн Перської затоки, договори, угоди, декларації, комюніке, офіційні заяви представників правлячих кіл цих країн; Збірники виступів, статті, книги та мемуари політичних діячів, які виконували чи виконують функцію теоретиків та ідеологів при формулюванні основ політики їх країн з проблеми безпеки Перської затоки - політичних діячів країн-членів РСАДПЗ, Ірану, зокрема Р. Характеризуючи проблемно-наукові монографічні праці з питань розвитку міжнародних відносин в регіоні Перської затоки, слід зазначити відсутність цілісного і комплексного дослідження з проблеми його безпеки протягом всього періоду, що досліджується. Перший напрям, що можна позначити як «мінімалістський», підкреслює необхідність для Японії скоротити свою участь у зусиллях по забезпеченню безпеки Перської затоки, дистанціюватися від політики США в регіоні, акцентує увагу на особливостях політики Японії в регіоні як азійської держави, її економічної залежності від нафти Затоки. Генезі кувейтської кризи присвячені дослідження Абдулли Салмана «Міжнародна боротьба в районі Перської затоки», Анвара Мухаммада «Криза», Абдулли Ніджасі «Кувейт з іншої точки зору», Бутроса Бутроса Галі «Конфлікт в Перській затоці і проблеми, що виникають після нього».

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?