Проблема актуалізації книги в контексті теорії журналістики - Статья

бесплатно 0
4.5 112
Книга - один з засобів зв"язку поколінь, обміну знаннями та досвідом. Бібліотеки - інструмент для зберігання книжкового надбання людства та забезпечення доступу до нього, який активно використовує у своїй журналістській діяльності соціальні медіа.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
З позицій соціокомунікативного підходу одним із найефективніших засобів звязку поколінь, обміну знаннями та досвідом є книга, тому в цьому дослідженні розглядаємо її як засіб журналістської діяльності та аналог журналістського твору. Книга як засіб журналістської діяльності може посісти чільне місце у кожній з них, зокрема першій, що розкриває соціальну роль журналістики: "масова інформація (книга) - функції (культурно-просвітницька, аксіологічна, пізнавальна тощо) - аудиторія (суспільство) - функціонування (застосування втіленого в книзі досвіду на практиці) - результативність (отримана користь для поточного життя)". Книзі з-поміж цих подій та явищ майже не залишається місця, тому вважаємо за потрібне визначити її роль у панорамі поточного життя суспільства та окреслити головні аспекти процесу актуалізації. Здійснивши контент-аналіз акаунтів бібліотек у цій мережі впродовж останнього півріччя, виявлено три якісних рівні актуалізації книги: 1) високий (культурно-просвітницький): кількість публікацій в акаунті, присвячених книзі, становить понад 60% (у матеріалах обґрунтовано актуальність книги, її духовний та інтелектуальний потенціал для суспільства; використано публіцистичний стиль); 3) низький (відособлений від книги): публікацій про книгу немає, натомість здійснюється активне поширення новин зі сфери цільового призначення бібліотеки: техніки, медицини тощо.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?