Про використання солей арендіазонію як модифікаторів поверхні срібла ковалентно прищепленим органічним шаром в апротонному середовищі - Статья

бесплатно 0
4.5 252
Статья Хімія украинский Химия Размещено: 14.03.2019
Дослідження взаємодії металічного срібла з апротонними розчинами солей арендіазонію. Визначення мета-нітробензендіазонію тетрафлуороборату найперспективнішим й оптимальним реагентом для модифікації поверхні срібла ковалентно прищепленим органічним шаром.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ISSN 2078-5615. Вісник Львівського університету. Серія хімічна. ПРО ВИКОРИСТАННЯ СОЛЕЙ АРЕНДІАЗОНІЮ ЯК МОДИФІКАТОРІВ ПОВЕРХНІ СРІБЛА КОВАЛЕНТНО ПРИЩЕПЛЕНИМ ОРГАНІЧНИМ ШАРОМ В АПРОТОННОМУ СЕРЕДОВИЩІВодночас у разі використання мета-та пара-нітро-похідних бензендіазоній тетрафлуороборату відбувається суттєве зростання маси субстрату, що свідчить про модифікацію поверхні срібла ковалентно прищепленим органічним шаром. Зроблено висновок, що оптимальним реагентом для модифікації поверхні срібла ковалентно прищепленим органічним шаром є мета-нітробензендіазоній тетрафлуороборат. На відміну від результатів, наведених у [18, 19], ми виявили, що срібло активно взаємодіє з ДАС в апротонному середовищі (рис. 5, 6) можна зробити висновок, що процес модифікації поверхні в цьому випадку супроводжується незначним розчиненням-іонізацією срібла. СЕМ-зображення поверхні срібної пластини після взаємодії з 0,25 М ацетонітрильним розчином мета-нітро-БДТФБ протягом 160 хв, отримані зі збільшенням у 600 (а) та 2 500 (б) разів разі використання ацетонових розчинів розчинення срібла відбувається більш рівно-мірно (див. рис.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?