Проблема автора в літературознавстві (методичний аспект) - Статья

бесплатно 0
4.5 105
Дослідження концепції інтегрованого підходу до образу автора в художніх текстах. Особливості інтерпретації вигляду внутрішнього світу творця. Отримання інформації про набутий і очікуваний життєвий досвід людини. Аналіз наявності у творі граматичного "Я".

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРОБЛЕМА АВТОРА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ (МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ)Історія літературознавчої методології переконує: незважаючи на ряд спроб виробити таку стратегію аналізу твору, яка б розглядала його, виключаючи з поля зору різні позатекстові фактори і в першу чергу митця, усе ж наразі дослідники все більше «задіюють» автора в процес пізнання як змістової, так і поетикальної творчих сфер. Безсумнівно, автор як організатор художнього світу й наразі має стати епіцентром і різного роду часткових інтерпретацій твору, і його цілісного осягнення. Уже на межі ХІХ-ХХ століття дослідників цікавила взаємоповязаність процесів творення та сприймання тексту (значною мірою цьому сприяли праці О. Загалом подібні дослідження презентують категорію «автор» як цілком сформовану одиницю філологічної науки, а проблему, повязану з методологією її виявлення, - ключовою в літературно-критичній і мовознавчій сферах. У результаті актуалізувалася необхідність таких наукових дискурсів, котрі, ураховуючи всю теоретико-практичну базу попередніх розвідок, презентували б не лише ґрунтовне осмислення й всебічне висвітлення різних пропонованих шляхів розвязання проблеми автора, але й знаходили б компроміс задля адекватного тлумачення поняття «автор».Запропонована нами концепція інтегрованого підходу до «образу автора» передбачає дослідження за допомогою лінгвістичного, літературознавчого, психологічного інструментарію художньо вираженої авторської індивідуальної картини світу: бачення, осмислення та ставлення до довколишнього та власного «я» в ньому (взаємозумовлених образів зовнішнього та внутрішнього світів).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?