Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні - Доклад

бесплатно 0
4.5 107
Загальна характеристика підприємницького середовища в умовах кризи. Динаміка розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Антикризові заходи та державна підтримка підприємницької діяльності. Система соціального захисту підприємців в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬВона має підпорядковуватися не тільки реалізації інтересів бізнесу, а і вирішення загальнодержавних, регіональних та соціальних проблем. підприємництво антикризовий соціальний державний Державне регулювання підприємництва в Україні потребує не тільки підтримки стабільного, поступального його розвитку, а і створення умов для суттєвого прискорення темпів його приросту, впровадження інновацій, активізації міжнародних операцій та формування конкурентоспроможних вітчизняних підприємств. З метою підведення підсумків щорічної роботи запроваджено підготовку та публікацію Національної доповіді, в якій розкривається стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні протягом звітного періоду. Національна доповідь «Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні» у 2010 році підготовлена в рамках виконання Указу Президента України від 22 червня 2009 року № 466/2009 «Про стимулювання розвитку підприємницької діяльності в умовах економічної кризи» та наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 22 лютого 2009 року № 31 «Про підготовку Національної доповіді «Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні». Активну участь в розробці Національної доповіді прийняли фахівці Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України, Українського інституту підприємництва, Торгово-промислової палати України, Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Європейської Бізнес-Асоціації, Українського фонду підтримки підприємництва та ін.Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів мають вирішальне значення в формуванні підприємництва, яке відповідає вимогам сучасного етапу розвитку країни та націленого на прискорення науково-технічного прогресу, забезпечення ефективного використання матеріальних, людських та фінансових ресурсів, посилення соціальної відповідальності бізнесу. Забезпечення підприємницької діяльності фінансовими ресурсами, впровадження нових засобів державного регулювання, імпорт новітньої техніки і технології не будуть давати належної віддачі без запровадження виважених, раціональних підходів до підготовки підприємців, націлених на вирішення задач бізнесу в умовах ринкової економіки з урахуванням специфіки економічного та соціального розвитку нашої крани, особливостей державного регулювання економіки та стану підприємництва в регіонах України. Така система повинна стати комплексною та охоплювати як початковий рівень навчання, так і підготовку у вищих начальних закладах, впровадження спеціальної післявузівської освіти, орієнтованої на підвищення рівня підприємців, запровадження постійно діючої системи перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, зайнятих у сфері бізнесу. Потрібно подолати інерційний характер розвитку системи підготовки кадрів для сфери малого бізнесу, удосконалити роботу навчальних центрів з підготовки та перепідготовки спеціалістів для малих підприємств, формування економічних знань, підприємницької культури, набуття практичних навичок роботи в умовах підприємницького середовища. Держава має здійснювати організаційні та координаційні заходи зі створення необхідних умов для підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері бізнесу.Відновлення кредитування економіки потребує створення відповідних монетарних умов: низької інфляції, низьких відсоткових ставок, стабільності на валютному ринку, відновлення довіри до банківської системи та національної валюти, зменшення на цій основі доларизації, обігу готівки поза банками та зростання довгострокової ресурсної бази банків. Виходячи з необхідності одночасного подолання кризових явищ та забезпечення економічного зростання, грошово-кредитна політика держави має охоплювати як короткострокові заходи, спрямовані на обмеження кризових явищ, так і інструменти довгострокового, перспективного характеру, що націлені на проведення структурної перебудови економіки. Зниження номінальних доходів населення і підприємств, знецінення обєктів кредитного забезпечення через обвал цін на ринку нерухомості, ослаблення балансів позичальників в умовах кризи, невизначеність економічних перспектив, зменшення економічної активності, високі процентні ставки за кредитами - всі ці фактори суттєво зменшили кредитоспроможний попит потенційних позичальників на кредит.

План
ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

1. ПРОГРАМА ДІЙ ДЛЯ ПОЛІТИКІВ: ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ БІЗНЕСУ ПОТРЕБУЄ СПІЛЬНИХ ЗУСИЛЬ

1.1 Удосконалення системи підготовки кадрів для підприємництва

1.2 Забезпечення адекватної ринковим умовам фінансово - кредитної політики розвитку підприємництва

1.3 Підтримка експортної діяльності малого та середнього бізнесу

1.4 Стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів

1.5 Впровадження європейських підходів до розвитку малого та середнього підприємництва

1.6 Активізація державно-приватного партнерства

2. ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

2.1 Загальна характеристика підприємницького середовища в умовах кризи

2.2 Динаміка розвитку малого та середнього підприємництва в Україні

2.3 Порівняння регіонів за станом розвитку та підтримки малого підприємництва (рейтинг регіонів)

2.4 Зайнятість у сфері підприємництва

2.5 Система соціального захисту підприємців в Україні

2.6 Антикризові заходи та державна підтримка підприємницької діяльності

3. БІЗНЕС-КЛІМАТ В УКРАЇНІ: ПОТРІБНІ КАРДИНАЛЬНІ ЗМІНИ

3.1 Проблеми в сфері розвитку підприємництва та особливості його державного регулювання в умовах кризи

3.1.1 Реалізація регуляторної політики в сфері господарської діяльності в умовах світової кризи

3.1.2 Удосконалення реєстраційних процедур

3.1.3 Подальше реформування дозвільної системи у сфері господарської діяльності

3.1.4 Удосконалення ліцензування як одного із основних засобів державного регулювання у сфері господарювання

3.1.5 Недоліки існуючої системи оподаткування діяльності субєктів малого підприємництва та заходи з удосконалення податкової політики

3.1.6 Реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

3.2 Стан ресурсного забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва

3.2.1 Нормативно-правове забезпечення процесів розвитку та підтримки малого підприємництва

3.2.2 Регіональні програми підтримки малого підприємництва

3.2.3 Формування інфраструктури підтримки підприємництва

3.2.4 Підтримка інноваційного підприємництва

3.2.5 Приєднання України до Європейської хартії для малих підприємств

3.2.6 Державно-приватне партнерство в Україні

4. ЗАДАЧІ З АКТИВІЗАЦІЇ РОЗИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2010-2011 РОКИ

4.1 Удосконалення нормативно-правової бази у сфері господарської діяльності

4.2 Заходи держави зі стабілізації внутрішнього та зовнішнього попиту на продукцію вітчизняних підприємств

4.3 Покращення режимів кредитування національного товаровиробника

4.4 Впровадження заходів з обмеження тінізації економіки та рейдерства

4.5 Вплив громадськості на прийняття управлінських рішень. Перспективи продовження діалогу бізнесу і влади

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?