Проблема автор-герой у романі Віталія Бендера "Фронтові дороги" - Статья

бесплатно 0
4.5 116
Статья Література Литература Размещено: 14.03.2019
Обґрунтування подібності життєвих шляхів автора і його героя. Виявлення ступеню аутентичності твору, який написав свідок і учасник воєнних подій в умовах свободи слова. Дослідження амбівалентних взаємозв’язків "біографічного" автора і автора-творця.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Проблема автор - герой у романі Віталія Бендера «Фронтові дороги»Автором статті зясовано, що в основу роману «Фронтові дороги» були покладені події воєнного лихоліття, обґрунтовано подібність життєвих шляхів автора і героя, виявлено значний ступінь аутентичності твору, який написав свідок і учасник воєнних подій в умовах свободи слова. Звернено увагу на амбівалентні взаємозвязки «біографічного» автора і автора-творця, виявлено, що «біографічний» автор приховується у творі під чужим імям. В статье выявлено связь между «биографическим» автором и главным героем романа Виталия Бендера «Фронтовые дороги» - Михаилом Мартюком, определено, что в основу этого произведения легли события военного времени, обосновано сходство жизненных путей автора и героя, акцентировано значительную степень аутентичности произведения, написаного очевидцем военных событий Attention is drawn to the ambivalent relationship between the “biographical” author and the author-creator; its noted that the “biographical” author is hidden under an assumed name in the novel. У статті на основі зіставлення біографії письменника та долі героя з роману «Фронтові дороги» завдяки біографічному методу дослідження виявимо збіги, що підтверджують автентичність твору, простежимо амбівалентні звязки «біографічного» автора та автора-творця.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?