Про управління дебіторською заборгованістю суб’єктів господарювання - Статья

бесплатно 0
4.5 130
Можливості та шляхи поліпшення фінансового стану господарських систем за рахунок раціоналізації управління їх дебіторською заборгованістю. Негативний вплив заборгованості в умовах загальної кризи неплатежів на фінансові ресурси і результати діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Про управління дебіторською заборгованістю субєктів господарюванняРассмотрены возможности и пути улучшения финансового состояния хозяйственных систем за счет рационализации управления их дебиторской задолженностью, которая в условиях общего кризиса неплатежей и значительного количества неплатежеспособных предприятий отрицательно влияет на финансовые ресурсы и конечные результаты деятельности предприятий. При аналізі та оцінці результатів діяльності будь-якої економічно-господарської системи серед комплексу різноманітних показників традиційно заслуговує на увагу оцінка коефіцієнта ресурсовіддачі - показника, який характеризує обсяг доходу від реалізації продукції, що припадає на одиницю коштів, вкладених системою в свою діяльність з трансформування ресурсів в корисну кінцеву продукцію чи послуги. Якщо ж в окресленій ситуації системою і досягаються певні позитивні результати функціонування, то органу управління слід мати на увазі ту обставину, що отримані результати могли б бути ще значимішими і вагомішими у випадку більш повного використання системою тих ресурсів, які з певних причин були вилучені або не залучені до забезпечення її поточного функціонування. Якщо наслідки нецільового або нераціонального (внаслідок некомпетентного прийняття управлінських рішень) використання персоналу системи, основних засобів чи сировини органи управління можуть ліквідувати більш оперативно і дієво, то існуюче сьогодні масштабне відволікання фінансових ресурсів економічно-господарських систем через некероване і неконтрольоване формування дебіторської заборгованості є набагато небезпечнішим. Для уникнення негативного впливу вищеназваних чинників на використання власних фінансових ресурсів органи управління господарсько-економічної системи, яка має значні суми дебіторської заборгованості, повинні налагодити систему моніторингу і управління процесом повернення дебіторської заборгованості, якою передбачити аналіз найрізноманітніших варіантів повернення боргів, в т.ч. і через ініціативне використання механізмів і процедур ліквідації, санації, придбання прав власності на майно підприємств-боржників і т. п.Одним із можливих шляхів розвязання даної проблеми є створення в галузі спеціалізованої аналітичної групи за участю кваліфікованих економістів-аналітиків і ліцензованих арбітражних керуючих, які мають досвід управління підприємствами в кризових ситуаціях з використанням процедур банкрутства, реінжинірінгу і реструктуризації.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?