Про сутність і основи економічної безпеки розвитку регіонів в умовах глобалізації - Статья

бесплатно 0
4.5 152
Розробка та впровадження стратегії забезпечення економічної безпеки регіону. Пошук інвесторів й ефективних власників. Забезпечення наповнення бюджету та випуску конкурентоздатної продукції. Дотримання прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ? 2014 Випуск 1(10), Том 2В статті на прикладі Донецького регіону проводиться дослідження економічної безпеки на регіональному рівні, показано взаємозвязок і взаємозалежність між рівнями забезпечення економічної безпеки (держава, регіон, субєкти господарювання), доведено необхідність розробки і впровадження стратегії забезпечення економічної безпеки регіону. Економічній безпеці розвитку регіонів в умовах глобалізації, поліпшенню ситуації в економічній сфері Донецької області перешкоджає відсутність вітчизняного стратегічного інвестора і ефективного власника, який би був у змозі вкласти інвестиції, забезпечити випуск конкурентоздатної продукції, своєчасно розраховуватись з бюджетом. Ця стратегія призведе до підвищення рівня правової свідомості всіх громадян України, оскільки без досить високого рівня правової свідомості, як діячів державних структур, так і всіх громадян, досягнення високих цілей економічного зростання і добробуту громадян України в сучасних умовах глобалізації неможливо. The article on the example of the Donetsk region conducted a study of economic security at the regional level, the relationship and interdependence between the levels of economic security (state, region, economic entities), proved the need to develop and implement strategies to ensure the economic security of the region. This strategy will increase the legal awareness of citizens of Ukraine, because without a sufficiently high level of legal consciousness both leaders of state structures and all citizens, to achieve the respective goals of economic growth and welfare of the citizens of Ukraine in todays globalized world is impossible.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?