Про значення загальної декларації прав людини в процесі формування стандартів соціально-економічних прав - Статья

бесплатно 0
4.5 196
Значення загальної декларації прав людини з її створення в справі формування міжнародних стандартів інституту соціально-економічних прав людини. Історичний аспект концептуального теоретико-правового обґрунтування, участь українських учених-правознавців.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Про значення загальної декларації прав людини в процесі формування стандартів соціально-економічних прав

Загоруй И.С.Досліджено історичний аспект їх концептуального теоретико-правового обґрунтування, включаючи й участь у цьому процесі українських учених - правознавців. Виокремлено права другого покоління та показано необхідність їх дотримання якобов"язок держави, що набуває парадигмального значення в розвитку її взаємодії з громадянином. Раскрывается значение ВДПЧ с начала ее создания в деле формирования международных стандартов института социально-экономических прав человека. Выделяются права второго поколения и показывается необходимость их соблюдения как обязательство государства, что получает парадигмальное значение в развитии его взаимодействия с гражданином. Ключевые слова: Всеобщая декларация прав человека, социальноэкономические права, Атлантическая хартия, права первого поколения, права второго поколения.Порушення прав людини, охоплюючи й права соціально-економічні, викликають потребу в знаходженні ефективних шляхів їх захисту, що вимагає, своєю чергою, звернення до їхніх джерел і розуміння процесів формування та юридичного оформлення. Козюбри) зазначається, що Декларація хоч і не вважається зобовязальним міжнародно-правовим документом, утім є на сьогодні загальновизнаною, а також одним з найважливіших документів ХХ ст., а отже, "ніхто не сумнівається в тому, що Декларація становить собою той мінімальний набір прав людини, якого мають дотримуватися всі держави-члени ООН" [6, с.62]. Координатор ООН з прав людини Мартен Кьєрум у промові "Права, які роблять нас людьми" (2008 р.) підкреслював зокрема, що оскільки в ЗДПЛ перетинаються політичні й соціально-економічні права, проектна Комісія, котра розробляла документи, що визначають конкретні зобовязання кожної держави, учинила правильно, коли розділила вихідну політичну декларацію і юридично зобовязуючі документи [7, с. Досліджуючи проблему значення Загальної декларації прав людини в процесі формування стандартів соціально - економічних прав постає питання не тільки зясування її правової природи, а й втілення в ній, як в одному із первинних документів ООН ідей подальшого розвитку доктрини прав людини, зокрема логічного поєднання "класичних" (прав першого покоління) та "некласичних" соціально - економічних прав як прав "другого покоління". Треба зазначити, що до її складу, крім представників Австралії, Канади, Китаю, СРСР, США, Франції та ін., входили й представники Української РСР, тобто, маємо й вітчизняні коріння не тільки теоретичного опанування ідеї прав людини, але й дотичності до створення цієї надзвичайної памятки світової правової думки. загальна декларація право людинаЗгідно з основоположними ідеями ліберальних доктрин громадянські та політичні права і свободи як природні й невідємні від людської особистості є пріоритетними, і їм треба віддавати перевагу. Ухвалення ЗДПЛ відкинуло ідею ранжування прав людини в ієрархічному порядку - їх поділ на більш та менш важливі, чи що від чого залежить. Саме в цьому насамперед полягає значення Загальної декларації прав людини в процесі формування стандартів соціально-економічних прав, оскільки вплив цього непересічного документа на національне законодавство різних країн неможливо переоцінити. Правовые стандарты в области прав человека: формирование новых источников международного права и их применение в Беларуси.

План
Основний зміст дослідження

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?