Про сутність "майновості-немайновості", "особистісності-неособистісності" й "організаційності" корпоративних відносин - Статья

бесплатно 0
4.5 218
Дослідження правової природи корпоративних прав як складової змісту корпоративних відносин. Обґрунтування потреби у визнанні існування майнових і немайнових прав учасників господарських товариств. Підходи до класифікації видів корпоративних відносин.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Харківський національний університет внутрішніх справThe basis of this division we assign their content part - the rights that are divided into property and non-property. As a result, there is a need to include corporate relations along with personal non-property and property into the subject of civil law regulation that makes it possible to admit the existence of two types of corporate rights: property and non-property. Наприклад, якщо право на участь у розподілі прибутку (право на дивіденд) і право на «ліквідаційну квоту» складають основу майнових корпоративних прав, то права учасника (акціонера) на управління й інформацію мають відноситися до іншого різновиду прав - немайнових корпоративних прав. Особливе значення, що надається ЦК України категорії «немайнові права», внаслідок якого вони ототожнюються з особистими немайновими правами, не має, на нашу думку, призводити до відмови від вживання відповідного позначення щодо таких прав, як право на участь в управлінні діяльністю господарського товариства та право на інформацію про діяльність такого товариства. Аналіз немайнових прав учасника господарського товариства дозволяє стверджувати, що: 1) учасник не володіє «особистими немайновими правами»; 2) для позначення групи прав, які йому належать нарівні з майновими, коректно вживати поняття «немайнові права», оскільки під особистими немайновими правами цивільно-правова доктрина розуміє невідчужувані, абсолютні права, що не мають майнового змісту та нерозривно повязані з фізичною особою - носієм цих прав.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?