Про стимулюючу функцію оподаткування для розвитку господарських правовідносин - Статья

бесплатно 0
4.5 147
Дослідження співвідношення функцій оподаткування для забезпечення ефективного функціонування податкової системи країни. Обґрунтування необхідності посилення значення та частки стимулюючої функції оподаткування у межах податкової політики держави.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРО СТИМУЛЮЮЧУ ФУНКЦІЮ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНПоряд із комплексною регулюючою функцією виділяються стимулююча та стримувальна функції оподаткування як функції більш вузького порядку. Обоснована необходимость усиления роли и доли стимулирующей функции налогообложения в рамках налоговой политики государства. оподаткування податковий система стимулюючий Ефективність, передусім, має полягати у належному фінансуванні видатків державного бюджету; з іншого боку, виконуючи фіскальну функцію, податкова система має здійснювати стимулюючий вплив на рішення платників податків. Вбачається, що причинно-наслідковий зв’язок цього, зокрема, полягає у відсутності визнання на державному рівні такої функції оподаткування, як стимулююча поряд із фіскальною та регулюючою функціями. Мета статті - визначити співвідношення (спільне та різне) фіскальної та регулюючої функцій оподаткування з позиції спрямованості податкових заходів; установити принципи ефективної податкової системи з позиції організації системи стримувань і противаг у створенні сприятливих умов оподаткування для здійснення підприємницької діяльності та забезпечення стабільних податкових надходжень до державного бюджету; здійснити аналіз можливості виокремлення стимулюючої функції поряд із комплексною регулюючою функцією та її значення для розвитку господарських правовідносин.Ефективність оподаткування означає не тільки стабільне наповнення бюджету, але і створення справедливих умов для платників податків для забезпечення неперервності та стимулювання їх подальшої економічної активності. Водночас поряд із регулюючою функцією комплексного характеру доцільно виділити стимулюючу і стримувальну як функції, які дозволяють державі ефективніше розмежовувати спрямованість заходів податкової політики і, відповідно, впроваджувати такі заходи залежно від поставлених завдань. Сплата податку має відповідати концепції поворотної послуги і забезпечуватись не державним примусом, а самостійними діями платника податків, якій розуміє, які суспільно значущі блага від отримає та як це позитивно вплине на його підприємницьку діяльність.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?