Про жанрові особливості твору Лаврентія Крщоновича "Кіот Срібнокований" (1695) - Статья

бесплатно 0
4.5 140
З’ясування жанрової природи твору Лаврентія Крщоновича "Кіот Срібнокований" (1695 р.). Філософська теза (конклюзія, афікція) - наджанрове утворення, що належить літературі і графіці. Прозова дедикація, яка у XVIII ст. мислилася як твір епістолярної форми.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Про жанрові особливості твору Лаврентія Крщоновича "Кіот Срібнокований" (1695) Це філософська теза (інакше конклюзія, афікція) - наджанрове утворення, що належить, як мінімум, літературі і графіці.У XVII-XVIII ст. література у широкому значенні цього слова була більш нормативною, ніж зараз. Адресати того чи іншого твору, читацька аудиторія, мали певне уявлення, чого вони очікують від тексту того чи іншого жанру. "Літературознавчий словник-довідник" (2007) пише: "Дедикація (лат. dedicatio, від dedico - посвячую, присвята) - вказівка перед початком твору імені адресата, якому автор присвячує його. Найчастіше виражає жест поваги, вдячності автора певній особі; інколи вказує на звязок мотиву твору або його задуму з творами адресата дедикації чи факт спілкування з ним. У літературознавстві - короткий текст перед твором, у якому автор інформує, що присвячує його якійсь особі." [15].

План
Основний зміст дослідження

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?