Про зближення доктрин цивільного права в Україні та в західноєвропейських країнах - Статья

бесплатно 0
4.5 152
Аналіз формування, стану та розвитку цивільно-правової доктрини в Україні. Роль професора Є.О. Харитонова у напрацюванні нової цивілістичної доктрини в Україні. Шляхи інтеграції вітчизняної доктрини цивільного права з західноєвропейською правовою наукою.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРО ЗБЛИЖЕННЯ ДОКТРИН ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ ТА В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХСьогодні зближення їх національних доктрин, термінології тощо у сфері приватного права завдячує багатьом обставинам, серед яких: глобалізація та регіоналізація життя у різних проявах; вільні рух та співпраця вчених; поява таких міжнародних «доктринальних» документів(так званих джерел «мякого» права), як Принципи міжнародних комерційних контрактів УНІДРУА, Принципи європейського контрактного права, Принципи, визначення та модельні правила європейського приватного права [Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. З огляду на тисячолітню історію розвитку цивільного права на теренах України та на сучасні право-гармонізаційні процеси у Європі, можна зробити певні припущення щодо напрямків розвитку науки цивільного права в Україні. Серед цих нових уявлень для наукової спільноти України, зокрема, були: ідея природного приватного права, співвідношення останнього із законом; верховенство права у приватноправовій сфері; відновлення поділу права на публічне і приватне; знаходження системи та принципів приватного права, структури позитивного (писаного) приватного права; виявлення універсалізму природного та писаного приватного права; поділ юридичних осіб на особи публічного і приватного права та розробка системи останніх тощо [6]. У цей же період (2004 - т.ч.) науковці кафедри цивільного права і кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права опублікували низку монографій, які корегують і розширюють складові елементи вітчизняної доктрини цивільного права, наближаючи їх до західноєвропейських (див., зокрема: Нариси теорії цивілістики (поняття та концепти), 2008; Цивільні правовідносини, 2011; Цивільне законодавство України (основні категорії, принципи та концепти), 2012; Приватне право як концепт: пошук парадигми, 2014; Україна - Європа: проблеми адаптації у галузі приватного права, 2017 [14]). Після здобуття Україною незалежності у 1991 р. пройшло вже багато часу і, здавалось би, що сьогодні парадигма науки цивільного права в Україні мала би впритул наблизитися до понять і уявлень приватноправових доктрин країн континентального (романо-германського) права.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?