Про визначення та властивості пропорції оптимального розподілу капіталу за активним та пасивним напрямами інвестування - Статья

бесплатно 0
4.5 223
Оптимальний портфель ризикового інвестування за Г. Марковица. Пропорція між ризиковими та безризиковами фінансовими вкладаннями. Критерій максимізації очікуваної корисності майбутнього випадкового доходу. Активна та пасивна частина фінансового портфеля.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Стаття з теми: Про визначення та властивості пропорції оптимального розподілу капіталу за активним та пасивним напрямами інвестуванняТому детермінований еквівалент майбутнього випадкового доходу інвестора, за яким при використанні критерію максимізації очікуваної корисності порівнюються альтернативні варіанти інвестування, теж залежатиме від параметра : , де - множник, який відбиває особливості індивідуального ставлення до ризику конкретного інвестора: дорівнює нулю у випадку нейтрального ставлення до ризику, відємний - за несхильності та додатний - у випадку схильності до ризику. інвестор, який схильний до ризику, вважає детермінований еквівалент більшим за очікуване значення майбутнього випадкового доходу; із зростанням відхилення системи переважань інвестора від нейтрального типу (у бік несхильності або, навпаки, у бік схильності до ризику) детермінований еквівалент майбутнього випадкового доходу все більше відрізнятиметься від очікуваного рівня цього доходу. Це означає, що отримані результати про оптимальну пропорцію поділу фінансового портфеля інвестора за активною та пасивною частинами мають скоріше не кількісний, а якісний характер, а саме: якщо інвестор є несхильним до ризику, то при малій очікуваній дохідності ризикового інвестування він відмовиться від фінансування ризикових напрямів. 151, 157-160]: , інвестування портфель ризиковий дохід де - коефіцієнт Пратта-Ерроу, який характеризує особливості індивідуального ставлення до ризику: , якщо інвестор нейтральний до ризику; , якщо він несхильний, та , якщо інвестор схильний до ризику.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?