Про виконання програми виробничої та переддипломної практики - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 114
Правове забезпечення функціонування підприємства за формою власності. Структура управління виробництвом і діяльністю персоналу, охорона праці на підприємстві. Історія становлення та розвитку підприємства, організація його маркетингової діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Міжрегіональна Академія управління персоналом Про виконання програми виробничої та переддипломної практики студента: Лисаковського КостянтинаНаписання випускної роботи потребує не лише теоретичних знань, набутих протягом попереднього часу навчання, а також і практичних навичок. Саме для отримання необхідної інформації та корисного досвіду, студенти мають пройти виробничу практику і скласти звіт про виконану ним роботу. На його прикладі можна докладно ознайомитися з основним змістом роботи, його проблемними питаннями, можливими пропозиціями щодо покращення ведення справ в цій галузі. Магазин №1(Фоззі) є найдавнішим і своєрідним взірцем в сфері обслуговування споживача, який, власно кажучи, і є основним джерелом доходів ТОВ „Експансія ”та може достойно конкурувати з іншими супер-та гіпермаркетами, що користуються попитом серед населення та мають широкий асортимент товарів, а також невисокі ціни, що є важливими факторами для досягнення успіху та завоювання міцних позицій на ринку.Протягом періоду свого існування підприємство спеціалізується на оптово-роздрібній торгівлі товарами народного споживання через мережу магазинів (супер та гіпермаркетів). ТОВ „Експансія” - це динамічна компанія, що характеризується динамічними темпами розвитку. Основну діяльність ТОВ „Експансія ”розпочато з середини лютого 1997 року з відкриття першого гіпермаркету, що розташований за адресою м. Броварська, 2а був відкритий ще один філіал, з одного боку окутаний лісом, з іншого виходячи на селище. В розрізі часу, поки відкривались все нові і нові філії, винаймали складські приміщення розподільчі центри - склади, що функціонують самостійно, і займаються розподіленням товарів між філіалами компанії та її приєднанням, таких як «Сільпо» і «Фора».ТОВ „Експансія” обрало для своєї діяльності досить розповсюджену форму власності - товариство з обмеженою відповідальністю. Товариством з обмеженою відповідальністю визначається товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.Для створення підприємства необхідний певний пакет документів, також існує порядок реєстрації, що визначений для кожного виду форми власності окремо. Отже, схема створення Товариства з Обмеженою Відповідальністю (ТОВ): · Підготовка проектів установчих документів; · Взяття на облік в ДПІ і отримання довідки по формі 4-ОПП; · Взяття на облік в Фонді обов‘язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань; · Взяття на облік в Фонді обов‘язкового соціального страхування від тимчасової втрати працездатності;На чолі товариства стоїть Президент, який організовує роботу всієї мережі. Він видає накази та розпорядження, що є обовязковими для виконання директорами, що стоять на чолі всіх аспектів діяльності підприємства таких як: розвиток виробництва, персоналу, операційної діяльності, операційної логістики, комерції, адміністративної діяльності, фінансів, безпеки, інформаційних технологій.Структура управління виробництвом більш розгалужена, ніж структура управління підприємством і вона вже має прямий вплив на виробничий процес, в даному випадку - процес надання якісних послуг в сфері роздрібної і оптової торгівлі. Структуру управління процесом в гіппермаркеті можна спостерігати на рис. Для створення результативного процесу діяльності підприємства, необхідно чітко розмежувати посадові обовязки кожного з працівників. Заступник керуючого з питань безпеки займається різними видами діяльності серед яких: - попередній і періодичний інструктаж з питань безпеки працівників;Під час прийняття на роботу чи практику, кожна особа проходить попередній інструктаж, інакше вона просто не має право зайти на підприємство. Цей інструктаж включає в себе: - по-перше, проходження інструктажу у відділі кадрів, де обговорюється загалом чим займається підприємство і яка особливість праці у ТОВ «Експансія»; по-друге, проходження інструктажу у заступника керуючого з питань безпеки, де обговорюються нюанси «про заборони і дозволи» - у якому стані забороняється працювати, де відведене місце для паління, обіду тощо. Проводиться інструктаж з планування магазину у разі «Форс-мажорних» обставин;Ефективна маркетингова діяльність підприємства неможлива без організації відповідних управлінських структур - відділів, бюро, секторів тощо. їхня діяльність має базуватись на таких принципах: цілеспрямованість - відповідність місії, цілям, стратегії та політиці підприємства, спрямованість на розвязання суто маркетингових проблем, пошук і задоволення потреб споживачів; На першому етапі проводиться дослідження ринку, на якому працює підприємство: визначається величина попиту і пропонування продукції, співвідношення між ними, реальна і потенційна місткість ринку та його сегментів, стан конкуренції, аналізується поведінка споживачів, тенденції та перспективи розвитку ринку тощо.

План
Зміст

Вступ

1. Основні відомості про підприємство та його діяльність

1.1 Історія становлення ТОВ «Експансія»

1.2 Правове забезпечення функціонування підприємства за формою власності

1.3 Організаційно-правовий порядок реєстрації підприємства

2. Особливості управління у ТОВ «Експансія»

2.1 Структура управління підприємством

2.2 Структура управління виробництвом і діяльністю персоналу

2.3 Охорона праці на підприємстві

3. Комерційна діяльність підприємства

3.1 Організація маркетингової діяльності на ТОВ «Експансія»

3.2 ТОВ «Експансія» у ЗЕД

3.3 Аналіз фінансового стану підприємства

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?