Про вплив тріщиноутворення на визначення технічного стану цегляної кладки - Статья

бесплатно 0
4.5 138
Класифікація основних відмінностей силових та деформаційних факторів тріщиноутворення цегляної кладки, обстеження стану конструкцій та термінове вживання заходів з підсилення аварійних елементів стін. Локалізація тріщин в елементах найбільшого перерізу.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРО ВПЛИВ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ НА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИПошкодження, деформації та руйнування (аварії) камяних конструкцій (елементів) та будівель і споруд в цілому можуть виникати унаслідок цілого ряду причин, найбільш розповсюджені з яких є нерівномірні деформації основ та фундамент будівлі, конструктивні недоліки (наприклад, відсутність деформаційних швів та неврахування особливостей сумісної роботи різних за жорсткістю та завантаженістю елементів), відхилення від проекту при монтажу (відсутність опорних подушок та послаблення цегляних стовпів і простінків в місцях обпирання несучих елементів перекриттів - перемичок, балок та ригелів), неякісне виконання будівельно-монтажних робіт (послаблення кладки через порушення або відсутність перевязки, потовщення швів, неякісна перевязка пілястр зі стінами), довготривала експлуатація у несприятливих умовах - тривалому зволоженні матеріалу кладки з перемінним заморожуванням та відтаюванням тощо. На сьогодні в Україні оцінка технічного стану будівель та споруд здійснюється відповідно до положень „Нормативних документів з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації будівель і споруд” [7], згідно з якими наявність тріщин на цегляних стовпах та стінах є основним показником рівня завантаженості та характеристикою технічного стану цегляної кладки. Норми [7] за походженням тріщини розподіляють на осадові (деформаційні), конструктивні та температурно-вологісні, але ця класифікація зовсім не враховується при оцінюванні технічного стану камяних конструкцій - порівнянні кількісних показників наявних пошкоджень (кількості, довжини та ширина розкриття тріщин) з відповідними нормованими величинами. Так, при рівнях завантаження близьких до 0,6 - 0,8 Np в кладці зявляються перші тріщини (рис. Такий стан кладки залежно від кількісних характеристик тріщин та місць їх розташування відповідає згідно [7] стану ІІІ (непридатний до нормальної експлуатації) або IV (аварійний), так як ці тріщини будуть розвиватись, навіть, при постійному рівні навантаження, що з часом призведе до руйнування кладки (рис.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?